Kontakt z nami

Belgia

Pierwszy prezydent #Kazachstanu Nursultan Nazarbayev's 80. urodziny i jego rola w stosunkach międzynarodowych

Opublikowany

on

Aigul Kuspan, ambasador Kazachstanu w Królestwie Belgii i szef misji Republiki Kazachstanu przy Unii Europejskiej, przygląda się życiu i osiągnięciom pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa.

Aigul Kuspan, ambasador Kazachstanu

Ambasador Kuspan

6 lipca 2020 r. Przypadły 80. urodziny Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstanu - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Powstanie mojego kraju z zaledwie kawałka Związku Radzieckiego w zaufanego partnera w stosunkach międzynarodowych - w tym UE i Belgii - to historia sukcesu przywódczego, za który należy przyznać Pierwszemu Prezydentowi. Musiał zbudować kraj, założyć armię, własną policję, nasze życie wewnętrzne, wszystko od dróg po konstytucję. Elbasy musiał zmienić zdanie narodu kazachskiego o 180 stopni, od reżimu totalitarnego do demokracji, z własności państwowej do własności prywatnej.


Kazachstan w stosunkach międzynarodowych

Pierwszy prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbayev podjął historyczną decyzję w 1991 r. O rezygnacji z czwartego co do wielkości arsenału nuklearnego na świecie, umożliwiając Kazachstanowi i całemu regionowi Azji Środkowej uwolnienie się od broni jądrowej. Ze względu na swoje silne pragnienie uczynienia świata miejscem pokojowym dla nas wszystkich, jest uznawany za wybitnego męża stanu w Kazachstanie i na całym świecie.

Dyplomacja proaktywna stała się jednym z kluczowych narzędzi zapewniających suwerenność i bezpieczeństwo Kazachstanu oraz konsekwentną promocję interesów narodowych. Opierając się na zasadach wielowektorowej współpracy i pragmatyzmu, Nursułtan Nazarbajew nawiązał konstruktywne relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami: Chinami, Rosją, krajami Azji Środkowej i resztą świata.

Z perspektywy europejskiej i międzynarodowej dziedzictwo Pierwszego Prezydenta jest równie imponujące: Nursułtan Nazarbajew poświęcił swoje życie na rzecz pokoju, stabilności i dialogu w regionie i na świecie. Wraz ze swoimi europejskimi odpowiednikami stworzył podwaliny pod przełomową Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (EPCA). Zainicjował wiele międzynarodowych procesów integracyjnych i dialogowych, w tym rozmowy pokojowe w Astanie w sprawie Syrii, rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą do Międzynarodowego Dnia Przeciw Próby Jądrowej, Konferencję na temat interakcji i środków budowy zaufania w Azji (CICA), Szanghajską Organizację Współpracy ( SCO) i Rada Współpracy Państw Tureckojęzycznych (Rada Turecka).

Nursultan Nazarbayev na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, 2018

Przewodnictwo Kazachstanu w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w 2010 r. Oraz w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w styczniu 2018 r. (Które stanowią agendę dla kwestii bezpieczeństwa dla całego świata) pokazały sukces i żywotność ścieżki obranej przez Nursultana. Nazarbajewa na arenie międzynarodowej.

Szczyt OBWE w Nur-Sultan, 2010

Relacje Kazachstan-UE

Kazachstan jest ważnym i zaufanym partnerem dla Unii Europejskiej. Wraz ze swoimi europejskimi odpowiednikami pierwszy prezydent położył podwaliny pod przełomową Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (EPCA), która weszła w życie 1 marca 2020 r. Umowa wyznacza początek zupełnie nowego etapu stosunków kazachsko-europejskich i daje szerokie możliwości budowania długoterminowej współpracy na pełną skalę. Jestem przekonany, że skuteczna realizacja Umowy pozwoli nam zdywersyfikować handel, poszerzyć więzi gospodarcze, przyciągnąć inwestycje i nowe technologie. Znaczenie współpracy znajduje również odzwierciedlenie w stosunkach handlowych i inwestycyjnych. UE jest głównym partnerem handlowym Kazachstanu, reprezentującym 40% handlu zagranicznego. Jest również głównym inwestorem zagranicznym w moim kraju, odpowiadającym za 48% całości (brutto) bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Nursultan Nazarbayev i Donald Tusk

Stosunki dwustronne między Belgią a Kazachstanem

Mając akredytację jako ambasador w Królestwie Belgii, cieszę się, że stosunki między Kazachstanem a Belgią są stale zacieśniane od czasu uzyskania przez mój kraj niepodległości. 31 grudnia 1991 roku Królestwo Belgii oficjalnie uznało suwerenność Republiki Kazachstanu. Podstawę stosunków dwustronnych zapoczątkowała oficjalna wizyta prezydenta Nazarbajewa w Belgii w 1993 roku, gdzie spotkał się z królem Boudewijnem I i premierem Jeanem-Lucem Dehaene.

Nursultan Nazarbayev ośmiokrotnie odwiedził Brukselę, ostatnio w 2018 r. Poza wizytami na wysokim szczeblu miały miejsce wymiany kulturalne między Belgią a Kazachstanem. W 2017 roku nasze kraje obchodziły 25-lecie stosunków dwustronnych. Odbyło się również kilka wizyt na wysokim szczeblu ze strony belgijskiej w Kazachstanie. Pierwsza wizyta premiera Jeana-Luca Dehaene w 1998 r. Oraz dwie wizyty księcia koronnego i króla Belgii Filipa w latach 2002, 2009 i 2010. Pozytywnie rozwijają się stosunki międzyparlamentarne jako skuteczne narzędzie wzmacniania dialogu politycznego.

Spotkanie z królem Filipem

Silne stosunki dyplomatyczne stale się rozwijają, wspierając wzajemnie korzystne stosunki handlowe. Wymiana gospodarcza między Belgią a Kazachstanem również uległa znacznemu wzrostowi od 1992 r., Przy czym priorytetowe obszary współpracy w dziedzinie energetyki, opieki zdrowotnej, rolnictwa, portów morskich i nowych technologii. W 2019 roku wartość wymian handlowych wzrosła do ponad 636 mln euro. Od 1 maja 2020 roku w Kazachstanie zarejestrowanych było 75 przedsiębiorstw z aktywami belgijskimi. Wielkość belgijskich inwestycji w gospodarkę Kazachstanu osiągnęła 7.2 mld euro w latach 2005-2019.

Oficjalne przyjęcie w Pałacu Egmont

Dziedzictwo pierwszego prezydenta

Pierwszy prezydent Nursultan Nazarbayev kierował moim krajem od 1990 do 2019 roku. Na początku lat 1990-tych Elbasy kierowało krajem w czasie kryzysu finansowego, który dotknął cały obszar poradziecki. Dalsze wyzwania czekały, gdy Pierwszy Prezydent musiał zmierzyć się z kryzysem wschodnioazjatyckim z 1997 roku i rosyjskim z 1998 roku, który wpłynął na rozwój naszego kraju. W odpowiedzi Elbasy wdrożyło szereg reform gospodarczych, aby zapewnić niezbędny wzrost gospodarki. W tym czasie Nursultan Nazarbayev nadzorował prywatyzację przemysłu naftowego i sprowadzał niezbędne inwestycje z Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin i innych krajów.

Ze względu na okoliczności historyczne Kazachstan stał się krajem zróżnicowanym etnicznie. Pierwszy Prezydent zapewnił równość praw wszystkich ludzi w Kazachstanie, niezależnie od przynależności etnicznej i wyznaniowej, jako naczelną zasadę polityki państwa. Była to jedna z wiodących reform, która doprowadziła do trwałej stabilności politycznej i pokoju w polityce wewnętrznej. W trakcie dalszych reform gospodarczych i modernizacji dobrobyt społeczny w kraju wzrósł i wyłoniła się rosnąca klasa średnia. Co ważniejsze, przeniesienie stolicy z Ałmaty do Nur-Sultanu jako nowego administracyjno-politycznego centrum Kazachstanu, doprowadziło do dalszego rozwoju gospodarczego całego kraju.

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie Nursultan Nazarbayev postawił przed tym krajem, była strategia Kazachstanu do 2050 roku. Celem tego programu jest promowanie Kazachstanu jako jednego z 30 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Zapoczątkowała kolejny etap modernizacji kazachskiej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Program ten doprowadził do wdrożenia pięciu reform instytucjonalnych oraz narodowego planu 100 konkretnych kroków w celu modernizacji gospodarki i instytucji państwowych. Zdolność Pierwszego Prezydenta do budowania konstruktywnych stosunków międzynarodowych i dyplomatycznych była głównym czynnikiem rozwoju kraju i doprowadziła do napływu miliardów euro inwestycji do Kazachstanu. W międzyczasie mój kraj dołączył do 50 najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata.

Punktem kulminacyjnym spuścizny Pierwszego Prezydenta była jego decyzja o zaprzestaniu tworzenia państwa nuklearnego. Potwierdzeniem tej obietnicy było zamknięcie największego na świecie miejsca testów jądrowych w Semipałatyńsku, a także całkowite porzucenie programu broni jądrowej Kazachstanu. Elbasy był także jednym z liderów promujących procesy integracyjne w Eurazji. Integracja ta doprowadziła do powstania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która rozwinęła się w duże stowarzyszenie państw członkowskich zapewniających swobodny przepływ towarów, usług, siły roboczej i kapitału, i przyniosła korzyści Kazachstanowi i jego sąsiadom.

W 2015 r. Pierwszy prezydent Nursułtan Nazarbajew ogłosił, że wybory będą jego ostatnimi i że „po przeprowadzeniu reform instytucjonalnych i dywersyfikacji gospodarczej; kraj powinien przejść reformę konstytucyjną, która zakłada przekazanie władzy z prezydenta do parlamentu i rządu."

Po ustąpieniu ze stanowiska w 2019 r., Które zostało szybko zastąpione przez Kassyma-Jomarta Tokajewa, nowe kierownictwo nadal działało w duchu rozwoju gospodarczego i konstruktywnej współpracy międzynarodowej pierwszego prezydenta.

Jak wspomniał prezydent Tokajew w swoim niedawnym artykule: „Niewątpliwie tylko prawdziwy polityk, mądry i wybiegający w przyszłość, może wybrać własną drogę, będąc pomiędzy dwoma częściami świata - Europą i Azją, dwiema cywilizacjami - zachodnią i wschodnią, dwoma systemami - totalitarne i demokratyczne. Dzięki tym wszystkim elementom Elbasy był w stanie stworzyć nowy typ państwa łączącego tradycje azjatyckie i zachodnie innowacje. Dziś cały świat zna nasz kraj jako pokojowo nastawione, przejrzyste państwo, które aktywnie uczestniczy w procesach integracyjnych ”.

Wizyta w Belgii na 12. szczycie ASEM, 2018

Belgia

Wybory w USA 2020 - Democrats Abroad organizuje globalny wirtualny wiec dla wyborców z zagranicy

Opublikowany

on

19 września był dniem głosowania, kiedy wszyscy zagraniczni wyborcy w USA i wojskowi wysłali swoje karty do głosowania w wyborach powszechnych 3 listopada. W sobotę Amerykanie obudzili się również na wieść o śmierci liberalnej sędzi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, Ruth Bader Ginsburg, pieszczotliwie znanej jako RBG. Sędzia Ginsburg był pionierem orzecznictwa skupiającego się na zwalczaniu dyskryminacji kobiet. Jej kariera zakończyła się prawie 30-letnim stażem jako członek Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, gdzie służyła od 1993 roku do śmierci w piątek wieczorem (18 września) po długiej i zaciętej walce z rakiem.
W tym tygodniu Democrats Abroad oddadzą hołd Justice Ginsburg, zachęcając i pomagając wszystkim Amerykanom za granicą w głosowaniu. Światowy wirtualny rajd odbędzie się w godzinach 16: 30-20: 00 (szczegóły tutaj), a dziś (22 września) poprowadzą Belgijską Noc Głosowania, aby pomóc Amerykanom uzupełnić karty do głosowania nieobecnych i szybko je zwrócić (szczegóły na stronie internetowej sklepu producenta.). Za pośrednictwem ich strony internetowej, wydarzeń rejestracyjnych i pomoc wyborcy na żywoDemokraci za granicą zrobili wszystko, co w ich mocy, aby jak najwięcej uprawnionych Amerykanów znalazło się na listach wyborców w ich kraju i otrzymało kartę do głosowania w listopadzie tego roku.
Oprócz wyboru nowego prezydenta Demokraci mają szansę na odzyskanie Senatu USA, który będzie głosował m.in. za zatwierdzeniem kandydatury Prezydenta do Sądu Najwyższego.
Były wiceprezydent i kandydat na prezydenta Joe Biden (na zdjęciu) powiedział 20 września z National Constitution Center w Filadelfii: „Proszę podążać za swoim sumieniem. Nie głosuj za zatwierdzeniem kogokolwiek nominowanego w okolicznościach, które stworzyli prezydent Trump i senator McConnell. Nie idź tam. Wypełniaj swój konstytucyjny obowiązek, swoje sumienie, pozwól ludziom mówić. Ochłodź płomienie, które ogarnęły nasz kraj. Nie możemy ignorować cenionego systemu kontroli i równowagi ”.
Democrats Abroad Belgium (DAB) przez cały rok bardzo aktywnie zachęcał „WSZYSTKICH” Amerykanów mieszkających w Belgii do zarejestrowania się w wyborach. Prosimy ich teraz, aby również zachęcali swoich senatorów do powstrzymania się od zatwierdzenia nowego sędziego Sądu Najwyższego do czasu inauguracji kolejnego Prezydenta. Mamy nadzieję, że wszyscy Amerykanie nadal będą szanować dziedzictwo Justice Ginsburg, dołączając do nas w tym tygodniu i sprawiając, że ich głos zostanie usłyszany.
W 2016 roku republikański przywódca większości w Senacie Mitch McConnell przekonywał, że nie powinno być głosowania w Senacie Stanów Zjednoczonych na kandydata Baracka Obamy - Merricka Garlanda - ponieważ był to rok kampanii prezydenckiej. Republikanie argumentowali, że naród Stanów Zjednoczonych powinien najpierw wybrać prezydenta, a prezydent ten powinien obsadzić wolne miejsce. Jednak, jak widzieliśmy wiele razy, przywódcy republikańscy mówią teraz coś przeciwnego i zobowiązali się do zatwierdzenia nowego sędziego Sądu Najwyższego niezależnie od zbliżających się wyborów.

Kontynuuj czytanie

Belgia

Belgia bada czołowego think-tanka UE pod kątem powiązań z Chinami

Opublikowany

on

Były brytyjski dyplomata i były urzędnik Komisji Europejskiej, który prowadzi brukselski think tank, jest badany przez belgijskie służby bezpieczeństwa w związku z podejrzeniem przekazania Chinom poufnych informacji - zarzutom, którym zaprzecza. Fraser Cameron, który kieruje Centrum UE-Azja, odrzucił jako „absurdalne” śledztwo w sprawie jego rzekomych kontaktów z dwoma chińskimi dziennikarzami akredytowanymi w Brukseli, którzy - według wypowiedzi belgijskich funkcjonariuszy bezpieczeństwa pod warunkiem zachowania anonimowości - również pracują dla chińskiego ministerstwa stanu. bezpieczeństwo i chińskie wojsko, jak donosi Barbara Moens w POLITICO.

Urzędnicy belgijscy, z którymi rozmawiali Polityczno poinformował również belgijskie gazety De Standaard i L'Avenir o tej sprawie. Nie jest jasne, dokąd mogłoby prowadzić śledztwo, ponieważ zarzuty, jakie mu postawiono, nie zostały sprecyzowane, a szpiegostwo - na które powołali się belgijscy urzędnicy - nie jest traktowane jako przestępstwo w świetle belgijskiego prawa. Według osoby bliskiej sprawie, prokuratura federalna wszczęła śledztwo w sprawie Camerona, chociaż sama prokuratura odmówiła komentarza. Sprawę wszczęto na podstawie belgijskiego śledztwa w sprawie bezpieczeństwa państwa, w którym stwierdzono, że rzekome działania Camerona mogą stanowić zagrożenie dla urzędników europejskich, chociaż nie sprecyzowali, jakie ryzyko może on stwarzać.

Kontakt przez Polityczno aby skomentować, Cameron powiedział w e-mailu, że zarzuty „są bezpodstawne”. Podkreślił, że ma „szeroki zakres kontaktów z Chinami w ramach moich obowiązków w Centrum UE-Azja, a niektóre z nich mogą pełnić podwójną funkcję”, ale dodał: „15 lat temu przeszedłem na emeryturę z oficjalnego zatrudnienia i nie mam dostępu do wszelkich poufnych informacji ”.

Cameron powiedział, że jego prawnik nie wiedział o wszczęciu żadnej sprawy, dodając: „Same zarzuty są oczywiście szkodliwe, ale naprawdę są absurdalne, jeśli tylko przez chwilę się nad nimi zastanowić”. Cameron, który według swojego wpisu na stronie internetowej Centrum UE-Azja „mieszka i pracuje w Belgii przez 20 lat” i jest „profesorem wizytującym na kilku uniwersytetach w Azji”, jest podejrzewany przez belgijski wywiad o otrzymanie tysięcy euro za zapewnienie poufne - ale niekoniecznie tajne - informacje polityczne i gospodarcze dla Chińczyków dotyczące instytucji europejskich.

W osobnym e-mailu do L'Avenir, do obejrzenia PolitycznoCameron powiedział, że Centrum UE-Azja otrzymuje „niewielką roczną dotację” od chińskiej misji dyplomatycznej przy UE, aby pomóc w organizacji wydarzeń dotyczących stosunków UE-Chiny. „To jedyne dofinansowanie otrzymane od Chińczyków” - powiedział.

Cameron dodał w swojej odpowiedzi dla L'Avenir, że ostatnie działania Centrum UE-Azja, w tym seminarium internetowe na temat wirtualnego szczytu UE-Chiny w tym tygodniu, pokazały, że „jesteśmy bardzo krytyczni wobec Chin!” „Blisko Pekinu” Polityczno powiedziano mu nazwiska dwóch chińskich dziennikarzy rzekomo zaangażowanych w sprawę, ale nie był w stanie samodzielnie potwierdzić ich statusu.

Belgijscy urzędnicy ds. Bezpieczeństwa powiedzieli, że podejrzane działania trwały od kilku lat, ale nie powiedzieliby, czy obejmowało to czas Camerona w Komisji Europejskiej, przed przejściem na emeryturę w 2006 r. Jeden z urzędników Komisji, przemawiając pod warunkiem zachowania anonimowości, powiedział, że Cameron był znany jako „bardzo blisko Pekinu”. Ponieważ szpiegostwo nie jest klasyfikowane w Belgii jako przestępstwo, prokuratorzy od dawna wzywają do aktualizacji krajowego prawa o szpiegostwie, które sięga lat trzydziestych XX wieku.

Oznacza to, że prokuratorzy mogą być zmuszeni do zidentyfikowania innych przestępstw, jeśli chcą wnieść oskarżenie - co miało miejsce w przypadku byłego belgijskiego dyplomaty Oswalda Gantois. Śledzony pod kątem wycieku informacji do rosyjskich służb specjalnych w trakcie swojej kariery, został skazany w 2018 roku za nielegalne stowarzyszenie w celu popełnienia fałszerstwa. Prokuratorzy przywołali rolę Belgii jako ośrodka dyplomatycznego, w którym mieszczą się instytucje UE i dowództwo NATO, co uzasadnia rozszerzenie definicji szpiegostwa w prawie krajowym w celu ułatwienia ścigania.

Obecny federalny minister sprawiedliwości, Koen Geens z flamandzkiej partii Chrześcijańsko-Demokratycznej CD&V, próbuje przeforsować aktualizację ustawy o szpiegostwie za pośrednictwem parlamentu, ale poczynił niewielkie postępy z powodu impasu w tworzeniu rządu od końca 2018 roku. „Minister i CD&V od dawna proszą o głosowanie nad propozycją - powiedział rzecznik ministra. Na początku tego roku niemieccy prokuratorzy ujawnili, że podejrzewają innego byłego urzędnika UE o przekazywanie informacji do Chin. Obywatel Niemiec Gerhard Sabathil, dyplomata, który stał się lobbystą, zaprzeczył zarzutom i jak dotąd nie został aresztowany ani oskarżony.

Kontynuuj czytanie

Belgia

# COVID-19 - Sassoli: Strasburg ogłosił czerwoną strefę

Opublikowany

on

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli (na zdjęciu) powiedział: „Siedziba Parlamentu Europejskiego znajduje się w Strasburgu, jest to określone w traktatach, które chcemy przestrzegać. Zrobiliśmy wszystko, aby wznowić normalny przebieg naszych sesji plenarnych w Strasburgu. Jednak odrodzenie pandemii w wielu państwa członkowskie i podjęte przez władze francuskie decyzje o zaklasyfikowaniu całego departamentu Dolnego Renu do strefy czerwonej zobowiązują nas do ponownego rozważenia przeprowadzki do Strasburga.

„Chociaż jesteśmy bardzo rozczarowani tą decyzją, musimy wziąć pod uwagę, że przeniesienie administracji Parlamentu Europejskiego wiązałoby się z kwarantanną dla wszystkich pracowników po ich powrocie do Brukseli. Przechodzimy przez trudny okres i jestem wdzięczny wszystkim współpracy, dyspozycyjności i wiedzy eksperckiej ze strony miasta Strasburg, władz zdrowotnych i rządu. Pragnieniem Parlamentu Europejskiego jest powrót do Strasburga i jesteśmy przekonani, że w obliczu upadku pandemii będzie to to możliwe. Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w dniach 14-17 września odbędzie się w Brukseli. ”

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy