Komisja chroni Europejczyków przed #HazardousChemicals w odzieży i tekstyliach

| Październik 12, 2018

W ciągu ostatnich 10 UE znacząco ograniczyła narażenie naszych obywateli na szkodliwe chemikalia, a Komisja stale ocenia, w jaki sposób dalej zwiększać ochronę konsumentów, pracowników i środowiska. W tej sytuacji Komisja przyjęła nowe ograniczenia dotyczące stosowania substancji 33 wiadomo, że powodują raka i problemy zdrowotne w zakresie rozrodczości w ich stosowaniu w odzieży, obuwiu i innych wyrobach włókienniczych.

Nowe zasady zostały przyjęte poprzez zmianę Rozporządzenie REACH - najbardziej zaawansowane i kompleksowe ustawodawstwo chemiczne na świecie. Przyjęte dziś środki mają na celu ochronę zdrowia obywateli europejskich poprzez "ograniczenie narażenia na chemikalia CMR (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i toksyczne dla rozmnażania), które mogą być szczególnie szkodliwe w przypadku częstego kontaktu z ludzką skórą. Te nowe zasady określają maksymalne dopuszczalne stężenia dla stosowania substancji CMR w odzieży i wyrobach włókienniczych oraz zabraniają wprowadzania produktów przekraczających te limity na rynek UE, niezależnie od ich pochodzenia. Ograniczenia zostały przygotowane na podstawie zaleceń naukowych i technicznych Europejskiej Agencji Chemikaliów oraz po szeroko zakrojonych konsultacjach z zainteresowanymi stronami. Mają one zastosowanie 24 miesięcy po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE.

Komisja wydaje także objaśnienia dotyczące ograniczeń, które będą dostępne tutaj po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.

tagi: , ,

Kategoria: Strona główna, Środowisko, EU, Komisja Europejska, toxics