Kontakt z nami

Środowisko

Komisja zatwierdza 900 milionów euro niemieckiego programu wsparcia inwestycji w produkcję wodoru ze źródeł odnawialnych

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

The European Commission has approved, under EU state aid rules, a €900 million German scheme to support investments in the production of renewable hydrogen in non-EU countries, which will be then imported and sold in the EU. The scheme, called ‘H2Global’, aims at meeting the EU demand for renewable hydrogen that is expected to significantly increase in the coming years, by supporting the development of the unexploited renewable resource potential outside the EU. It will contribute to the EU environmental objectives, in line with the European Green Deal, without unduly distorting competition in the Single Market.

Executive Vice President Margrethe Vestager, in charge of competition policy, said: “This €900 million German scheme will support projects leading to substantial reductions in greenhouse emissions, in line the EU’s environmental and climate objectives set out in the Green Deal. It will contribute to addressing the increasing demand for renewable hydrogen in the Union, by supporting the development of this important energy source in areas of the world where it is currently not exploited with a view to importing it and selling it in the EU. The design of the scheme will enable only the most cost effective projects to be supported, reducing costs for taxpayers and minimising possible distortions of competition.”

Schemat niemiecki

Germany notified the Commission of its plans to introduce a new scheme, ‘H2Global’, to support the production of renewable hydrogen in non-EU countries, to be imported and sold in the EU. The scheme, which has an estimated budget of €900 million, will run for 10 years starting from the award of the first contract under the scheme.

Odnawialny wodór można wytwarzać poprzez elektrolizę wody za pomocą energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Ponieważ prawie żaden gaz cieplarniany nie jest emitowany podczas produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych, może dojść do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych, gdy wodór ze źródeł odnawialnych wypiera paliwo kopalne lub chemikalia oparte na paliwach kopalnych.

Program będzie zarządzany i wdrażany przez podmiot celowy o nazwie HINT.CO. Pośrednik ten będzie zawierał długoterminowe umowy zakupu po stronie podaży (produkcja zielonego wodoru) oraz krótkoterminowe umowy odsprzedaży po stronie popytu (wykorzystanie zielonego wodoru).

Pomoc zostanie przyznana w drodze przetargów konkurencyjnych. Ceny będą ustalane po stronie kupna i sprzedaży za pomocą modelu podwójnej aukcji, w którym przyznana zostanie najniższa cena ofertowa za produkcję wodoru i najwyższa cena sprzedaży za zużycie wodoru.

reklama

Producenci wodoru ze źródeł odnawialnych i pochodnych wodoru, takich jak zielony amoniak, zielony metanol i e-nafta, którzy chcą wziąć udział w przetargach, będą musieli ściśle przestrzegać kryteriów zrównoważonego rozwoju dla produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych i pochodnych wodoru, określonych przez zmieniona dyrektywa w sprawie energii odnawialnej (CZERWONY II). Będą również musieli przyczynić się do wdrożenia lub finansowania dodatkowej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych potrzebnej do zasilania elektrolizerów produkujących wodór w ramach programu.

Czy część ram regulacyjnych UE dotyczących wodoru ze źródeł odnawialnych w ramach Dyrektywa Energii Odnawialnej nie obowiązywać w czasie aukcji, władze niemieckie określą tymczasowe kryteria, które mają być stosowane w tych aukcjach, na podstawie konsultacji z Komisją.

Ocena Komisji

Komisja oceniła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z Wytyczne 2014 w sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i energetyki.

Komisja uznała, że ​​pomoc jest konieczna i ma efekt zachęty, ponieważ projekty nie zostałyby zrealizowane w przypadku braku wsparcia publicznego. Dzieje się tak, ponieważ ceny emisji dwutlenku węgla i inne wymogi regulacyjne nie w pełni internalizują koszty zanieczyszczenia. Dzieje się tak, ponieważ wodór odnawialny jest znacznie droższy w produkcji i użytkowaniu niż wodór z paliw kopalnych. Ponadto Komisja stwierdziła, że ​​pomoc jest proporcjonalna i ograniczona do niezbędnego minimum, ponieważ poziom pomocy będzie ustalany w drodze konkurencyjnych aukcji. Wreszcie stwierdził, że pozytywne skutki środka, w szczególności dla środowiska, przeważają nad ewentualnymi negatywnymi skutkami pod względem zakłóceń konkurencji, biorąc pod uwagę istnienie konkurencyjnych procedur przetargowych, w których może uczestniczyć duża liczba potencjalnych przedsiębiorstw.

Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​H2Global jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa, ponieważ wspiera projekty, które ograniczą emisje gazów cieplarnianych, zgodnie z Europejska Zielona Umowa, bez nadmiernego zakłócania konkurencji.

Tło

Komisji za 2014 r Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię allow member states to support projects like those supported under H2Global, subject to certain conditions. These rules aim to help member states meet the EU’s ambitious energy and climate targets at the least possible cost for taxpayers and without undue distortions of competition in the Single Market.

Połączenia Dyrektywa Energii Odnawialnej ustanowiły rygorystyczne kryteria dla paliw odnawialnych pochodzenia niebiologicznego, takich jak odnawialny wodór i odnawialne pochodne wodoru, aby zapewnić minimalny wpływ na środowisko i przyczynić się do wykorzystania energii odnawialnej.

Z Komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu w 2019 r. Komisja wzmocniła swoje ambicje klimatyczne, wyznaczając cel braku emisji netto gazów cieplarnianych w 2050 r. In Lipiec 2021, the European Commission adopted a package of proposals to make the EU’s climate, energy, land use, transport and taxationpolicies fit for reducing net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030, compared to 1990 levels.

Przez Komisję Nowa strategia przemysłowa dla Europy a ostatnio Strategia UE dotycząca wodoru określić znaczenie odnawialnego wodoru w ramach Europejska Zielona Umowa.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerami sprawy SA.62619 w rejestr pomocy państwa Komisji Competycja stronie internetowej po rozwiązaniu wszelkich kwestii poufności. Nowe publikacje decyzji dotyczących pomocy państwa w Internecie oraz w Dzienniku Urzędowym są wymienione w Tygodnik konkursowy e-News.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy