Kontakt z nami

Gospodarka

Zdolność fiskalna dla #strefy euro stała się koniecznością, mówi Grupa S&D

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Sesja plenarna 41. tydzień 2015 r. w Strasburgu Oświadczenie Komisji – Przyjęto decyzję w sprawie pakietu dotyczącego unii rynków kapitałowych

Sesja plenarna 41. tydzień 2015 r. w Strasburgu
Oświadczenie Komisji – Przyjęto decyzję w sprawie pakietu dotyczącego unii rynków kapitałowych

Posłowie do PE z komisji spraw gospodarczych i monetarnych oraz komisji budżetowych w Parlamencie Europejskim wspólnie uzgodnili w poniedziałek (13 lutego) plan działania mający na celu ustanowienie mechanizmu zdolności fiskalnej lub „budżetu” dla strefy euro w celu zabezpieczenia długoterminowej stabilności Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW).

Rezolucja, sporządzona przez posłankę S&D Pervenche Berès i eurodeputowanego EPP Reimera Böge, wzywa Komisję Europejską do przedstawienia wniosku w 2017 r.

Zostanie on poddany pod głosowanie na sesji plenarnej w najbliższy czwartek, wraz z dwoma innymi sprawozdaniami w sprawie przyszłości UE, jako wkład Parlamentu Europejskiego w obchody 60. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego w marcu.

Francuska socjalistka Pervenche Berès powiedziała po głosowaniu:

„W związku z różnymi kryzysami i globalnymi wyzwaniami, przed którymi stoi dziś UE, strefa euro musi jak najszybciej wzmocnić swoją integralność i jak najlepiej wykorzystać walutę. Tak zwana zdolność budżetowa jest jednym z nowych narzędzi potrzebnych do ustabilizować strefę euro w dłuższej perspektywie.

„Jest to instrument solidarności, który jest bardzo potrzebny, aby pomóc gospodarkom strefy euro w absorpcji wstrząsów makroekonomicznych i ponownej konwergencji. Zapewni zachęty do reform strukturalnych sprzyjających wzrostowi. Osiągnięcia unii bankowej i ustanowienie unii rynków kapitałowych wzrosną długoterminowej stabilności strefy euro i jej odporności na wstrząsy zewnętrzne.

„Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) – który został ustanowiony w trakcie kryzysu finansowego – powinien zostać włączony do Traktatu i powinien mieć zdolność udzielania i zaciągania pożyczek oraz jasno określony mandat w zakresie amortyzowania asymetrycznych i symetrycznych wstrząsów. Komisarz odpowiedzialny za Sprawy gospodarcze i monetarne powinny pełnić podwójną rolę i przewodniczyć posiedzeniom Eurogrupy. To krok naprzód, który strefa euro musi teraz zrobić”.

reklama

Negocjator Grupy S&D w komisji budżetowej, eurodeputowany Paul Tang, dodał:

„Dzięki tej mapie drogowej posłowie do PE uznali, że strefa euro w jej obecnym kształcie nie jest w stanie osiągnąć celów pełnego zatrudnienia i stabilności. Potrzebne są nowe narzędzia.

„Zdolność fiskalna jest kluczem do lepszej alokacji inwestycji w strefie euro. Demokratyczna odpowiedzialność powinna zostać wzmocniona poprzez wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych”.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy