Zrób darowiznę € 1 dla Reportera UE

RSSŚrodowisko

#ClimateChange: Wykorzystywanie lasów w UE do kompensacji emisji dwutlenku węgla

#ClimateChange: Wykorzystywanie lasów w UE do kompensacji emisji dwutlenku węgla

| Luty 15, 2018

Lasy stanowią ważną część ekosystemu UE Lasy odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu naszego ekosystemu, na przykład poprzez wychwytywanie dwutlenku węgla z atmosfery, która w przeciwnym razie przyczyniłaby się do globalnego ocieplenia. UE pracuje nad planami, aby każde państwo członkowskie zrekompensowało emisje spowodowane wylesianiem. Parlament i [...]

Kontynuuj czytanie

Cięcie EU #GreenhouseGasEmissions: Krajowe cele dla 2030

Cięcie EU #GreenhouseGasEmissions: Krajowe cele dla 2030

| Luty 14, 2018

Rozporządzenie w sprawie podziału wysiłku określa krajowe cele dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby pomóc UE w wypełnieniu zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego. Czym jest dzielenie wysiłków? Aby pomóc w walce ze zmianami klimatu, przywódcy UE przyjęli w październiku 2014 ramy klimatyczne i energetyczne 2030, które obejmują wiążące cele redukcji emisji w UE do [...]

Kontynuuj czytanie

Sprawozdania Komisji z postępów w zakresie zobowiązań globalnych na rzecz #SustainableUrbanDevelopment

Sprawozdania Komisji z postępów w zakresie zobowiązań globalnych na rzecz #SustainableUrbanDevelopment

Podczas Światowego Forum Miast w Malezji, które odbyło się w 9 w lutym, Komisja podsumowała, co osiągnięto w ramach trzech zobowiązań podjętych przez UE i jej partnerów 15 miesięcy temu. Osiągnięto znaczny postęp w ramach trzech zobowiązań, ponieważ zostały one przedstawione na konferencji ONZ Habitat III w październiku 2016, [...]

Kontynuuj czytanie

#Climate: eurodeputowani uchwalili prawo, by zmniejszyć #CO2Emissions i fundusz

#Climate: eurodeputowani uchwalili prawo, by zmniejszyć #CO2Emissions i fundusz

Ustawa mająca na celu wzmocnienie ograniczeń UE w zakresie emisji CO2 przez przemysł, aby rozpocząć wywiązywanie się z klauzul dotyczących zobowiązań klimatycznych w Paryżu, została przyjęta przez Parlament we wtorek (6 luty). Nowe prawo, już uzgodnione nieformalnie z ministrami UE, przyspieszy wycofanie uprawnień do emisji dostępnych na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS), [...]

Kontynuuj czytanie

Parlament Europejski w celu dokonania przeglądu unijnej procedury wydawania pozwoleń na # pestycydy

Parlament Europejski w celu dokonania przeglądu unijnej procedury wydawania pozwoleń na # pestycydy

W następstwie decyzji o odnowieniu zatwierdzenia glifosatu na dziesięć lat posłowie do PE głosowali dzisiaj (6 luty) za utworzeniem specjalnej komisji parlamentarnej, która dokona przeglądu unijnej procedury wydawania zezwoleń na pestycydy. Projekt mandatu specjalnej komisji przewiduje, że jej głównym celem będzie ocena [...]

Kontynuuj czytanie

Czy prosta naklejka pomoże nam rozwiązać #ClimateChange?

Czy prosta naklejka pomoże nam rozwiązać #ClimateChange?

Latem 2010 eksplodował Deepwater Horizon BP, powodując wyciek milionów baryłek ropy do Zatoki Meksykańskiej. Podczas gdy świat wydawał się zadowolony z obwiniania BP, rzeczywistość jest taka, że ​​zużyte przez nas paliwo musi pochodzić skądś pod ziemią. Jest rozłączenie. Możemy być tysiące [...]

Kontynuuj czytanie

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (#ETS) i jego reforma w skrócie

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (#ETS) i jego reforma w skrócie

Celem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w branży. Odkryj, jak to działa i dlaczego potrzebna jest reforma. Na czym polega system handlu uprawnieniami do emisji w UE? Chociaż UE jest trzecim co do wielkości emiterem CO2 na świecie, realizuje również najbardziej ambitny cel w zakresie klimatu: zmniejszenie emisji o [...]

Kontynuuj czytanie