Kontakt z nami

Gospodarka

Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i Rady osiągają kompromisowe porozumienie w sprawie przyszłego budżetu UE

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Po dziesięciu tygodniach intensywnych negocjacji i 12 rozmowach trójstronnych budżet UE na lata 2021–2027 zbliżył się o krok do zawarcia. Umowa obejmuje kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF 2021-2027), Fundusz Odbudowy oraz nowe zasoby własne. Kompromis będzie musiał zostać formalnie zatwierdzony przez obie instytucje, ale chociaż porozumienie w Parlamencie może być teraz pewne, nie ma pewności, czy w Radzie przebiegnie gładko.

W ramach kompromisu Parlament uzyskał 16 miliardów euro oprócz pakietu uzgodnionego przez szefów państw lub rządów na szczycie w lipcu. 15 mld euro wesprze sztandarowe programy mające na celu ochronę obywateli przed pandemią COVID-19, zapewnienie możliwości kolejnym pokoleniom i zachowanie europejskich wartości. 1 mld euro zwiększy elastyczność, aby sprostać przyszłym potrzebom i kryzysom.

Letnie negocjacje szefów rządów trwały wyczerpujące cztery i pół dnia, nowych pieniędzy nie było tyle, ile chciał zapewnić parlament, ale w związku ze zbliżającym się początkiem nowego okresu finansowania (1 stycznia 2021 r.) było pilne, aby poczynić postępy. 

Plan zakłada sfinansowanie tego wzrostu w dużej mierze z nowych „zasobów własnych”, to znaczy środków pochodzących z dochodów Unii Europejskiej, a nie z budżetów krajowych. 

Nowe zasoby własne

Negocjatorzy PE opracowali plan działania dotyczący wprowadzenia nowych zasobów własnych w ciągu najbliższych siedmiu lat. Plan działania został włączony do „porozumienia międzyinstytucjonalnego”, które jest prawnie wiążącym tekstem. 

Oprócz wkładu opartego na tworzywach sztucznych od 2021 r. plan działania obejmuje zasoby własne oparte na ETS (system handlu uprawnieniami do emisji) (od 2023 r., być może powiązane z mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji dwutlenku węgla), opłatę cyfrową (od 2024 r.) oraz Zasoby własne oparte na PTF oraz wkład finansowy powiązany z sektorem przedsiębiorstw lub nowa wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (od 2026 r.).

Groźba Orbána

Węgierski premier Viktor Orbán napisał do przewodniczącego Komisji Europejskiej, grożąc zawetowaniem jakiegokolwiek porozumienia w sprawie budżetu, z powodu porozumienia osiągniętego w zeszłym tygodniu w sprawie uzależniania „warunków praworządności” od otrzymania jakichkolwiek funduszy.

Osiągnięte w zeszłym tygodniu kompromisowe porozumienie w sprawie praworządności gwarantuje, że warunkowość będzie stosowana nie tylko w przypadku bezpośredniego niewłaściwego wykorzystania funduszy UE, ale także w odniesieniu do kwestii systemowych, takich jak poszanowanie przez państwo członkowskie demokracji, równości i poszanowanie praw człowieka, w tym praw mniejszości. Istnieje konkretny artykuł, który wyjaśnia zakres i wymienia przykłady, takie jak zagrożenie dla niezależności sądownictwa. 

Mechanizm może zostać uruchomiony nie tylko w przypadku naruszenia, ale także w przypadku poważnego ryzyka, że ​​środki UE mogłyby sfinansować działania sprzeczne z wartościami UE. 

Posłowie chcieli również bronić beneficjentów końcowych, którzy mogą złożyć skargę do Komisji za pośrednictwem platformy internetowej i którzy, jak nalegali, nie powinni cierpieć z powodu błędów ich rządu. 

Ponieważ Węgry są jednym z największych beneficjentów funduszy unijnych, uważa się, że nie będą chciały utrudniać porozumienia w sprawie ogólnego budżetu. 

Flagowe programy UE

Najwyższym priorytetem Parlamentu było zapewnienie zwiększenia środków na sztandarowe programy, którym groziło niedofinansowanie w następstwie porozumienia Rady Europejskiej z lipca 2020 r., zagrażającego zobowiązaniom i priorytetom UE, w szczególności Zielonemu Ładowi i agendzie cyfrowej.

Dodatkowe środki będą pochodzić głównie z kwot odpowiadających karom za naruszenie zasad konkurencji (które przedsiębiorstwa muszą płacić, gdy nie przestrzegają przepisów UE), jest to zgodne z odwiecznym apelem Parlamentu, aby pieniądze generowane przez Unię Europejską pozostały w Budżet UE.

Dzięki temu kompromisowi Parlament Europejski potroił realnie pulę środków na EU4Health, zapewnił równowartość dodatkowego roku finansowania programu Erasmus+ i zapewnił stały wzrost finansowania badań.

Sprawdzanie, w jaki sposób wydatkowane są fundusze Next Generation EU: wzmocnienie kontroli budżetowej

Jeśli chodzi o wydatkowanie funduszy Next Generation EU, Parlament zapewnił, że trzy instytucje będą się regularnie spotykać w celu oceny wykorzystania funduszy. Wydatki będą wydatkowane w przejrzysty sposób, a Parlament wraz z Radą będą sprawdzać wszelkie odstępstwa od wcześniej uzgodnionych planów.

Instrument odbudowy (Next Generation EU) opiera się na artykule traktatu UE (art. 122 TFUE), który nie przewiduje roli Parlamentu Europejskiego. Negocjatorzy PE uzyskali również nową procedurę, ustanawiając „konstruktywny dialog” między Parlamentem a Radą w sprawie aktów prawnych związanych z nowym instrumentem.

Udostępnij ten artykuł:

Trendy