RSSEdukacja

#EuropeanEducationArea - sojusze 54 rywalizujące o pierwsze europejskie uniwersytety

#EuropeanEducationArea - sojusze 54 rywalizujące o pierwsze europejskie uniwersytety

| Marzec 12, 2019

Pierwsze połączenie pilotażowe w ramach inicjatywy European Universities Initiative zaowocowało aplikacjami z sojuszy 54, w których uczestniczyło więcej niż instytucje szkolnictwa wyższego 300 z krajów europejskich 31, w tym wszystkich państw członkowskich UE. Instytucje obejmują wszechstronne i oparte na badaniach uniwersytety, uniwersytety nauk stosowanych, uniwersytety techniczne, a także szkoły artystyczne i medyczne. Około 80% proponowanego […]

Kontynuuj czytanie

Nowe #Erasmus: Więcej możliwości dla młodzieży w niekorzystnej sytuacji

Nowe #Erasmus: Więcej możliwości dla młodzieży w niekorzystnej sytuacji

| Luty 20, 2019

Nowy program Erasmus koncentruje się na młodych ludziach z mniejszymi szansami, co pozwala na udział większej liczby osób. © AP Images / EU-EP Erasmus powinien potroić swoje fundusze, umożliwić udział większej liczbie osób i dostosować dotacje do potrzeb uczestników. Komitet Kultury i Edukacji zatwierdził w środę (20 luty) program Erasmus następnej generacji, proponując [...]

Kontynuuj czytanie

Forum na #FutureOfLearning adresuje kluczowe wyzwania stojące przed #Edukacją

Forum na #FutureOfLearning adresuje kluczowe wyzwania stojące przed #Edukacją

| Styczeń 28, 2019

W związku z pierwszym Międzynarodowym Dniem Edukacji, Forum na temat Przyszłości Kształcenia zgromadziło ponad 300 edukację, szkolenia oraz decydentów i interesariuszy ds. Młodzieży w Brukseli, aby omówić sześć kluczowych wyzwań i możliwości, z jakimi europejscy systemy edukacji i szkolenia będą musieli się zmierzyć w następnym dekada. Obszary - analizowane przez europejską edukację [...]

Kontynuuj czytanie

# Edukacja - nowy raport na temat integracji uczniów ze środowisk migracyjnych w szkołach

# Edukacja - nowy raport na temat integracji uczniów ze środowisk migracyjnych w szkołach

| Styczeń 18, 2019

W raporcie sieć Eurydice przedstawiła dokładne, porównawcze mapowanie krajowych polityk i środków służących integracji uczniów-imigrantów ze szkołami w Europie. Obejmuje dostęp do edukacji; uczenie się, wsparcie psychospołeczne i wsparcie językowe; role nauczycieli i dyrektorów szkół; i zarządzanie. Ten przegląd wielu różnych podejść i narzędzi w europejskich systemach edukacji zapewnia ważne [...]

Kontynuuj czytanie

#SELFIE_EU - Komisja uruchamia nowe narzędzie wspierające #DigitalTeaching i uczenie się w szkołach

#SELFIE_EU - Komisja uruchamia nowe narzędzie wspierające #DigitalTeaching i uczenie się w szkołach

| Październik 31, 2018

Komisja Europejska przedstawiła nowe narzędzie, aby pomóc wszystkim szkołom w UE, a także w Rosji, Gruzji i Serbii, ocenić, w jaki sposób wykorzystują cyfrową technologię do nauczania i uczenia się. W UE SELFIE (autorefleksja na temat skutecznego uczenia się poprzez promowanie korzystania z innowacyjnych technologii edukacyjnych) zostanie zaoferowana studentom 76.7-u [...]

Kontynuuj czytanie

#InnovationRadarPrize2018 - Głosuj, aby wybrać światowej klasy innowatorów w Europie jest otwarty

#InnovationRadarPrize2018 - Głosuj, aby wybrać światowej klasy innowatorów w Europie jest otwarty

| Październik 31, 2018

W środę (31 w październiku) obywatele UE są zaproszeni do głosowania za swoimi ulubionymi przełomami naukowymi i technologicznymi finansowanymi przez Unię Europejską. Komisja Europejska ogłosiła konkurs mający na celu określenie najważniejszych europejskich innowatorów. Obywatele mogą teraz głosować na innowatorów 20, których zdaniem najbardziej zasługują na Nagrodę Radaru Innowacyjności 2018, która jest otwarta do 12 listopada [...]

Kontynuuj czytanie

# Erasmus + - Spodziewany budżet w wysokości 3 mld EUR zainwestowany w młodych Europejczyków i pomoc w utworzeniu europejskich uniwersytetów w 2019

# Erasmus + - Spodziewany budżet w wysokości 3 mld EUR zainwestowany w młodych Europejczyków i pomoc w utworzeniu europejskich uniwersytetów w 2019

| Październik 26, 2018

W przypadku 2019 środki dostępne na Erasmus + mają wzrosnąć o 300 mln EUR lub 10% w porównaniu do 2018. Komisja opublikowała zaproszenie do składania wniosków 2019 dotyczące programu Erasmus +. Z oczekiwanego budżetu w wysokości 3 miliardów euro na następny rok, € 30 milionów zostało przeznaczone na dedykowane europejskie uniwersytety. Jest to nowa inicjatywa, która została zatwierdzona przez [...]

Kontynuuj czytanie