Kontakt z nami

Środowisko

EFSA uruchamia projekt w celu ochrony pszczół

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

pszczoła miodnaEuropejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął „duży” projekt mający na celu rozwiązanie problemu zagrożenia kolonii pszczół miodnych. Agencja twierdzi, że pszczoły są „atakowane z wielu kierunków” przez pasożyty, czynniki zakaźne, agrochemikalia i zmiany środowiskowe, to tylko niektóre ze stresorów, o których wiadomo, że niszczą kolonie pszczół miodnych. 

EFSA twierdzi, że ostatecznym celem projektu jest ustanowienie ram oceny ryzyka wielu stresorów w koloniach pszczół miodnych. W wieloletni projekt zaangażowani są naukowcy z wielu odpowiednich dziedzin, na przykład specjaliści od pszczół, a także eksperci w dziedzinie zdrowia zwierząt, zdrowia roślin, pestycydów, danych i modelowania.

EFSA zapowiada, że ​​będzie ściśle współpracować z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, innymi agencjami UE i organami badawczymi. Simon More, lekarz weterynarii z University College Dublin, który przewodniczy grupie roboczej EFSA ds. wielu czynników stresogennych u pszczół (MUST-B), powiedział: „Postawiliśmy sobie ambitne, ale bardzo ekscytujące zadanie. Tego rodzaju zintegrowane podejście do oceny ryzyka dla pszczół jest absolutnie konieczne, jeśli chcemy zrozumieć, w jaki sposób te różne czynniki stresogenne łączą się, zabijając lub osłabiając kolonie pszczół miodnych”.

Dodał: „Zasadniczo potrzebujemy dwóch rzeczy, aby zbudować nasze ramy: wiarygodnych, zharmonizowanych danych z monitorowania – na przykład obecności w ulach czynników zakaźnych, takich jak bakterie i wirusy lub pozostałości pestycydów – oraz skomputeryzowanego modelu symulacyjnego, który może przetwarzać danych oraz zarówno wyjaśniać, jak i przewidywać skutki”.

Dodał: „Brzmi to prosto, ale jest to ogromne wyzwanie naukowe”. Eksperci EFSA ds. pestycydów zalecili już istniejący model, który ich zdaniem można by dostosować do potrzeb projektu.Model BEEHAVE symuluje dynamikę populacji uli, biorąc pod uwagę czynniki środowiskowe, takie jak warunki pogodowe, dostępność pożywienia (pyłek i nektar), czynniki zakaźne, takie jak jak roztocze Varroa i dwa związane z nim wirusy oraz inne czynniki, które mogą wpływać na rozwój kolonii.

Członkowie „Panelu ds. środków ochrony roślin i ich pozostałości” (PPR) EFSA stwierdzili, że model w obecnej formie nie nadaje się do stosowania w regulacyjnych ocenach ryzyka, ale w przyszłości można by go dostosować do przewidywania skutków stosowania pestycydów i innych stresorów w koloniach pszczół miodnych. Zalecają włączenie do modelu modułu pestycydów, dodatkowych czynników zakaźnych, takich jak Nosema i Foulbrood, oraz elementu, który może mierzyć interakcje między tymi czynnikami zakaźnymi, pasożytami, warunkami klimatycznymi i krajobrazem.

reklama

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy