Kontakt z nami

Energia

Konferencja Plan Technologiczny 2020

Opublikowany

on

Dziś (23 listopada) komisarz ds. Energii Kadri Simson (na zdjęciu) weźmie udział w Konferencja dotycząca strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET) 2020, która koncentruje się na temacie „Dostosowanie planu EPSTE do ekologicznej naprawy gospodarczej w UE”. To dwudniowe wydarzenie, współorganizowane przez Komisję i prezydencję niemiecką w Radzie UE, poświęcone będzie wkładowi planu EPSTE w ambitniejsze cele w zakresie energii i klimatu na lata 2030 i 2050.

Komisarz Simson wygłosi przemówienie otwierające i dołączy do panelu ministerialnego wysokiego szczebla, aby wymienić poglądy na temat ścieżki UE do przejścia na czystą energię oraz znaczenia badań i innowacji dla zwiększenia konkurencyjności i utrzymania Europy w czołówce technologii czystej energii. Więcej szczegółów jest dostępnych na Strona konferencji SET Plan.

Kataloński

Komisja zatwierdza program wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w Hiszpanii

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, hiszpański program częściowej rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych kosztów poniesionych na finansowanie wsparcia (i) produkcji energii odnawialnej w Hiszpanii, (ii) wysokosprawnej kogeneracji w Hiszpanii oraz (iii) wytwarzanie energii na hiszpańskich terytoriach poza półwyspami. Program, który będzie obowiązywał do 31 grudnia 2022 r. I będzie miał tymczasowy roczny budżet w wysokości 91.88 mln euro, przyniesie korzyści przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w Hiszpanii w sektorach szczególnie energochłonnych (stąd wysokie zużycie energii elektrycznej w stosunku do wartości dodanej produkcji) i bardziej narażone na handel międzynarodowy.

Beneficjenci otrzymają rekompensatę do maksymalnie 85% ich wkładu w finansowanie wsparcia produkcji energii odnawialnej, wysokosprawnej kogeneracji i wytwarzania energii na obszarach poza półwyspem Hiszpanii. Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię 2014-2020, które zostały przedłużone do końca 2021 r. Wytyczne zezwalają na obniżenie - do pewnego poziomu - składek pobieranych od energochłonnych przedsiębiorstw działających w określonych sektorach i narażonych na handel międzynarodowy w celu zapewnienia ich globalnej konkurencyjności .

Komisja ustaliła, że ​​rekompensata będzie przyznawana wyłącznie energochłonnym przedsiębiorstwom narażonym na handel międzynarodowy, zgodnie z wymogami wytycznych. Środek będzie promował cele UE w zakresie energii i klimatu oraz zapewni globalną konkurencyjność energochłonnych użytkowników i gałęzi przemysłu, bez nadmiernego zakłócania konkurencji. Na tej podstawie Komisja stwierdziła, że ​​środek jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa. W związku z tym programem władze hiszpańskie zgłosiły również Komisji środek zapewniający gwarancje w związku z długoterminowymi umowami zakupu energii zawartymi przez przedsiębiorstwa energochłonne na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, tzw. Fundusz rezerwowy na rzecz dużych gwarancji. Odbiorcy energii elektrycznej (FERGEI).

Ten system gwarancji ma na celu ułatwienie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z 2008 r Obwieszczenie Komisji w sprawie pomocy państwa w formie gwarancjii stwierdził, że program gwarancji państwowych nie stanowi pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. Więcej informacji będzie dostępnych w Komisji konkurencja strona internetowa, w Rejestr pomocy państwa.

Kontynuuj czytanie

Energia

Północne Niemcy planują utworzenie fundacji, która pomoże w ukończeniu połączenia gazowego Nord Stream-2

Opublikowany

on

By

Niemiecki kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie planuje powołanie fundacji, która pomogłaby w ukończeniu rurociągu Nord Stream-2 (NS2) w celu doprowadzenia rosyjskiego gazu do Niemiec i zapobieżenia groźbie zaostrzenia sankcji USA, które wstrzymały prace w zeszłym roku, pisze .

Rurociąg o wartości 11 miliardów dolarów pod dowództwem Gazpromu podwoiłby przepustowość istniejącego rurociągu Nord Stream-1 i stał się centralnym punktem konfrontacji Rosji z Zachodem.

Stany Zjednoczone stwierdziły, że Europa podważa swoje bezpieczeństwo energetyczne, zwiększając swoją zależność od rosyjskiego gazu, podczas gdy Rosja twierdzi, że Stany Zjednoczone stosują sankcje w celu zablokowania rurociągu i ochrony własnego przemysłu gazowego.

Premier stanu Manuela Schwesig powiedziała dziennikarzom w Schwerinie, że lokalna koalicja, złożona z konserwatystów i socjaldemokratów kanclerz Angeli Merkel, postanowiła założyć fundację klimatyczną sektora publicznego.

Podobnie jak w przypadku dwóch fundamentów wokół Nord Stream-1, zwiększyłoby to rolę odnawialnych źródeł energii i gazu jako technologii pomostowej w kierunku czystszych paliw.

Mógłby uchronić firmy zaangażowane w budowę i eksploatację rurociągu przed sankcjami USA, kupując, przechowując i zwalniając niezbędny sprzęt w jej imieniu.

„Uważamy, że budowa rurociągu jest słuszna” - powiedziała Schwesig, dodając, że ma nadzieję, że sankcje zostaną zniesione.

W czwartek (200,000 stycznia) spodziewano się uzyskania zgody parlamentu krajowego na 7 20 euro z publicznych pieniędzy dla fundacji. Zostałoby to uzupełnione o 2 mln euro od konsorcjum NSXNUMX.

Na czele fundacji ma stać były premier Erwin Sellering, były poseł do Parlamentu Europejskiego Werner Kuhn i Katja Enderlein, przedsiębiorca z miasta Greifswald, nieodpłatnie.

Stanom Zjednoczonym będzie znacznie trudniej zaatakować fundację wspieraną przez państwo za pomocą środków takich jak zamrożenie funduszy niż prywatnym firmom, ponieważ nie są zainteresowane działalnością komercyjną poza NS2, która jest ukończona w ponad 90%.

Oczekuje się, że konsorcjum rozpocznie układanie pozostałego odcinka na wodach duńskich od 15 stycznia, podczas gdy ostatni odcinek na wodach niemieckich został ukończony w zeszłym miesiącu, wskazały dane Refinitiv Eikon, śledzące ruchy statków układających rury.

($ 1 = € 0.8107)

Kontynuuj czytanie

Energia

Turkish Stream rozszerzył się na Bałkany

Opublikowany

on

Podczas gdy pasje wokół Nord Stream-2 nie słabną, a Waszyngton szuka nowych sposobów na zatrzymanie projektu, Rosja uruchomiła drugą część Turkish Stream (TurkStream) na południowych Bałkanach. Tym samym ten zakrojony na szeroką skalę projekt nabiera ostatecznego kształtu, pisze Aleks Iwanow, korespondent moskiewski.

1 stycznia prezydent Serbii Aleksandar Vucic uruchomił serbski odcinek Turkish Stream - gazociąg międzysystemowy, który rozszerzył serbski krajowy system przesyłu gazu.

W nowym roku 2021 Serbia dołączyła do szeregu krajów bałkańskich wykorzystujących jeden z głównych rosyjskich surowców energetycznych, przezwyciężyła zależność od tranzytu ukraińskiego gazu i zapewniła stabilność energetyczną.

„Liczba krajów europejskich, które otrzymują rosyjski gaz za pomocą Turkish Stream, wzrosła do sześciu. Teraz wraz z Bułgarią, Grecją, Macedonią Północną i Rumunią, Serbia, Bośnia i Hercegowina stworzyły sobie taką możliwość - powiedział Alexey Miller, prezes zarządu Gazpromu. Z Rosji gaz dostarczany jest podmorskim gazociągiem Turkish Stream do Turcji, a stamtąd do Bułgarii, a poprzez krajowy system przesyłowy Bułgarii trafia do Serbii oraz Bośni i Hercegowiny.

Dwie nitki Turkish Stream dostarczą 15.75 mld m sześc. Gazu rocznie, z czego około 3 trafi do Serbii. Rosyjski gaz pozwoli Serbom na przyciągnięcie inwestorów zagranicznych, poprawi sytuację środowiskową w kraju i podniesie standard życia obywateli. Uroczyste uruchomienie gazu przebiegło jak w zegarku, ale Rosja i Serbia potrzebowały dużo czasu, aby dotrzeć do tego strategicznie ważnego momentu.

Zgodnie z pierwotnym planem, cały wolumen gazu z drugiej linii miał służyć tranzytem przez Turcję do granicy z Bułgarią, gdzie miałby odbywać się w zmodernizowanym bułgarskim systemie przesyłu gazu, który może przesyłać 12 mld m2019. liczników gazu na granicy z Serbią. Po rozprowadzeniu gazu przez jego terytorium pozostała część miała trafić do granicy z Węgrami. Do XNUMX roku planowano zsynchronizować wszystkie prace związane z budową odgałęzień Turkish Stream i jednocześnie zmodernizować bułgarski i serbski system przesyłowy gazu.

Kiedy jednak gazociąg był już budowany przez rosyjski koncern Gazprom w 2019 r., W Serbii prace dopiero się rozpoczęły, podczas gdy w Bułgarii w ogóle ich nie wykonywano. Gazprom jako niezawodny dostawca zarezerwował w 2020 r. Dodatkowe przepustowości do przesyłu gazu ukraińskim korytarzem na dostawy surowca do Serbii, choć nie było to dla Rosji opłacalne ani gospodarczo, ani tym bardziej politycznie.

W 2020 roku zintensyfikowano prace nad połączeniem Serbii i Bułgarii z Turkish Stream, ale jesienią 2020 roku okazało się, że Serbia (z różnych powodów) nie ma czasu na wypełnienie zobowiązań przed marcem-kwietniem 2021 roku. w celu zorganizowania dostaw rosyjskiego gazu do Serbii w 2021 r. Gazprom musiałby ponownie zwrócić się do Ukrainy wbrew jej interesom politycznym i reputacyjnym o sprzedaż dodatkowych przepustowości tranzytowych w celu dostarczenia surowca do Serbii. Prezydent Aleksandar Vucic musiał osobiście rozwiązać problem.

Już w listopadzie 2020 roku powołano rosyjsko-serbską grupę roboczą, działającą pod bezpośrednią kontrolą serbskiego przywódcy. Po tym, jak prezydent Vucic wziął sytuację w swoje ręce, budowa gazociągu w kraju ruszyła w nowym tempie. Całodobowa praca specjalistów i konstruktorów obu krajów przyniosła analogiczny rezultat.

Łącznie na krajowe rynki tych krajów trafi ok. 6 mld m sześc. Gazu. Odpowiednią ilość paliwa można wyłączyć z alternatywnego przepływu tranzytem przez Ukrainę. Dla serbskiego konsumenta uruchomienie „Bałkańskiego Strumienia” jest szczególnie ważne, ponieważ cena metra sześciennego gazu spadnie teraz z 240 do 155 dolarów przy wyjściu z Bułgarii (doliczony zostanie do nich koszt tranzytu wewnętrznego około 12-14 USD). Oznacza to również rewizję kosztów podłączenia gospodarstw domowych do gazu. Alexander Vucic nazwał to wydarzenie „wielkim i ważnym dla Serbii” i szczerze podziękował rosyjskim przywódcom. „To ważny dzień dla naszego kraju. Chciałbym podziękować naszym rosyjskim przyjaciołom, którzy razem z nami uczestniczyli w budowie gazociągu. Gratuluję wspaniałej pracy, ma ogromne znaczenie dla branży, rozwoju gospodarki serbskiej, a także wszystkich mieszkańców Serbii - powiedział podczas ceremonii uruchomienia gazociągu.

Rosja kończy swój ambitny projekt na Bałkanach. Wszystkie kraje, które chciały zdobyć gaz, już go mają. Na Bałkanach jest Turkish Stream. W tamtym czasie nie było możliwości realizacji South Stream, ale teraz jest inna trasa i działa.

Kontynuuj czytanie
reklama

Twitter

Facebook

Trendy