Kontakt z nami

Gospodarka

NextGenerationEU: Cztery kolejne plany krajowe z aprobatą

Opublikowany

on

Ministrowie gospodarki i finansów w dniu dzisiejszym (26 lipca) z zadowoleniem przyjęli pozytywną ocenę krajowych planów naprawy i odporności Chorwacji, Cypru, Litwy i Słowenii. Rada przyjmie swoje decyzje wykonawcze w sprawie zatwierdzenia tych planów w drodze procedury pisemnej.

Oprócz decyzji w sprawie 12 planów krajowych przyjętych wcześniej w lipcu, całkowita liczba wynosi 16. 

Słoweński minister finansów Andrej Šircelj powiedział: „Instrument naprawy i odporności to unijny program wsparcia finansowego na dużą skalę w odpowiedzi na wyzwania, jakie pandemia rzuciła europejskiej gospodarce. 672.5 miliarda euro z instrumentu zostanie wykorzystanych na wsparcie reform i inwestycji określonych w planach naprawy i odporności państw członkowskich.

reklama

Reformy i inwestycje

Plany muszą być zgodne z zaleceniami dla poszczególnych krajów na lata 2019 i 2020 oraz odzwierciedlać ogólny cel UE, jakim jest stworzenie bardziej ekologicznej, bardziej cyfrowej i bardziej konkurencyjnej gospodarki.

Chorwacja plany, które należy wdrożyć, aby osiągnąć te cele, obejmują poprawę gospodarowania wodą i odpadami, przejście na zrównoważoną mobilność i finansowanie infrastruktury cyfrowej na odległych obszarach wiejskich. 

reklama

Cypr zamierza m.in. zreformować swój rynek energii elektrycznej i ułatwić wdrażanie energii odnawialnej, a także poprawić łączność i rozwiązania z zakresu e-administracji.

Litwa wykorzysta fundusze na zwiększenie ilości wytwarzanych lokalnie odnawialnych źródeł energii, zielonych zamówień publicznych oraz dalszy rozwój sieci o bardzo dużej przepustowości.

Słowenia planuje wykorzystać część przyznanego wsparcia UE na inwestycje w zrównoważony transport, uwolnienie potencjału odnawialnych źródeł energii i dalszą cyfryzację swojego sektora publicznego.

Polska i Węgry

Zapytany o opóźnienia w programach Polski i Węgier, wiceprzewodniczący UE ds. gospodarki Valdis Dombrovskis powiedział, że Komisja zaproponowała przedłużenie dla Węgier do końca września. W sprawie Polski powiedział, że polski rząd już poprosił o przedłużenie, ale może to wymagać dalszego przedłużenia. 

koronawirus

Komisja zatwierdza portugalski program o wartości 500,000 XNUMX euro na dalsze wsparcie sektora transportu pasażerskiego na Azorach w kontekście epidemii koronawirusa

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła portugalski program o wartości 500,000 XNUMX euro na dalsze wsparcie sektora transportu pasażerskiego w regionie Azorów w kontekście epidemii koronawirusa. Środek został zatwierdzony w ramach pomocy państwa Tymczasowe ramy. Wynika to z innego portugalskiego programu wsparcia sektora transportu pasażerskiego na Azorach, który Komisja zatwierdziła w dniu 4 czerwca 2021 (SA.63010). W ramach nowego programu pomoc przyjmie formę dotacji bezpośrednich. Środek będzie otwarty dla przedsiębiorstw zbiorowego transportu pasażerskiego dowolnej wielkości, działających na Azorach. Celem tego środka jest złagodzenie nagłych niedoborów płynności, z którymi borykają się te firmy, oraz zaradzenie stratom poniesionym w 2021 r. z powodu wybuchu koronawirusa i środków restrykcyjnych, które rząd musiał wdrożyć, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Komisja stwierdziła, że ​​program portugalski jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach. W szczególności pomoc (i) nie przekroczy 1.8 mln EUR na przedsiębiorstwo; oraz (ii) zostanie przyznany nie później niż dnia 31 grudnia 2021 r. Komisja stwierdziła, że ​​środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny do zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunki tymczasowych ram. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Więcej informacji na temat tymczasowych ram i innych działań podjętych przez Komisję w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj. Nieopatrzona klauzulą ​​poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.64599 w pomoc państwa zarejestrować się w Komisji Strona internetowa konkursu po rozwiązaniu wszelkich kwestii poufności.

reklama

Kontynuuj czytanie

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

UE współpracuje z innymi krajami OECD, aby zaproponować zakaz kredytów eksportowych dla projektów energetycznych opalanych węglem

Opublikowany

on

Kraje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odbywają dziś nadzwyczajne posiedzenie (15 września) i czwartek (16 września), aby omówić możliwy zakaz kredytów eksportowych dla międzynarodowych projektów energetycznych opalanych węglem bez rekompensaty. Dyskusje skupią się na propozycji przedstawionej przez UE i inne kraje (Kanadę, Republikę Korei, Norwegię, Szwajcarię, Wielką Brytanię i USA) na początku tego miesiąca. Wniosek wspiera ekologizację gospodarki światowej i stanowi ważny krok w dostosowaniu działalności agencji kredytów eksportowych do celów porozumienia paryskiego.

Kredyty eksportowe są ważnym elementem promowania handlu międzynarodowego. Jako uczestnik porozumienia OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych UE odgrywa ważną rolę w wysiłkach na rzecz zapewnienia równych warunków działania na szczeblu międzynarodowym oraz zapewnienia spójności wspólnego celu, jakim jest przeciwdziałanie zmianie klimatu. UE zobowiązała się do zaprzestania pomocy na kredyty eksportowe na węgiel bez środków kompensujących, a jednocześnie zobowiązuje się na szczeblu międzynarodowym do sprawiedliwej transformacji.

W styczniu 2021 r. Rada Unii Europejskiej wezwała do globalnego wycofywania szkodliwych dla środowiska dotacji na paliwa kopalne według jasnego harmonogramu oraz do zdecydowanej i sprawiedliwej globalnej transformacji. w kierunku neutralności klimatycznej, w tym stopniowego wycofywania węgla bez środków kompensacyjnych w produkcji energii oraz, jako pierwszy krok, natychmiastowego zakończenia finansowania nowej infrastruktury węglowej w krajach trzecich. W swoim przeglądzie polityki handlowej z lutego 2021 r. Komisja Europejska zobowiązała się do zaproponowania natychmiastowego zakończenia wsparcia kredytów eksportowych dla sektora energii elektrycznej opalanej węglem.

reklama

W czerwcu tego roku członkowie G7 uznali również, że dalsze globalne inwestycje w nieredukcyjną produkcję energii elektrycznej z węgla kamiennego są niezgodne z celem ograniczenia globalnego ocieplenia do 1.5°C i zobowiązali się do zakończenia nowego bezpośredniego wsparcia rządowego dla globalnego wytwarzania energii z węgla na arenie międzynarodowej do końca 2021 r., w tym dzięki finansowaniu rządowemu.

reklama
Kontynuuj czytanie

EU

Tydzień do przodu: stan, w którym się znajdujemy

Opublikowany

on

Najważniejszym elementem tego tygodnia będzie przemówienie przewodniczącej Komisji Europejskiej von der Leyen na temat stanu UE (SOTEU) w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. To zarozumiałość zapożyczona od USA, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych przemawia do Kongresu na początku każdego roku, przedstawiając swoje (i tak było do tej pory) plany na nadchodzący rok. 

Zawsze zdumiewa mnie pewność siebie Amerykanów i niemal niezniszczalne przekonanie, że Ameryka jest największym narodem na ziemi. Chociaż myślenie, że jesteś po prostu wspaniały, musi być przyjemnym stanem umysłu, opłakany stan Stanów Zjednoczonych na tak wielu poziomach w tej chwili każe mi myśleć, że nadmiernie krytyczne spojrzenie, jakie Europejczycy rzucają na ich los, może być zdrowszą perspektywą. Czasami jednak byłoby miło, gdybyśmy mogli docenić wiele zalet UE i być nieco bardziej „europejscy i dumni”.

Trudno ocenić, jak duże zainteresowanie SOTEU wzbudza poza tymi, którzy są najbardziej zaangażowani w działania UE. Z reguły Europejczycy, z wyjątkiem niewielkiej grupy najbardziej pobożnych, nie chodzą w kółko, wkurzając się, jak po prostu kwitnąca jest UE, lub generalnie nie są zachwyceni jej kierunkiem. Chociaż mogliśmy rozważać scenariusz alternatywny, Wielka Brytania zapewniła każdemu obywatelowi UE bardzo surowe spojrzenie „a co jeśli?” 

reklama

Patrząc na świat, wygląda na to, że UE jest w zdrowszym stanie niż większość – ma to również dosłowne znaczenie w tym roku, jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaszczepionym kontynentem na ziemi, istnieje ambitny plan, aby przyspieszyć naszą gospodarkę jego pandemia, a kontynent wystawił podbródek i postanowił zrobić wszystko, by przewodzić światu w walce ze zmianami klimatycznymi. Osobiście odczuwam ogromny przypływ nadziei, wynikający z faktu, że wydaje się, iż wspólnie postanowiliśmy wystarczająco dużo z tymi w UE, którzy chcą zboczyć z demokratycznych wartości i rządów prawa. 

W tym tygodniu Komisja przedstawi kilka propozycji: Vestager przedstawi plan „Europejskiej Dekady Cyfrowej”; Borrell przedstawi plany UE dotyczące połączeń z regionem Indo-Pacyfiku; Jourova przedstawi plan UE dotyczący ochrony dziennikarzy; Schinas przedstawi pakiet UE dotyczący reagowania na sytuacje kryzysowe i gotowości w zakresie zdrowia. 

Jest to oczywiście sesja plenarna Parlamentu. Poza SOTEU przedmiotem debaty będzie sytuacja humanitarna w Afganistanie i stosunki UE z rządem talibów; Wolność mediów i rządy prawa w Polsce, Europejska Unia Zdrowia, Niebieska Karta UE dla wysoko wykwalifikowanych migrantów oraz prawa LGBTIQ są przedmiotem dyskusji.

reklama

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy