Kontakt z nami

Dobrostan zwierząt

Widmo ptasiej grypy oznacza, że ​​zdrowie zwierząt musi być priorytetem Parlamentu Europejskiego

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Roxane Feller, sekretarz generalna AnimalhealthEurope, europejskiego stowarzyszenia na rzecz zdrowia zwierząt

Rosnące ryzyko krzyżowania się chorób zwierząt gospodarskich – o czym świadczy świat rozprzestrzenianie się ptasiej grypy na bydło mleczne – właśnie dlatego UE od dawna jest orędownikiem poprawy zdrowia zwierząt w swoich systemach rolno-spożywczych. Prędkość z jaką Szczepionki na przykład, które w ostatnich tygodniach opracowano i wdrożono w celu ochrony zwierząt gospodarskich przed epidemiami wirusa choroby niebieskiego języka, pokazuje nowatorski charakter europejskiego sektora zdrowia zwierząt.

Jednak zagrożenie chorobami takimi jak ptasia grypa nie jest jedynym wyzwaniem stojącym przed dostawami żywności na kontynencie. Rosnące skutki klimatyczne, w tym rosnące upały, susze i powodzie, również nakładają na europejskich rolników coraz większe obciążenia, chcące produkować żywność w sposób bardziej zrównoważony.

Ponieważ w lipcu zasiada nowy parlament, decydenci UE muszą zatem w dalszym ciągu wykorzystywać to silne, kontynentalne dziedzictwo wsparcia na rzecz poprawy zdrowia zwierząt.

Dzięki temu nie tylko rolnicy będą mogli karmić kontynent w bardziej zrównoważony sposób, ale także zbudują swoją odporność na rosnące wyzwania klimatyczne i chorobowe na całym świecie. Pomimo drastyczne zmiany w składzie Parlamentu Europejskiego po ostatnich wyborach dobre zdrowie zwierząt powinno w dalszym ciągu być priorytetem międzypartyjnym, ponieważ stanowi podstawę poprawy zdrowia ludzi i środowiska dla nas wszystkich.

Jeśli zdrowie zwierząt stanie się priorytetem, oznacza to po pierwsze, że decydenci UE muszą uznać zdrowie zwierząt za centralny punkt programu działań bloku na przyszłość.

UE musi zapewnić, że wsparcie dla sektora zdrowia zwierząt i jego wkładu w realizację celów bloku – z redukcja emisji do poprawy zrównoważonego rozwoju kontynentu produkcja jedzenia – jest traktowane priorytetowo w ramach trwającego prawodawstwa i dialogów.

reklama

Na przykład sektor zdrowia zwierząt może odegrać kluczową rolę w wynikach projektu Dialog strategiczny, zainicjowaną przez UE, aby kształtować przyszłość rolnictwa na kontynencie, która lepiej wspiera rolników i ich potrzeby.

Wspieranie ulepszonych interwencji zdrowotnych dla zwierząt gospodarskich na kontynencie, czy to poprzez dostarczanie nowych technologii, takich jak szczepionki, czy szkolenie większej liczby lekarzy weterynarii, może przynieść wiele korzyści europejskim rolnikom i społecznościom, którym służą.

Nie tylko ochroniłoby to źródła utrzymania rolników przed rosnącymi zagrożeniami chorobami, ale także pomogłoby zapewnić bardziej zrównoważoną produkcję żywności i mniejsze straty spowodowane chorobami. Dlatego też jakiekolwiek przyszłe wsparcie dla europejskich rolników nie może obejść się bez przepisów zapewniających poprawę zdrowia zwierząt.

Po drugie, aby wykorzystać pełny potencjał sektora zdrowia zwierząt i zapewnić lepsze wyniki w zakresie zdrowia i zrównoważonego rozwoju, należy utrzymać konkurencyjny europejski sektor medycyny weterynaryjnej.

Aby to osiągnąć, regulacje i polityka muszą odzwierciedlać realia sektora hodowlanego, wspierając bardziej przyszłościowe podejście do zdrowia zwierząt i jego licznych korzyści.

najnowsza Francja kampania szczepień na przykład dla kaczek była skuteczną reakcją na zagrożenie ptasią grypą, a jednocześnie pokazała wyzwania, jakie nadal wynikają z czasami sprzecznego otoczenia politycznego dotyczącego zdrowia i dobrostanu zwierząt w porównaniu z handlem.

Na przykład, chociaż szczepienia niewątpliwie pomogły w ratowaniu życia i ochronie źródeł utrzymania francuskich rolników, posunięcie to wywołało jednak falę ograniczeń importowych ze strony partnerów handlowych Francji.

Jednak pomimo tych wyzwań Europa nadal jest światowym liderem w dziedzinie zdrowia zwierząt i musi w dalszym ciągu umacniać to dziedzictwo.

Europejscy decydenci mogą to osiągnąć, w dalszym ciągu wspierając prężny i konkurencyjny sektor leków weterynaryjnych, aby dostarczać bardzo potrzebne produkty, aby stawić czoła rosnącym wyzwaniom związanym z chorobami. Oznacza to zapewnienie, że ustawodawstwo wspiera sektor zdrowia zwierząt w odgrywaniu wiodącej roli w pomaganiu kontynentowi w realizacji jego zrównoważonego rozwoju i przyszłego programu rolno-spożywczego.

Wreszcie decydenci UE muszą uznać rolę zdrowia zwierząt we wzmacnianiu pozycji rolników w zakresie produkcji większej ilości żywności w bardziej zrównoważony sposób.

W przypadku chorób zwierząt powodujących utratę co najmniej 20% produkcji zwierzęcej na całym świecie każdego roku, wspieranie rolników w większym dostępie do usług weterynaryjnych i najnowszych produktów w zakresie zdrowia zwierząt może umożliwić im bardziej zrównoważone żywienie kontynentu, przy jednoczesnej ochronie źródeł utrzymania.

Co najważniejsze, oznacza to wysłuchanie i zrozumienie wyzwań stojących przed rolnikami na kontynencie, przy jednoczesnym wspieraniu ich poprzez większy dostęp do usług weterynaryjnych i wszystkich produktów zdrowotnych dla zwierząt – do których dostęp nie jest jednolity na całym kontynencie. Takie postępowanie nie tylko zabezpieczy ich źródła utrzymania, ale także ochroni ich wkład w bezpieczeństwo żywnościowe na całym kontynencie.

Od zmian klimatycznych po niezadowolenie rolników z kierunku programu rolno-spożywczego bloku – lista zadań do wykonania następnego parlamentu UE będzie niewątpliwie pełna, a uwaga skierowana będzie w wielu różnych kierunkach.

Stawiając w centrum uwagi zdrowie zwierząt, UE może nie tylko zapewnić, że kontynent stawić czoła rosnącym zagrożeniom dla produkcji żywności, ale także podjąć pierwsze kroki niezbędne do stworzenia bardziej zrównoważonej i zdrowej przyszłości dla wszystkich.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy