Kontakt z nami

Środowisko

Przyjęto ustawę o przemyśle zerowym netto

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła ostateczne przyjęcie ustawy Net-Zero Industry Act (NZIA), która wyznacza UE drogę do wzmocnienia jej krajowych zdolności produkcyjnych w zakresie kluczowych czystych technologii. Tworząc ujednolicone i przewidywalne środowisko biznesowe dla sektora produkcyjnego czystych technologii, NZIA zwiększy konkurencyjność i odporność bazy przemysłowej UE oraz będzie wspierać tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i wykwalifikowanej siły roboczej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że ​​dzięki ustawie o przemyśle zerowym netto „UE dysponuje obecnie otoczeniem regulacyjnym, które pozwala nam szybko zwiększać skalę produkcji czystych technologii. Ustawa stwarza najlepsze warunki dla tych sektorów, które są dla nas kluczowe, aby osiągnąć zero netto do 2050 r. Popyt rośnie w Europie i na świecie, a teraz jesteśmy wyposażeni, aby w większym stopniu zaspokoić ten popyt dzięki dostawom z Europy”.

Zwiększając unijną krajową produkcję technologii zerowych netto, NZIA zmniejszy ryzyko, że zastąpimy zależność od paliw kopalnych zależnością technologiczną od podmiotów zewnętrznych. To z kolei pomoże uczynić nasz system energetyczny czystszym i bezpieczniejszym, a niedrogie i produkowane w domu źródła czystej energii zastąpią import niestabilnych paliw kopalnych.

Aby UE mogła stać się liderem w sektorze czystych technologii, NZIA ustanawia poziom odniesienia dla zdolności produkcyjnej strategicznych technologii o zerowej emisji netto, pozwalający na zaspokojenie co najmniej 40% rocznych potrzeb UE w zakresie wdrażania do 2030 r. Punkt odniesienia zapewnia przewidywalność, pewność i trwałość -terminowe sygnały dla producentów i inwestorów oraz umożliwiają śledzenie postępów. Aby wesprzeć projekty wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz zwiększyć dostępność miejsc składowania CO2 w Europie, NZIA wyznacza również cel wynoszący 50 mln ton rocznej zdolności zatłaczania do geologicznych składowisk CO2 w UE do roku 2030.

„Europejski Zielony Ład to nasza strategia wzrostu i wymaga konkurencyjnego przemysłu europejskiego, aby prosperować na rynkach czystych technologii w przyszłości” – powiedział Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji ds. Europejskiego Zielonego Ładu. „Ustawa o przemyśle zerowym netto zagwarantuje europejskie wsparcie szerokiemu zakresowi strategicznych i krytycznych sektorów, pomagając im w rozwoju rynków, szkoleniu i rekrutacji europejskich pracowników oraz konkurowaniu na równych warunkach z międzynarodowymi konkurentami. Szybkie negocjacje i przyjęcie tego wniosku Komisji pokazują, że Europa jest gotowa zareagować na globalne wyzwania i wspierać swój przemysł i pracowników, aby wspólnie realizować Europejski Zielony Ład”.

Oprócz wyznaczania celów nowe rozporządzenie poprawia warunki inwestowania w technologie zero netto poprzez uproszczenie i przyspieszenie procedur wydawania zezwoleń, zmniejszenie obciążeń administracyjnych i ułatwienie dostępu do rynków. Organy publiczne będą musiały uwzględnić zrównoważony rozwój, odporność, cyberbezpieczeństwo i inne kryteria jakościowe w procedurach zamówień publicznych na czyste technologie i aukcjach dotyczących wykorzystania energii odnawialnej.

reklama

Państwa członkowskie będą mogły wspierać zestaw technologii zero netto, takich jak fotowoltaika słoneczna, energia wiatrowa, pompy ciepła, technologie nuklearne, technologie wodorowe, baterie i technologie sieciowe, poprzez ustanowienie „projektów strategicznych”, które uzyskałyby status priorytetu na poziomie krajowym, krótsze terminy wydawania pozwoleń i usprawnione procedury.

„Kryzys energetyczny dał nam kluczową lekcję: musimy unikać jakiejkolwiek zależności od jednego dostawcy” – powiedziała komisarz ds. energii Kadri Simson. „Dzięki ustawie o przemyśle zerowym netto Europa będzie dobrze wyposażona w silniejszą bazę przemysłową, co umożliwi przejście na czystą energię. Dzięki łatwiejszemu i szybszemu wydawania pozwoleń na projekty produkcyjne, wsparciu innowacji i umiejętności oraz lepszemu dostępowi do rynku dla wysokiej jakości produktów czystych technologii zadbamy o to, aby europejscy producenci czystych technologii mogli konkurować na równych warunkach. Dzięki temu będziemy w stanie osiągnąć nasze ambitne cele w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej na rok 2030, zachowując jednocześnie konkurencyjność przemysłu”.

Energochłonne gałęzie przemysłu, takie jak stal, chemia lub cement, które produkują ckomponenty wykorzystywane w technologiach zeroemisyjnych i inwestujące w dekarbonizację mogą również uzyskać wsparcie za pośrednictwem środków przewidzianych w ustawie. Utworzenie dolin przyspieszenia o zerowej wartości netto w jeszcze większym stopniu ułatwi tworzenie klastrów działalności przemysłowej o zerowej wartości netto w UE.

NZIA obejmuje środki na rzecz inwestycji w edukację, szkolenia i innowacje poprzez utworzenie akademii przemysłu o zerowej wartości netto, które mają przeszkolić 100,000 XNUMX pracowników w ciągu trzech lat i wspierać wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych. Zostaną utworzone piaskownice regulacyjne w celu testowania innowacyjnych technologii zero netto w elastycznych warunkach regulacyjnych. Wreszcie europejska platforma Net-Zero będzie służyć jako centralny ośrodek koordynacji, w którym Komisja i kraje UE będą mogły omawiać i wymieniać informacje, a także gromadzić uwagi od zainteresowanych stron.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy