#SustainableFinance - grupa ekspertów Komisji wydaje pierwsze sprawozdanie na temat ujawniania informacji dotyczących klimatu

| Styczeń 11, 2019

. Grupa ekspertów technicznych ds. Zrównoważonych finansów ustanowiony przez Komisję w lipcu 2018 opublikował swój pierwszy raport na temat ujawniania przez firmy informacji dotyczących klimatu.

Zawiera zalecenia, które pozwolą Komisji zaktualizować niewiążące wytyczne w sprawie sprawozdawczości niefinansowej ze szczególnym odniesieniem do informacji związanych z klimatem, zgodnie z zaleceniami grupy zadaniowej ds. Informacji finansowych dotyczących klimatu (TCFD) ustanowionej przez Rada Stabilności Finansowej, a także Wniosek Komisji w sprawie "taksonomii" zrównoważonej działalności gospodarczej.

Raport zawiera propozycje ujawnienia nie tylko tego, jak zmiany klimatyczne mogą wpłynąć na wyniki firmy, ale także wpływ samej firmy na zmiany klimatyczne.

Ogłoszenie jest kolejnym krokiem naprzód w realizacji UE Plan działania w zakresie zrównoważonego finansowania Komisja opublikowała w marcu 2018 i podejmuje działania następcze Propozycja legislacyjna Komisjil w sprawie ujawnienia informacji związanych z klimatem przedstawionych w maju 2018. Grupa ekspertów technicznych oczekuje, że do czerwca 2019 skończą inne raporty, dotyczące taksonomii, benchmarków emisyjnych i zielonych obligacji.

Więcej informacji na zgłosić.

tagi: , ,

Kategoria: Strona główna, Gospodarka, EU, Komisja Europejska, Finanse