Kontakt z nami

Energia

BP „wyjdzie” z 20% udziałów w rosyjskiej spółce Rosnieft

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Rada bp dzisiaj (27 lutego) ogłosiła, że ​​bp wyjdzie z udziału w Rosniefti. bp od 19.75 roku posiada 2013% akcji Rosniefti. 

Dodatkowo dyrektor generalny bp Bernard Looney odchodzi z zarządu Rosnieftu ze skutkiem natychmiastowym. Drugi dyrektor Rosniefti nominowany przez bp, były dyrektor generalny grupy bp, Bob Dudley, podobnie ustępuje z zarządu. 

Rezygnacje będą wymagały od bp zmiany podejścia księgowego do posiadanych akcji Rosniefti, w związku z czym spodziewa się, że zaraportuje istotne obciążenie bezgotówkowe z wynikami za pierwszy kwartał 2022 r., które zostaną podane w maju. 

Przewodniczący bp Helge Lund powiedział: „Atak Rosji na Ukrainę to akt agresji, który ma tragiczne konsekwencje w całym regionie. bp działa w Rosji od ponad 30 lat, współpracując ze znakomitymi rosyjskimi kolegami. Jednak ta akcja militarna stanowi fundamentalną zmianę. Doprowadziło to zarząd bp do wniosku, po gruntownym procesie, że nasze zaangażowanie w Rosnieft’, przedsiębiorstwo państwowe, po prostu nie może być kontynuowane. Nie możemy już wspierać przedstawicieli bp pełniących rolę w zarządzie Rosnieftu. Holding Rosniefti nie jest już powiązany z biznesem i strategią bp i decyzją zarządu jest teraz wycofanie się z udziałów bp w Rosniefti. Zarząd bp uważa, że ​​te decyzje leżą w najlepszym długoterminowym interesie wszystkich naszych akcjonariuszy.” 

Dyrektor generalny bp Bernard Looney dodał: „Podobnie jak wielu, byłem głęboko wstrząśnięty i zasmucony sytuacją na Ukrainie, a moje serce idzie do wszystkich, których to dotyczy. To skłoniło nas do gruntownego przemyślenia pozycji bp w Rosniefti. Jestem przekonany, że decyzje, które podjęliśmy jako zarząd, są nie tylko słuszne, ale również leżą w długofalowym interesie bp. Naszym bezpośrednim priorytetem jest troska o naszych wspaniałych ludzi w regionie i dołożymy wszelkich starań, aby ich wspierać. Zastanawiamy się również, w jaki sposób bp może wesprzeć szerszy wysiłek humanitarny”.

Bernard Looney był dyrektorem Rosnieftu jako jeden z dwóch dyrektorów nominowanych do bp od 2020 roku. Bob Dudley jest dyrektorem Rosnieftu od 2013 roku. 

Wpływ na sprawozdawczość i finanse

W wyniku rezygnacji dyrektorów nominowanych przez bp, bp uznał, że nie spełnia już kryteriów określonych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dotyczących „istotnego wpływu” na Rosnieft. W związku z tym bp nie będzie już rozliczał udziałów w Rosniefti kapitałowo, traktując je teraz jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej.  

reklama

Spowoduje to dwie istotne zmiany w sprawozdawczości finansowej i finansach bp w wynikach za I kwartał 2022 roku. 

Po pierwsze, oczekuje się, że w wyniku pierwszego kwartału 2022 r. powstanie pozycja niegotówkowa, stanowiąca różnicę między wartością godziwą udziałów bp Rosniefti na dzień 31 marca 2022 r. a wartością bilansową aktywa. Na koniec 2021 r. ta wartość bilansowa wynosiła około 14 miliardów dolarów.  

Po drugie, ponadto oczekuje się, że zmiana spowoduje niepieniężne obciążenie pozycji, wynikające głównie z różnic kursowych nagromadzonych od 2013 r., które zgodnie z MSSF były wcześniej ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat. Na koniec 2021 r. wyniosły one około 11 miliardów dolarów i ta korekta nie wpłynie na kapitał własny.  

Zmiana ujęcia księgowego oznacza również, że bp nie będzie już rozpoznawał udziału w przychodach netto, produkcji i rezerwach Rosnieftu. bp nie będzie już prezentować Rosnieftu jako odrębnego segmentu od wyników za I kwartał 2022 roku. 

W wyniku zmian księgowych i wyłączenia Rosniefti z roku bazowego i przyszłych okresów, bp oczekuje teraz: 

  • kontynuacja, jak dotychczas, 7-9% EBIDA CAGR na akcję w okresie od 2H19/1H20 do 2025 przy cenach ropy na poziomie 50-60 USD za baryłkę (real 2020) w oparciu o założenia planistyczne bp;
  • EBITDA z elastycznych węglowodorów i grupy spadnie o około 2 miliardy dolarów w 2025 r., odpowiednio o około 31 miliardów i 38 miliardów dolarów. 

Ramy finansowe i wytyczne dotyczące dystrybucji bez zmian

W związku z wycofywaniem się przez bp z udziałów w Rosniefti, bp usunęło ze swoich ram finansowych wypłatę dywidendy dla Rosniefti.  

Jednak bp pozostaje pewny elastyczności i odporności swoich ram finansowych, popartych średnim punktem bilansu gotówkowego 2021-25 na poziomie około 40 USD za baryłkę. Obejmuje to potwierdzenie wytycznych dotyczących oczekiwań dotyczących wypłat dla akcjonariuszy – dywidend i wykupów – do 2025 r., które zostały podane wraz z wynikami za rok 2021 w lutym 2022 r. Obejmuje to: 

  • Priorytetem bp w jego ramach finansowych jest stabilna dywidenda. Przy około 60 USD za baryłkę i z zastrzeżeniem decyzji zarządu co kwartał, bp spodziewa się, że do 4 r. będzie miał możliwość corocznego wzrostu dywidendy na akcję zwykłą o około 2025%.
  • bp zobowiązuje się do utrzymania silnego ratingu inwestycyjnego, a do 2022 r. zamierza przeznaczyć 40% nadwyżki przepływów pieniężnych na dalsze wzmocnienie swojego bilansu.
  • bp oczekuje, że wydatki kapitałowe w 14 r. wyniosą 15-2022 miliardów dolarów, a w latach 14-16 wzrosną do 2023-5 miliardów dolarów.
  • W 2022 r., z zastrzeżeniem utrzymania silnego ratingu inwestycyjnego, bp zobowiązuje się do wykorzystania 60% nadwyżki przepływów pieniężnych na skup akcji własnych. Oczekuje się, że przy cenie około 60 USD za baryłkę będzie w stanie zapewnić skup akcji średnio w wysokości około 4.0 mld USD rocznie do 2025 roku. 

bp wyjdzie także z pozostałych biznesów z Rosnieft' w Rosji. 

bp będzie w dalszym ciągu przestrzegać wszystkich stosownych międzynarodowych przepisów handlowych i sankcji. Nadal kontroluje tę sytuację.

Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie publikacji niniejszego ogłoszenia w imieniu BP plc jest Ben Mathews, Sekretarz Spółki.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy