Kontakt z nami

Energia

NaturaSì i Aspiag Service wezmą udział w SUPER-HEERO, europejskim projekcie mającym na celu zwiększenie efektywności energetycznej w supermarketach

Opublikowany

on

Supermarkety NaturaSì i Aspiag Service w Padwie we Włoszech potwierdziły swój udział jako jednostki pilotażowe w SUPER-HEERO, europejskim projekcie finansowanym w ramach programu badań i innowacji Horyzont 2020, którego celem jest zwiększenie inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich supermarketach. Zidentyfikowano już dwa różne sklepy, w których instalowane są inteligentne liczniki i oceniają zużycie energii pod kątem planowania działań związanych z efektywnością energetyczną i modernizacją technologiczną. Inteligentne liczniki zostaną dostarczone i zainstalowane bezpłatnie i pozostaną własnością supermarketu po zakończeniu projektu.

Ponadto jednostki pilotażowe zostaną wprowadzone do zestawu innowacyjnych schematów finansowych, programów lojalnościowych i nagród dla klientów, dzięki którym będą mogły finansować potrzebne środki efektywności energetycznej. Wreszcie, supermarkety zostaną włączone w szereg działań informacyjnych i komunikacyjnych, a także w bezpłatną kampanię reklamową, która poprawi ich pozycję zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Inwestycje w efektywność energetyczną są ważne dla środowiska i dogodne dla oczekiwanych czasów zwrotu i zwrotu. Jednak w sektorze detalicznym nadal trudno jest przyciągnąć prywatne środki finansowe, aby przyspieszyć proces transformacji energetycznej na dużą skalę, a supermarkety są tego dobrym przykładem. W całkowitych kosztach operacyjnych supermarketu energia może stanowić od 10% do 15%, co jest ogromną wartością dla firmy działającej przy niskich marżach.

SUPER-HEERO ma na celu zapewnienie powtarzalnego schematu finansowego dla inwestycji w efektywność energetyczną w małych i średnich supermarketach, w oparciu o trzy metody:
• Finansowanie obywatelskie poprzez finansowanie społecznościowe, programy współpracy i strategie grywalizacji opierają się na programach lojalnościowych.
• Partnerstwa strategiczne z ESCO i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, które finansowo wspierają inwestycje w efektywność energetyczną. Opiera się to na korzyściach płynących z zaangażowania dużej bazy użytkowników energii poprzez program współpracy supermarketu. .
• Zaangażowanie dostawców technologii w schematy oparte na wydajności, które pozwalają im czerpać korzyści z ich produktów i technologii. Osiąga się to dzięki innowacyjnym działaniom o obiegu zamkniętym, takim jak leasing i technologia jako usługa, aby technologia stała się bardziej przystępna cenowo i dostępna dla supermarketów i podobnych przedsiębiorstw.

Dzięki tym metodom SUPER-HEERO zapewnia supermarketom dostęp do bardzo potrzebnych funduszy, które pozwalają na wdrożenie strategii efektywności energetycznej, uwalniając potencjalne oszczędności energii o ponad 40%. To z kolei przyniosłoby korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. O SUPER-HEERO Projekt SUPER-HEERO, który rozpoczął się w czerwcu 2020 r., ma na celu wywołanie inwestycji w efektywność energetyczną w supermarketach poprzez zaangażowanie interesariuszy i społeczności lokalnych.

Podejście przyjęte w ramach projektu opiera się na trzech głównych instrumentach: inżynieryjnych umowach o poprawę efektywności energetycznej (EPC), modelach produktowo-usługowych służących zaangażowaniu dostawców technologii oraz społecznościowym finansowaniu społecznościowym i inicjatywach współpracy. Nowość tej inicjatywy polega na innowacyjnej koncepcji, która wykorzystuje programy lojalnościowe dla klientów, zapewniając operatorom supermarketów i ich kupującym nowy sposób współpracy na rzecz efektywności energetycznej.

Energia

Wspólne oświadczenie USA i Niemiec w sprawie poparcia dla Ukrainy, europejskiego bezpieczeństwa energetycznego i celów klimatycznych

Opublikowany

on

Stany Zjednoczone i Niemcy wydały wspólne oświadczenie po niedawnej wizycie kanclerz Angeli Merkel w Waszyngtonie, aby spotkać się z prezydentem USA Joe Bidenem. Oświadczenie dotyczy kontrowersyjnego projektu Nordstream 2, który podzielił opinie w UE.

„Stany Zjednoczone i Niemcy niezłomnie popierają suwerenność, integralność terytorialną, niepodległość i wybraną europejską drogę Ukrainy. Dziś (22 lipca) ponownie zobowiązujemy się do odparcia rosyjskiej agresji i złych działań na Ukrainie i poza nią. Stany Zjednoczone zobowiązują się do wspierania wysiłków Niemiec i Francji na rzecz zaprowadzenia pokoju na wschodniej Ukrainie poprzez format normandzki Niemcy zintensyfikują wysiłki w ramach formatu normandzkiego w celu ułatwienia realizacji porozumień mińskich Stany Zjednoczone i Niemcy potwierdzają swoje zaangażowanie w walkę z kryzysem klimatycznym i podjęcie zdecydowanych działań w celu zmniejszenia emisji w latach 2020., aby utrzymać temperaturę 1.5 stopnia Celsjusza w zasięgu ręki.

„Stany Zjednoczone i Niemcy są zjednoczone w swojej determinacji, aby pociągać Rosję do odpowiedzialności za jej agresję i złośliwe działania poprzez nakładanie kosztów za pomocą sankcji i innych narzędzi. Zobowiązujemy się do współpracy za pośrednictwem nowo ustanowionego dialogu wysokiego szczebla USA-UE w sprawie Rosji i za pośrednictwem kanałów dwustronnych, aby zapewnić, że Stany Zjednoczone i UE będą gotowe, w tym za pomocą odpowiednich narzędzi i mechanizmów, do wspólnego reagowania na rosyjską agresję i złośliwe działania, w tym rosyjskie starania o wykorzystanie energii jako broni. bronić lub dopuszczać się dalszych agresywnych działań wobec Ukrainy, Niemcy podejmą działania na szczeblu krajowym i będą naciskać na skuteczne środki na szczeblu europejskim, w tym sankcje, w celu ograniczenia rosyjskich zdolności eksportowych do Europy w sektorze energetycznym, w tym gazowym, i/lub w innych sektorów istotnych gospodarczo.Zobowiązanie to ma na celu zagwarantowanie, że Rosja nie będzie nadużywać żadnego rurociągu, w tym Nord Stream 2, w celu osiągnięcia agresji celów politycznych, wykorzystując energię jako broń.

„Wspieramy bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i Europy Środkowo-Wschodniej, w tym kluczowe zasady zawarte w Trzecim Pakiecie Energetycznym UE dotyczące różnorodności i bezpieczeństwa dostaw. Niemcy podkreślają, że będą przestrzegać zarówno litery, jak i ducha Trzeciego Pakietu Energetycznego w odniesieniu do Nord Stream 2 pod jurysdykcją niemiecką w celu zapewnienia unbundlingu i dostępu stron trzecich, w tym oceny ewentualnych zagrożeń związanych z certyfikacją operatora projektu w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii w UE.

„Stany Zjednoczone i Niemcy są zjednoczone w przekonaniu, że w interesie Ukrainy i Europy jest kontynuowanie tranzytu gazu przez Ukrainę po 2024 r. Zgodnie z tym przekonaniem Niemcy zobowiązują się do wykorzystania wszystkich dostępnych dźwigni, aby ułatwić przedłużenie do 10 lat do zawarcia przez Ukrainę umowy tranzytowej z Rosją, w tym powołania specjalnego wysłannika do wsparcia tych negocjacji, aby rozpocząć się jak najszybciej i nie później niż 1 września. Stany Zjednoczone zobowiązują się w pełni wspierać te wysiłki.

„Stany Zjednoczone i Niemcy są zdecydowane w swoim zaangażowaniu w walkę ze zmianami klimatycznymi i zapewnienie sukcesu porozumienia paryskiego poprzez redukcję naszych własnych emisji zgodnie z zerem netto najpóźniej do 2050 r., zachęcając do wzmocnienia ambicji klimatycznych innych głównych gospodarek i współpracy w zakresie polityk i technologii w celu przyspieszenia globalnego przejścia na zerową wartość netto. Dlatego uruchomiliśmy amerykańsko-niemieckie partnerstwo klimatyczno-energetyczne. Partnerstwo będzie wspierać współpracę amerykańsko-niemiecką w opracowywaniu praktycznych planów działania, aby osiągnąć nasze ambitne cele redukcji emisji; koordynowanie naszych krajowych polityk i priorytetów w ramach sektorowych inicjatyw na rzecz dekarbonizacji i na forach wielostronnych; mobilizowanie inwestycji w transformację energetyczną; oraz opracowywanie, demonstrowanie i skalowanie krytycznych technologii energetycznych, takich jak energia odnawialna i magazynowanie, wodór, efektywność energetyczna i mobilność elektryczna.

„W ramach amerykańsko-niemieckiego partnerstwa klimatyczno-energetycznego postanowiliśmy ustanowić filar wspierający transformację energetyczną w gospodarkach wschodzących. Filar ten będzie obejmował koncentrację na wspieraniu Ukrainy i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. nie tylko przyczyni się do walki ze zmianami klimatycznymi, ale wesprze europejskie bezpieczeństwo energetyczne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię rosyjską.

„Zgodnie z tymi wysiłkami Niemcy zobowiązują się do ustanowienia i administrowania Zielonym Funduszem dla Ukrainy w celu wsparcia transformacji energetycznej Ukrainy, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego. Niemcy i Stany Zjednoczone będą dążyć do promowania i wspierania inwestycji o wartości co najmniej 1 miliarda USD w Zielony Fundusz dla Ukrainy, w tym od stron trzecich, takich jak podmioty z sektora prywatnego. Niemcy przekażą funduszowi początkową darowiznę w wysokości co najmniej 175 mln USD i będą pracować nad rozszerzeniem swoich zobowiązań w nadchodzących latach budżetowych. Fundusz będzie promował wykorzystanie energia odnawialna; ułatwienie rozwoju wodoru; zwiększenie efektywności energetycznej; przyspieszenie przejścia z węgla; i wspieranie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Stany Zjednoczone planują wspierać inicjatywę poprzez pomoc techniczną i wsparcie polityczne zgodne z celami funduszu, oprócz programów wspieranie integracji rynku, reformy regulacyjnej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w ukraińskim sektorze energetycznym.

„Ponadto Niemcy będą nadal wspierać dwustronne projekty energetyczne z Ukrainą, zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, a także wsparcie transformacji węglowej, w tym powołanie specjalnego wysłannika z dedykowanym finansowaniem w wysokości 70 milionów dolarów. Niemcy są również gotowe uruchomienie pakietu odporności na Ukrainie w celu wsparcia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy, obejmującego działania na rzecz zabezpieczenia i zwiększenia zdolności rewersowych przepływów gazu na Ukrainę, w celu całkowitego uchronienia Ukrainy przed potencjalnymi przyszłymi próbami Rosji ograniczenia dostaw gazu do tego kraju Obejmie ona również pomoc techniczną na rzecz integracji Ukrainy z europejską siecią elektroenergetyczną, opierając się na bieżących pracach UE i amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego i skoordynowana z nimi. Ponadto Niemcy ułatwią włączenie Ukrainy do niemieckiego instrumentu budowania potencjału cybernetycznego. , wspierać wysiłki na rzecz reformy ukraińskiego sektora energetycznego i pomagać w określeniu opcji t o modernizację ukraińskich systemów przesyłowych gazu.

„Stany Zjednoczone i Niemcy wyrażają silne poparcie dla Inicjatywy Trójmorza i jej wysiłków na rzecz wzmocnienia łączności infrastrukturalnej i bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Niemcy zobowiązują się do rozszerzenia swojego zaangażowania w tę inicjatywę z myślą o finansowym wspieraniu projektów Trójmorza. Inicjatywa Seas w dziedzinie regionalnego bezpieczeństwa energetycznego i energii odnawialnej. Ponadto Niemcy będą wspierać projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorze energetycznym za pośrednictwem budżetu UE, z wkładem w wysokości do 1.77 mld USD w latach 2021-2027. Stany Zjednoczone są nadal zaangażowane w inwestowanie w Inicjatywę Trójmorza i nadal zachęca członków i innych do konkretnych inwestycji”.

Robert Pszczel, starszy oficer ds. Rosji i Bałkanów Zachodnich, Wydział Dyplomacji Publicznej (PDD), kwatera główna NATO, nie był pod wrażeniem umowy:

Kontynuuj czytanie

Energia

USA i Niemcy ogłoszą w najbliższych dniach porozumienie w sprawie gazociągu Nord Stream 2 - źródła

Opublikowany

on

By

Logo projektu gazociągu Nord Stream 2 jest widoczne na rurze w walcowni rur w Czelabińsku w Czelabińsku, Rosja, 26 lutego 2020 r. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Oczekuje się, że Stany Zjednoczone i Niemcy ogłoszą w najbliższych dniach porozumienie rozwiązujące ich długotrwały spór dotyczący wartego 11 miliardów dolarów gazociągu Nord Stream 2 przez Rosję, źródła zaznajomione z tą sprawą podały w poniedziałek (19 lipca). pisze Andrea Shalal.

Prezydent Joe Biden i kanclerz Niemiec Angela Merkel nie rozwiązali sporów dotyczących podmorskiego rurociągu, kiedy spotkali się w zeszłym tygodniu, ale zgodzili się, że Moskwa nie może używać energii jako broni przeciwko sąsiadom. Czytaj więcej.

Po rozmowach między amerykańskimi i niemieckimi urzędnikami na temat obaw USA, że gazociąg, który jest ukończony w 98%, zwiększy zależność Europy od rosyjskiego gazu i może pozbawić Ukrainę opłat tranzytowych, które obecnie pobiera od gazu pompowanego przez istniejący rurociąg.

Porozumienie zapobiegłoby wznowieniu zniesionych obecnie przez USA sankcji wobec Nord Stream 2 AG, spółki stojącej za gazociągiem, i jej dyrektora naczelnego. .

Szczegóły nie były od razu dostępne, ale źródła podały, że umowa będzie obejmować zobowiązania obu stron do zapewnienia zwiększonych inwestycji w ukraiński sektor energetyczny, aby zrównoważyć wszelkie negatywne skutki nowego gazociągu, który przetransportuje gaz z Arktyki do Niemiec pod Morzem Bałtyckim.

„Wygląda dobrze” – powiedziało jedno ze źródeł, które wypowiadało się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ rozmowy nadal trwają. „Oczekujemy, że te rozmowy zostaną rozwiązane w nadchodzących dniach”.

Drugie źródło podało, że obie strony zbliżają się do porozumienia, które ma złagodzić obawy zgłaszane przez ustawodawców amerykańskich, a także ukraińskich. .

Derek Chollet, starszy doradca sekretarza stanu Antony Blinkena, spotka się we wtorek i środę w Kijowie z wysokimi rangą urzędnikami ukraińskiego rządu, aby wzmocnić strategiczną wartość więzi amerykańsko-ukraińskich, poinformował w poniedziałek Departament Stanu.

Jedno ze źródeł podało, że Stany Zjednoczone chciały zapewnić, aby Ukraina poparła oczekiwane porozumienie z Niemcami.

Administracja Bidena doszła do wniosku w maju, że Nord Stream 2 AG i jej prezes zaangażowali się w zachowanie podlegające sankcjom. Ale Biden zrezygnował z sankcji, aby dać czas na wypracowanie porozumienia i odbudowanie więzi z Niemcami, które zostały mocno nadszarpnięte za administracji byłego prezydenta Donalda Trumpa. Czytaj więcej.

Oprócz zapewnień Niemiec o chęci „odwrotnego przepływu” gazu na Ukrainę, jeśli Rosja kiedykolwiek odetnie dostawy do Europy Wschodniej, źródła podały, że umowa będzie zawierała zobowiązanie obu krajów do inwestowania w transformację energetyczną Ukrainy, efektywność energetyczną i energetykę. bezpieczeństwo.

Nie było od razu jasne, czy oba kraje ogłoszą znaczące inwestycje rządowe, czy też będą dążyć do lewarowania prywatnych inwestycji na Ukrainie.

Kontynuuj czytanie

Energia

Posłowie wzywają Komisję Europejską do uznania energetyki jądrowej za zrównoważoną

Opublikowany

on

Prawie 100 eurodeputowanych wezwało Komisję do śledzenia nauki i włączenia energii jądrowej do taksonomii zrównoważonego finansowania. Według list wysłane do komisarzy, wzywają ich, aby byli na tyle odważni, by „wybrać drogę, którą doradzali im ich eksperci naukowi, a mianowicie włączyć energię jądrową do taksonomii”.

„UE ma zaledwie 30 lat na dekarbonizację swojej gospodarki w zrównoważony sposób. Osiągnięcie tego oznacza wdrażanie polityk, które opierają się wyłącznie na nauce” – powiedział dyrektor generalny FORATOM Yves Desbazeille. „Musimy być w stanie wykorzystać wszystkie źródła energii, które pomogą nam osiągnąć nasze cele. Dlatego nie powinno się uniemożliwiać państwom członkowskim, które chcą inwestować w niskoemisyjną energię jądrową, robić to tylko dlatego, że inne są politycznie przeciwne energetyce jądrowej”.  

W piśmie posłowie zwracają uwagę na fakt, że z naukowej oceny energii jądrowej wynika, że ​​„istniejące ramy prawne zapewniają odpowiednią ochronę w zakresie zdrowia publicznego i środowiska”, tj. energia jądrowa jest zgodna z wymogami taksonomii. Dlatego zwraca się do Komisji o poważne potraktowanie tej pracy naukowej i niedyskryminowanie energii jądrowej.  

Doceniając presję polityczną związaną z tym tematem, wyrażają nadzieję, że Komisja będzie „wystarczająco odważna, aby stworzyć przepisy UE, które nie będą aktywnie generować niekorzystnych skutków dla inwestycji w energię jądrową lub jakąkolwiek inną technologię wolną od paliw kopalnych”.

O FORATOM: Europejskie Forum Atomowe (FORATOM) jest stowarzyszeniem branżowym przemysłu jądrowego w Europie. Członkostwo w FORATOM składa się z krajowych stowarzyszeń jądrowych 15 i poprzez te stowarzyszenia, FORATOM reprezentuje prawie 3,000 europejskich firm działających w branży i wspierających pracę 1,100,000.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama

Trendy