Kontakt z nami

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Sześć osób ukaranych za cyberataki na państwa członkowskie UE i Ukrainę

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła dodatkowe środki ograniczające wobec sześciu osób zaangażowanych w cyberataki na systemy informatyczne związane z infrastrukturą krytyczną, krytycznymi funkcjami państwa, przechowywaniem lub przetwarzaniem informacji niejawnych oraz rządowymi zespołami reagowania kryzysowego w państwach członkowskich UE. Po raz pierwszy wprowadzono środki ograniczające przeciwko podmiotom cyberprzestępczym wykorzystującym kampanie oprogramowania ransomware przeciwko podstawowym usługom, takim jak opieka zdrowotna i bankowość.

Wśród nowych notowań znalazło się dwóch członków „grupy Callisto” – Rusłan Peretyatko i Andrey Korinets. „Grupa Callisto” to grupa oficerów rosyjskiego wywiadu wojskowego prowadząca operacje cybernetyczne przeciwko państwom członkowskim UE i państwom trzecim w drodze ciągłych kampanii phishingowych, których celem jest kradzież wrażliwych danych w kluczowych funkcjach państwa, w tym w dziedzinie obronności i stosunków zewnętrznych.

UE zaatakowała także Oleksandra Skliankę i Mykołę Czernycha z „grupy hakerów Armageddon”, grupy wspieranej przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej, która przeprowadziła różne cyberataki mające znaczący wpływ na rządy państw członkowskich UE i Ukrainy, w tym poprzez wykorzystywanie wiadomości e-mail phishingowych i kampanii złośliwego oprogramowania.

Ponadto sankcje dotyczą także Michaiła Carewa i Maksima Gałoczkina, kluczowych uczestników wdrażania szkodliwych programów „Conti” i „Trickbot” oraz zaangażowanych w „Wizard Spider”. Trickbot to złośliwy program szpiegowski stworzony i rozwijany przez grupę zagrożeń „Wizard Spider”, która przeprowadziła kampanie oprogramowania ransomware w różnych sektorach, w tym w podstawowych usługach, takich jak opieka zdrowotna i bankowość, i w związku z tym jest odpowiedzialny za znaczne szkody gospodarcze w Europie Unia.

Unijny system horyzontalnych sankcji cybernetycznych ma obecnie zastosowanie do 14 osób fizycznych i czterech podmiotów. Obejmuje zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania. Ponadto osobom i podmiotom z UE zabrania się udostępniania środków osobom wymienionym na liście. Dzięki tym nowym wpisom UE i jej państwa członkowskie potwierdzają chęć wzmożenia wysiłków na rzecz zapewnienia silniejszej i trwalszej reakcji na utrzymujące się szkodliwe działania cybernetyczne wymierzone w UE, jej państwa członkowskie i partnerów.

Jest to zgodne ze wspólnymi wysiłkami naszych partnerów międzynarodowych, takich jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, mających na celu zakłócanie cyberprzestępczości i reagowanie na nią. UE pozostaje zaangażowana na rzecz globalnej, otwartej i bezpiecznej cyberprzestrzeni i ponownie podkreśla potrzebę wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu promowania porządku opartego na zasadach w tej dziedzinie.

reklama

W czerwcu 2017 r. UE ustanowiła ramy wspólnej reakcji dyplomatycznej UE na złośliwe działania cybernetyczne („zestaw narzędzi dla dyplomacji cybernetycznej”). Ramy te umożliwiają UE i jej państwom członkowskim stosowanie wszystkich środków WPZiB, w tym, jeśli to konieczne, środków ograniczających, aby zapobiegać złośliwym działaniom cybernetycznym wymierzonym w integralność i bezpieczeństwo UE i jej państw członkowskich, zniechęcać do nich, powstrzymywać ich i reagować na nie.

Unijne ramy środków ograniczających przeciwko cyberatakom zagrażającym UE i jej państwom członkowskim zostały ustanowione w maju 2019 r. 21 maja 2024 r. Rada zatwierdziła konkluzje w sprawie przyszłości cyberbezpieczeństwa, których celem jest zapewnienie wytycznych i określenie zasad budowania UE, która będzie bezpieczniejsza i bardziej odporna pod względem cybernetycznym.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie wraz ze swoimi partnerami międzynarodowymi zdecydowanie potępiły szkodliwą aktywność cybernetyczną prowadzoną przez Federację Rosyjską. Podobnie było w 2020 r. w przypadku ataku na Ukrainę, którego celem była sieć satelitarna KA-SAT, której właścicielem jest Viasat.

Rosja kontynuowała swój schemat nieodpowiedzialnego zachowania w cyberprzestrzeni, które stanowiło również integralną część jej nielegalnej i nieuzasadnionej inwazji na Ukrainę. UE będzie w dalszym ciągu zacieśniać swoją współpracę, w szczególności z Ukrainą, aby zwiększać międzynarodowe bezpieczeństwo i stabilność w cyberprzestrzeni, zwiększać globalną odporność oraz podnosić świadomość na temat zagrożeń cybernetycznych i szkodliwych działań w cyberprzestrzeni.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy