Kontakt z nami

Gospodarka

UE, aby omówić przyszłe priorytety dla rozwoju współpracy z Karaibów

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

20130404_01Komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs weźmie jutro (19 września) udział w seminarium w Gujanie w celu omówienia przyszłej współpracy rozwojowej w ramach 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) (który będzie realizowany w latach 2014-2020) dla regionu Karaibów. Oczekuje się, że podczas wydarzenia, które odbędzie się w dniach 19-20 września, komisarz potwierdzi gotowość UE do przekazania 1 miliarda euro w ramach kolejnego EFR w postaci dotacji dla najbardziej potrzebujących osób w regionie Karaibów.

Przed seminarium komisarz Piebalgs powiedział: „Nasze odnowione zaangażowanie wskazuje na potrzebę zorganizowania zasobów współpracy na rzecz rozwoju, aby lepiej odpowiadały specyficznym potrzebom krajów regionu. Nowe podejście, określone w programie działań na rzecz zmian, ukierunkować działania na te regiony, które wciąż mają trudności z osiągnięciem milenijnych celów rozwoju, pomagając zapewnić, że każde wydane przez nas euro trafia do tych, którzy najbardziej go potrzebują”.

Haiti, jako jedyny kraj najsłabiej rozwinięty w regionie, otrzyma ponad 40% tych funduszy na dalsze wspieranie jego walki o odbudowę i walkę z ubóstwem. Chociaż poczyniono postępy w odbudowie kraju po trzęsieniu ziemi w 2010 r., wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. W ramach nowego EFR, obok bieżącej współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju miast i wzmocnienia reform administracji państwowej, nowym obszarem wsparcia będzie edukacja.

Podczas wizyty komisarz Piebalgs ma spotkać się z prezydentem Gujany, Jego Ekscelencją Donaldem Ramotarem, a także sekretarzem generalnym Wspólnoty Karaibów (CARICOM) i ambasadorem Karaibskiego Forum Państw AKP (CARIFORUM) Irwinem LaRoque. Zorganizuje również spotkanie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i odwiedzi projekt finansowany przez UE, który wspiera obronę morską oraz przeciwdziałanie i łagodzenie zmian klimatu.

Tło

Regionu Karaibów w ramach 11. EFR

15 karaibskich państw AKP (z wyjątkiem Bahamów) otrzyma dwustronne przydziały w ramach 11. EFR. Ponadto wszystkie te kraje będą nadal kwalifikować się do korzystania z programów regionalnych.

reklama

Agenda działań na rzecz zmian (plan Komisji mający na celu zmianę ukierunkowania pomocy w celu nadania priorytetu tym krajom i sektorom, które jej najbardziej potrzebują) wzywa do koncentracji zasobów w regionach i krajach bardziej potrzebujących oraz tam, gdzie należy podjąć dodatkowe wysiłki na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju zrobiony.

Podczas gdy finansowanie dwustronne niektórych krajów zmniejszy się w wyniku wytycznych określonych w Agendzie działań na rzecz zmian, UE proponuje znaczne zwiększenie alokacji na programy regionalne dla regionu Karaibów, w ramach których głównymi obszarami współpracy będą: integracja regionalna oraz handel, bezpieczeństwo, zmiany klimatu i środowisko.

W ciągu najbliższych siedmiu lat UE chciałaby skierować większe wsparcie na szczeblu regionalnym za pośrednictwem niedawno uruchomionego Karaibskiego Instrumentu Inwestycyjnego, który jest nowym mechanizmem łączenia pożyczek i dotacji. Łączenie może być kluczowym instrumentem zwiększania dostępnych zasobów, katalizowania inwestycji i wspierania sektora prywatnego. Projekty infrastrukturalne na dużą skalę (np. w sektorze energetycznym) mogą być skuteczne, jeśli są realizowane na poziomie regionalnym, ze względu na fakt, że kilka krajów karaibskich ma ograniczoną populację.

Szczegóły wizyty

Głównym celem wizyty jest zorganizowanie seminarium programowania regionalnego, w celu omówienia po raz pierwszy regionalnych i bilateralnych priorytetów z krajami partnerskimi w regionie oraz uzyskania ich zgody na wybór priorytetowych sektorów współpracy.

Seminarium otworzy Komisarz, który wygłosi przemówienie na posiedzeniu plenarnym wraz z prezydentem Gujany Ramotarem i Sekretarzem Generalnym CARICOM/CARIFORUM, a następnie spotka się ze wszystkimi delegacjami krajowymi, aby omówić priorytety współpracy dwustronnej dla każdego z nich. Również priorytety programu regionalnego na lata 2014-2020 zostaną omówione z odpowiednimi władzami CARICOM/CARIFORUM.

Po seminarium komisarz spotka się z przedstawicielami karaibskiego społeczeństwa obywatelskiego i odwiedzi jeden z projektów finansowanych przez UE, Guyana Mangrove Restauration Project. Celem tego projektu jest budowa i naprawa morskich systemów obronnych (takich jak mury, wały ziemne, namorzyny i rafy piaszczyste), które od dawna stanowią priorytet dla unijnych operacji rozwojowych w tym kraju. Wybrzeże Gujany znajduje się poniżej poziomu morza i przez to jest stale narażone na zalewanie wodą morską. Dlatego odpowiednia obrona morska ma kluczowe znaczenie dla zachowania osadnictwa ludzkiego i działalności gospodarczej na zagrożonych obszarach.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy