Kontakt z nami

Rynek energii

Potrzebne jest ponowne przemyślenie struktury europejskich rynków energii

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Prezesi i liderzy biznesu 10 europejskich organizacji (Fluence Energy GmBH, Gore Street Capital, Gresham House, MW Storage, Zenobé, AEPIBAL, BVES, Energy Storage Ireland, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems i Karslruhe Institute of Technology) spotykają się, aby podpisać list otwarty, wzywający europejskich decydentów i opinię publiczną do ponownego przemyślenia struktury europejskich rynków energii w odpowiedzi na plan REPowerEU.

Pismo podkreśla potrzebę konkretnych ram politycznych i celów, które przyspieszyłyby przyjęcie technologii elastyczności i magazynowania energii w celu zapewnienia przystępnych cenowo, niezawodnych i zrównoważonych systemów energetycznych dla europejskich konsumentów. W liście podkreślono ponadto, że technologie te są niezbędne, aby zmniejszyć zależność energetyczną Europy od importowanego gazu, zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz obniżyć ceny energii przy jednoczesnym umożliwieniu terminowej transformacji ekologicznej. 

Litera:

List otwarty do europejskich decydentów i mediów w sprawie planu REPowerEU
Obecna sytuacja geopolityczna na kontynencie w połączeniu z dużym uzależnieniem od importowanego gazu ziemnego, rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a co za tym idzie wyższymi rachunkami dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, stwarza pilną potrzebę przemyślenia
struktury europejskich systemów energetycznych.


Plan REPowerEU1, opublikowany w maju przez Komisję Europejską, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez budowę i podłączenie do sieci większej ilości energii ze źródeł odnawialnych. Jednak, aby plan ten odniósł sukces, muszą mu towarzyszyć odpowiednie cele i ramy polityczne dotyczące wdrażania technologii magazynowania energii i innych technologii zapewniających elastyczność. Są one niezbędne, aby umożliwić bezpieczną i wydajną integrację odnawialnych źródeł energii z siecią elektryczną, a teraz nadszedł czas, aby uznać je za filary europejskiej transformacji energetycznej.
Sygnatariusze tego listu, organizacje z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wspieraniu światowych i europejskich rynków energii, z zadowoleniem przyjmują plan REPowerEU, jego ambitne cele w zakresie energii odnawialnej oraz uznanie roli magazynowania energii w zapewnianiu zrównoważonych i niezawodnych dostaw energii.

Jednocześnie wierzymy, że jeśli przyspieszone, krótkoterminowe wdrażanie odnawialnych źródeł energii ma odnieść sukces, Europa potrzebuje szybkiego wdrożenia sprawdzonych i skalowalnych technologii, aby zwiększyć elastyczność sieci i umożliwić bezpieczną i wydajną integrację wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu magazynowanie energii oparte na bateriach jest szybko wdrażanym, opłacalnym i niskoemisyjnym rozwiązaniem, które może stać się podstawą nowoczesnych, odpornych i niskoemisyjnych systemów energetycznych. Inne technologie, takie jak odpowiedź strony popytowej, lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału magazynowania elektrowni szczytowo-pompowych
oraz inne technologie magazynowania energii, a także wzajemne połączenia między krajowymi rynkami energii elektrycznej, mają kluczowe znaczenie dla umożliwienia transformacji energetycznej w Europie.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom – szybkości reakcji, elastyczności i niezawodności – akumulatorowe magazynowanie energii i inne szybko działające technologie są doskonale przystosowane do obniżania na wiele sposobów ogólnych kosztów energii elektrycznej dla firm i domowych użytkowników energii. Magazynowanie energii oparte na bateriach może zwiększyć stabilność sieci i zmniejszyć przeciążenie transmisji
linii, zmniejszając ograniczenia energii odnawialnej i związane z tym znaczne koszty. Może zapewniać przepustowość i usługi pomocnicze, które równoważą podaż i popyt, często wydajniejsze i tańsze niż inne technologie. Może również ograniczyć zmienność cen, a tym samym całkowity koszt energii elektrycznej na hurtowych rynkach energii poprzez arbitraż energetyczny.

reklama

Na kilku rynkach na całym świecie technologie magazynowania energii dowiodły swojej zdolności do zastąpienia elektrowni cieplnych jako bardziej ekonomiczny i niskoemisyjny sposób zapewniania bezpiecznych dostaw energii w okresach szczytowego zapotrzebowania i niskiej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Ale pomimo dostępu do tej gotowej do wdrożenia i opłacalnej technologii, nadal:
polegać na wysokoemisyjnym wytwarzaniu opartym na gazie ziemnym, podczas gdy ogólnoeuropejskie cele, które pozwoliłyby na strategiczną rozbudowę projektów dotyczących magazynowania energii, nie zostały jeszcze opracowane i umocowane w prawie. W 2021 r. aukcje rynku mocy w całej Europie przyznały około 2.4 GW kontraktów na magazynowanie energii, ale różne badania przewidują, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności
systemów energetycznych na kontynencie, do 200 r. będziemy potrzebować nawet 2030 GW magazynowania energii.

Aby zrealizować cele REPowerEU, wymagane są również dodatkowe zmiany w strukturze i konstrukcji rynku energii.

1Plan REPowerEU Komisji Europejskiej został po raz pierwszy ogłoszony w marcu i opublikowany 18 maja. Obejmuje on zwiększenie celu energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 45% do 2030 r., czyli z 40% w porównaniu z celami zeszłorocznymi. Przyniosłoby to produkcję energii odnawialnej w Europie do 1,236 GW do 2030 r., wliczając w to instalację 320 GW energii słonecznej do 2025 r.

Manuel Perez Dubuc, dyrektor generalny Fluence Energy GmbH
Alex O'Cinneide, dyrektor generalny Gore Street Capital
Ben Guest, dyrektor zarządzający Gresham House - New Energy Division
Wilfred Karl, dyrektor generalny MW Storage
James Basden, współzałożyciel i dyrektor Zenobē
Luis Marquina de Soto, Prezes Asociación Empresarial de Pilas y Baterías y Almacenamiento – Hiszpańskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
Urban Windelen, Dyrektor Wykonawczy Bundesverband Energiespeicher Systeme eV - Stowarzyszenie Systemów Magazynowania Energii – Niemcy
Bobby Smith, dyrektor magazynu energii w Irlandii Magazyn energii w Irlandii
Dr Matthias Vetter, Kierownik Działu Magazynowania Energii Elektrycznej
Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems
Prof. dr Stefano Passerini Karlsruhe Institute of Technology

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy