Kontakt z nami

Gospodarka

Parlament wzywa do większej kontroli krajowych planów naprawy

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Iratxe García Pérez, eurodeputowana, przewodnicząca Grupy S&D

Posłowie do PE przeprowadzili dziś (8 czerwca) debatę na temat krajowych wysiłków na rzecz odbudowy, domagając się nadzoru nad wdrażaniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

W rezolucji przyjętej w maju 602 głosami za, przy 35 przeciw i 56 wstrzymujących się, posłowie powtórzyli, że zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie RRF Parlament Europejski jest uprawniony do otrzymywania odpowiednich informacji na temat stanu realizacji krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności (RRP).

Aby zapewnić większą przejrzystość i demokratyczną rozliczalność krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, posłowie oczekują od Komisji niezbędnych informacji podstawowych, a także podsumowania reform i inwestycji z otrzymanych planów krajowych. Oczekują również, że informacje te zostaną przekazane Parlamentowi w łatwo zrozumiałej i porównywalnej formie.

We wtorek posłowie omówią z Komisją i Radą trwającą ocenę krajowych planów naprawy przedłożonych dotychczas przez państwa członkowskie UE. Parlament Europejski chce sprawdzić, czy każdy plan obejmuje sześć uzgodnionych obszarów polityki, takich jak transformacja ekologiczna, transformacja cyfrowa, konkurencyjność, spójność społeczna, instytucjonalna reakcja na kryzys i gotowość, a także następna generacja, w tym edukacja i umiejętności. 

Przewodnicząca Grupy S&D, Iratxe García Pérez, eurodeputowana, powiedziała: „Musimy upewnić się, że rządzący na Węgrzech, w Polsce, Słowenii i Bułgarii rzeczywiście przestrzegają zasad praworządności i nie przekazują funduszy swoim przyjaciołom”.

Własność obywatelska

Posłowie do PE argumentują, że pełna przejrzystość i odpowiedzialność Parlamentu zarówno zapewnią, jak i wzmocnią legitymację demokratyczną i poczucie odpowiedzialności obywateli za RRF. Aby zapewnić zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz władz lokalnych i regionalnych we wdrażanie planów, posłowie wzywają Komisję do zachęcania państw członkowskich do konsultowania się ze wszystkimi krajowymi zainteresowanymi stronami oraz do monitorowania ich w celu upewnienia się, że konsultacje mają miejsce w przypadku wszelkich przyszłych zmian lub na nowe plany.

reklama

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła również ważną rolę eurodeputowanych w procesie, który określiła jako odbudowę Europy, mówiąc: „My, Europejczycy, jesteśmy razem w tym kryzysie, wyjdziemy z niego razem, wyjdziemy silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Next Generation EU pokazało, jak wiele możemy osiągnąć współpracując ze sobą. Więc z większą pewnością siebie niż kiedykolwiek.”

Wszystkie państwa członkowskie UE ratyfikowały już decyzję w sprawie zasobów własnych (ORD), co umożliwia Komisji rozpoczęcie po raz pierwszy zaciągania pożyczek w celu sfinansowania Next Generation EU. Kraje zaczęły przedkładać swoje plany do kontroli Komisji Europejskiej i zatwierdzenia przez Radę UE. Oczekuje się, że zaliczki mogą być wypłacane już od września.

Udostępnij ten artykuł:

Trendy