Kontakt z nami

Energia

Czysta energia: nacisk UE na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną 

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Walka ze zmianą klimatu i poprawa bezpieczeństwa energetycznego należą do priorytetów UE. Dowiedz się, jak posłowie do PE chcą zwiększyć efektywność energetyczną i wykorzystanie energii odnawialnej, Gospodarka.

W 2018 roku Parlament Europejski zatwierdził ustawę mającą pomóc walczyć ze zmianami klimatu, a także zmniejszyć zależność UE od importu paliw kopalnych i pomóc gospodarstwom domowym w wytwarzaniu własnej zielonej energii.

Ten pakiet legislacyjny składa się z trzech ustaw: jednej dotyczącej odnawialne źródła energii, jeden na efektywności energetycznej i jeden na mechanizm kontrolny

Przepisy dotyczące wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczna są obecnie poddawane przeglądowi aby pomóc UE osiągnąć nowe ambitne cele klimatyczne określone w ramach Europejska Zielona Umowa w 2021 r. Zwiększenie udziału energii odnawialnej i poprawa efektywności energetycznej pomogą również Europie zmniejszyć zależność od importu paliw kopalnych, które w dużej mierze pochodzą z Rosji.

Zwiększenie udziału OZE

Udział energii zużywanej ze źródeł odnawialnych wzrósł ponad dwukrotnie w ostatnich latach, z około 9.6% w 2004 r. do 22.1% w 2020 r. Oznacza to, że UE osiągnęła cel 20% na 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami udział energii ze źródeł odnawialnych powinien wynosić co najmniej 32% do 2030 r., a cel ten jest korygowany w górę. W lipcu 2022 r. członkowie sejmowej komisji ds. energii domagali się podwyżki do 45%.

Dowiedz się więcej o udziale energii odnawialnej w krajach UE.

Poprawa efektywności energetycznej

reklama

Poprawa efektywności energetycznej może nie tylko zmniejszyć emisje CO2, ale także roczny rachunek UE za import energii wynoszący 330 miliardów euro. Dlatego ustawodawcy UE pracują nad aktualizacją celu 32.5% efektywności energetycznej do 2030 r., uzgodnionego w 2018 r. Efektywność energetyczna oznacza zużywanie mniejszej ilości energii, aby osiągnąć ten sam wynik.

Proponowane nowe cele to co najmniej 40% zmniejszenie zużycia energii końcowej i 42.5% zużycia energii pierwotnej. Zużycie energii końcowej odnosi się do energii zużywanej przez odbiorców końcowych (np. zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych), natomiast zużycie energii pierwotnej reprezentuje całkowite zapotrzebowanie na energię w kraju (np. paliwo spalone do produkcji energii elektrycznej).

Jednym z ważnych obszarów wymagających poprawy jest ogrzewanie i chłodzenie budynków, które odpowiada za 40% całej energii zużywanej w UE. Około 75% z nich jest nieefektywnych energetycznie.

Aby rozwiązać ten problem, Parlament przyjął nowe zasady dotyczące efektywności energetycznej budynków w kwietniu 2018 r. Zgodnie z przepisami kraje UE powinny przygotować krajowe długoterminowe strategie wspierania renowacji budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem jest, aby do 2050 r. budynki w UE prawie nie zużywały energii.

Ponadto w 2017 r. Parlament uproszczone etykiety energetyczne dla urządzeń domowychtakich jak lampy, telewizory i odkurzacze, aby ułatwić konsumentom porównanie ich efektywności energetycznej.

Mechanizm kontrolny

W 2018 roku posłowie zatwierdzili także nowe przepisy dotyczące tzw zarządzanie unią energetyczną. Jest to mechanizm kontrolny służący do monitorowania postępów krajów w kierunku Cele energetyczne i klimatyczne UE na 2030 r oraz narzędzie współpracy, aby wypełnić lukę w przypadku, gdy państwo członkowskie pozostanie w tyle.

Posłowie do PE będą debatować i głosować nad aktualizacjami dotyczącymi energii odnawialnej i efektywności energetycznej na wrześniowej sesji plenarnej.

Więcej o zmianach klimatycznych i UE

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy