Kontakt z nami

Środowisko

Innowacje są kluczem do uwolnienia UE od rosyjskiej energii

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Wojna na Ukrainie podkreśla znaczenie zmiany sposobu myślenia o energii i jej zastępowaniu. Musimy wykorzystać ten moment, aby spojrzeć na transformację energetyczną przez pryzmat innowacji systemowych, integrując i wdrażając rozwiązania, które już istnieją w całej Europie w sposób, który przewiduje potrzebę odporności i sprawiedliwej dystrybucji – pisze Kirsten Dunlop, dyrektor generalny EIT Climate-KIC , inicjatywa UE na rzecz innowacji w dziedzinie klimatu.

Jeśli jest jedna rzecz, którą bezsensowna wojna na Ukrainie wyjaśniła, to to, że UE musi całkowicie wstrzymać import rosyjskiej ropy i gazu szybko i skutecznie zniweczyć wysiłki wojskowe Putina. Europa w zeszłym roku zakupione 42% wydobytego przez Rosję gazu i póki nie było ostra debata o tym, jak przełamać uzależnienie od rosyjskiego gazu wiemy, że zakaz importu w krótkim okresie byłby możliwy, choć miałby poważne reperkusje dla niektórych państw członkowskich. Szerszą kwestią jest jednak to, jak na dłuższą metę przełamać zależność od rosyjskiej ropy i gazu. Pozyskiwanie importu gazu z innych źródeł or ponowne otwarcie nieczynnych elektrowni węglowych nie jest akceptowalnym krokiem naprzód w kontekście eskalacji kryzysu klimatycznego. Zamiast tego rozwiązaniem byłoby wykorzystanie systemowych podejść do innowacji, aby przyspieszyć od fragmentarycznego i częściowego zastępowania energii do hurtowej transformacji.

Do tej pory większość naszych wysiłków koncentrowała się na zastępowaniu wysokoemisyjnych źródeł energii odnawialnymi źródłami energii, a to jest ważne. Jednak ciągle przeoczamy lub nie inwestujemy w zmieniający się popyt. Inicjatywy, które zachęcają konsumentów do zmiany swoich założeń i oczekiwań dotyczących zużycia energii, przynoszą pozytywne rezultaty. W Wielkiej Brytanii a badanie przeprowadzone przez thinktank E3G pokazuje, że rozpoczęcie dużej publicznej kampanii informacyjnej mogłoby mieć „potencjalnie ogromne rezultaty” w zmianie zachowań ludzi w zakresie ich nawyków związanych z ogrzewaniem, co prowadzi do zmniejszenia zużycia.

Ale oczywiście ciężar przejścia nie powinien spoczywać tylko na jednostkach. Ubóstwo energetyczne jest już problemem dla ponad 35 milionów Europejczyków którzy nie mogą sobie pozwolić na ogrzanie swoich domów zimą, a sytuacja prawdopodobnie się pogorszy, ponieważ Europejskie ceny gazu ziemnego wzrosły o prawie 70 procent, a ropa po raz pierwszy od 105 r. po inwazji Rosji na Ukrainę przekroczyła 2014 USD za baryłkę.

Musimy wyjść poza konsumpcję indywidualną, aby zająć się popytem jako całością, wspólnie pociągając za sobą cały zestaw dźwigni, od zamówień po politykę, zachęty dla ruchów społecznych oraz ramy umożliwiające „logikę strzału księżyca” kierowaną przez misje UE. Kampanie uświadamiające należy łączyć z innymi środkami, takimi jak zwiększenie wsparcia na rzecz efektywności energetycznej poprzez istniejące programy, przyspieszenie stosowania najbardziej wydajnych technologii oraz łączenie innowacji w zakresie rozproszonego ogrzewania, wytwarzania i magazynowania energii, chłodzenia, projektowania budowlanego i użytkowania gruntów.

Jako ośrodki działalności gospodarczej, innowacji i nowych technologii miasta mają do odegrania ogromną rolę w transformacji energetycznej, ale transformacja ta wymaga znacznie więcej niż wdrażania wielu pojedynczych nowych technologii. Pomimo wielu barier strukturalnych, kulturowych i instytucjonalnych, z którymi się borykamy – w szczególności sposobu, w jaki społeczeństwo jest związane przez zamknięte instytucje i modele finansowania – potrzebujemy przemyśleć i na nowo wyobrazić sobie systemy, w których żyjemy. Musimy łączyć, łączyć i udoskonalać rozwiązania w celu nowo zaprojektowane sposoby życia i poruszania się.

Renowacja zarówno budynków publicznych, jak i prywatnych w celu zwiększenia efektywności energetycznej (modernizacja) to świetne miejsce na rozpoczęcie, oraz jeden z priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu. Istnieją udane lokalne programy modernizacyjne finansowane przez władze miast, ale jak dotąd trudno było je zwiększyć. Projekt Zielone dzielnice jako usługa, na przykład, przewiduje utworzenie centralnego podmiotu, który projektuje, zleca, zarządza i finansuje głęboką modernizację energetyczną w skali ulica po ulicy, wykorzystując przyrostowe inwestycje społeczne bez żadnych kosztów dla właścicieli nieruchomości. Ten scentralizowany proces pozwala na podejmowanie bardziej systemowych decyzji energetycznych i integrację z ciepłownictwem, pozostawiając część oszczędności mieszkańcom – potężne narzędzie w walce z ubóstwem energetycznym.

reklama

W ramach Misja UE „Dostarczenie 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.”The NetZeroCities, projekt mobilizuje zainteresowane strony w całej Europie, aby zapewnić miastom narzędzia, zasoby i wiedzę fachową, których potrzebują, aby wprowadzać szybkie, całościowe zmiany. Ten projekt finansowany z programu Horyzont 2020 skupia 33 partnerów z 13 krajów. Uwzględnia złożoność i powiązania między projektowaniem, finansowaniem, zaleceniami politycznymi, innowacjami społecznymi i zaangażowaniem obywateli, aby zaproponować spójne i uzupełniające się zestawy działań. Mogą one obejmować szkolenia z innowacyjnych finansów dla urzędników miejskich, podejście do mapowania zaangażowania obywatelskiego, obserwatorium innowacji społecznych na rzecz neutralności klimatycznej, katalog rozwiązań i dodatkowych korzyści, moduł szkoleniowy dla przewodników miejskich itp. Jest to szansa dla Europy na przyspieszenie transformację energetyczną dzielnic i miast w każdym państwie członkowskim, pokazując możliwości i tworząc warunki dla krajowych i regionalnych platform transformacji energetycznej i działań na rzecz klimatu.

Transport, który jest najbardziej uzależniony od paliw kopalnych ze wszystkich sektorów, to kolejny obszar myślenia systemowego. Tutaj ponownie Europa może przyspieszyć i połączyć szereg istniejących i szybko przyspieszających technologii i mechanizmów w celu skalowania rozwiązań, łączenia ich w razie potrzeby i ustanawiania interoperacyjnych standardów. Wiele osób uważa, że ​​rozwiązaniem jest zastąpienie dzisiejszych silników spalinowych pojazdami elektrycznymi. Jednak elektryfikacja dużej i rosnącej liczby prywatnych pojazdów postawiłaby nowe wyzwania, takie jak zaopatrzenie w zasoby, toksyczność i odpady. Będziemy też godzinami siedzieć w korku i wykorzystywać coraz więcej miejsca na parkingi i drogi, na których ludzie coraz częściej chcą dostępu do natury i wygodniejszych opcji mobilności.

To, czego potrzebujemy, to planowanie miast w sposób bardziej sprawiedliwy i zróżnicowany pod względem usług, aby zmniejszyć potrzebę długich podróży, oferując najlepsze opcje rowerowe i piesze oraz oferując transport publiczny i opcje mobilności połączonej, a jednocześnie korzystając z modułów i materiały tego systemu bardziej okrągłe. Elektryczny, magnetyczny i zautomatyzowane Rozwiązania transportowe oferują różnorodne możliwości uzupełnienia obecnych systemów transportowych, łącząc lokalne społeczności z dzielnicami i miastami za pomocą ulepszonego efektywnego transportu publicznego i logistyki łańcucha dostaw. Taka optymalizacja pozwoliłaby zaoszczędzić ogromne ilości materiałów, takich jak stal i paliwo, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i poprawić jakość życia. Jednocześnie jest to moment, aby wzmocnić kampanie uświadamiające i edukacyjne na rzecz bardziej zrównoważonych nawyków w zakresie jazdy i transportu, zdrowej pracy w domu i łączności bez mobilności.

Technologie istnieją. Pozostałe przeszkody tkwią w naszych umysłach: przyjąć i zakorzenić różne oczekiwania i wartości, zrozumieć, w jaki sposób rozwiązania mogą być ze sobą powiązane i nałożone na siebie, oraz wypracować, jak je aktywować i wdrażać w sposób, który nie zwiększy przepaści między Europejczykami. Równa dystrybucja i sprawiedliwość społeczna powinny w rzeczywistości leżeć u podstaw tego, jak mobilizujemy się, by uwolnić się od naszej zależności od rosyjskiej energii.

Europa już teraz wykorzystuje talenty i narzędzia, aby ludzie mogli wspólnie eksperymentować, w jaki sposób podchodzimy do energii, bezpieczeństwa i regeneracji sposobów życia. Te przykłady są dowodem na to, że myślenie systemowe i współpraca wszystkich aktorów – od polityki, przez biznes, instytucje finansowe, po społeczeństwo obywatelskie – działają. Dla nas ta straszna wojna wymaga radykalnej współpracy między organizacjami publicznymi i prywatnymi, a także stworzenia przestrzeni do wymyślania nowych alternatyw dla ludzi i planety, do dekarbonizacji całej naszej gospodarki.

Budowanie naszej przyszłości teraz jest koniecznością. Odbudowa Ukrainy będzie naszą kolejną okazją do odzyskania nadziei, a jej niepowodzenie może jeszcze bardziej zdestabilizować i tak już kruchą sytuację polityczną.

Kirsten Dunlop jest dyrektorem generalnym EIT Climate-KIC, unijnej inicjatywy na rzecz innowacji w dziedzinie klimatu, której celem jest przyspieszenieocenić przejście do bezemisyjnego i odpornego świata poprzez umożliwienie transformacji systemów

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy