#EnergyUnion - komisarz ds. Klimatu i komisarz ds. Energii organizuje czwartą konferencję UE-Norwegia

| Luty 5, 2019

. 4-ta konferencja energetyczna UE-Norwegia odbywa się w Brukseli w 5 w lutym 2019. Pod hasłem "Wspólne działania na rzecz pomyślnej transformacji energetycznej" poprowadzi je komisarz ds. Polityki klimatycznej i energii Miguel Arias Cañeteoraz norweski minister ds. ropy naftowej i energii Kjell Børge Freiberg. Dyskusje skoncentrują się na działaniach koniecznych do modernizacji sektora elektroenergetycznego, aby przyczynić się do osiągnięcia przez 2050 ambicji gospodarki europejskiej o neutralnym klimacie. W tym kontekście partnerzy zajmą się takimi kwestiami, jak rola czystego i niskowęglowego przemysłu, wychwytywanie dwutlenku węgla oraz rola gazu i wodoru w europejskiej transformacji czystej energii. Norwegia, członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jest strategicznym partnerem energetycznym dla UE, uczestniczącym jako pełnoprawny członek na wewnętrznym rynku energii. Po dalsze szczegóły porządku obrad patrz tutaj.

tagi: , , ,

Kategoria: Strona główna, Energia, Bezpieczeństwo energetyczne, EU, Komisja Europejska, Europejska Strategia Bezpieczeństwa Energii