Kontakt z nami

Jednolity rynek

Europejski jednolity rynek kończy 30 lat

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

W tym roku UE obchodzi 30th rocznicę powstania jednolitego rynku – jedno z głównych osiągnięć integracji europejskiej i jeden z jej głównych motorów. Ustanowiony 1 stycznia 1993 r. jednolity rynek europejski umożliwia swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w całej UE, ułatwiając ludziom życie i otwierając nowe możliwości dla przedsiębiorstw.

W ciągu 30 lat jednolity rynek doprowadził do bezprecedensowej integracji rynków między gospodarkami państw członkowskich, służąc jako siła napędowa wzrostu i konkurencyjności oraz wspierając potęgę gospodarczą i polityczną Europy na poziomie światowym. Odegrał również kluczową rolę w przyspieszeniu rozwoju gospodarczego nowych państw członkowskich, które przystąpiły do ​​UE, usuwając bariery wejścia i pobudzając wzrost.

Niedawno jednolity rynek odegrał kluczową rolę w pomaganiu Europie w radzeniu sobie z pandemią COVID-19 i kryzysem energetycznym wynikającym z rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zachowanie i wzmocnienie integralności jednolitego rynku nadal będzie miało kluczowe znaczenie, aby Europa mogła w skoordynowany sposób reagować na nowe wyzwania i nadal wspierać konkurencyjność europejskich gospodarek.

Dzięki jednolitemu rynkowi UE była w stanie poprawić życie wszystkich Europejczyków, w tym poprzez: 

  • Przyspieszenie przejścia na bardziej ekologiczną i bardziej cyfrową gospodarkę: Podróż Ruta de la Plata w liczbach Europejska Zielona Umowa to strategia wzrostu UE. Na podstawie UE Pasuje do 55 i Cyfrowa dekada wniosków, UE wprowadza ramy regulacyjne, które mają stanowić podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej w Europie. Strategia przemysłowa towarzyszy przemysłowi UE w tych przemianach. Jednolity rynek pomaga również zapewnić stałą dostępność podstawowych surowców dla naszych przedsiębiorstw, w tym surowców krytycznych i zaawansowanych technologii, takich jak półprzewodniki.
  • Gwarantujące wysokie bezpieczeństwo i wiodące światowe standardy technologiczne: Prawodawstwo UE daje konsumentom pewność, że wszystkie produkty na jednolitym rynku są bezpieczne i oparte na wysokich standardach ochrony środowiska, pracy, danych osobowych i praw człowieka. Te przepisy i normy są często stosowane na całym świecie, co daje europejskim przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną i poprawia pozycję Europy na świecie, jednocześnie zachęcając do wyścigu na szczyt pod względem norm. Obecnie UE wyznacza światowe standardy.
  • Reagowanie na niedawne kryzysy z niespotykaną szybkością i determinacją: Rozwiązanie niedawnych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19 i obecny kryzys energetyczny, opiera się na wspólnym i skoordynowanym europejskim podejściu. W czasie COVID-19 utrzymanie otwartych granic wewnętrznych i zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku umożliwiło dotarcie szczepionek, sprzętu medycznego i innych krytycznych materiałów do potrzebujących. Dzisiejsza reakcja Europy na kryzys energetyczny opiera się na tzw REPowerEU plan, który opiera się na sile jednolitego rynku, aby UE mogła wspólnie pozyskiwać bardziej zróżnicowane źródła energii i znacznie przyspieszyć rozwój i wdrażanie czystej i odnawialnej energii. Doprowadziło to już do zmniejszenia zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych.

Aby jednolity rynek pozostał wspólnym dobrem, służącym wszystkim obywatelom UE, Komisja nieustannie pracuje nad jego rozwojem w nowych obszarach i zapewnia, by już obowiązujące zasady funkcjonowały w praktyce. W tym celu Komisja ściśle współpracuje z organami publicznymi państw członkowskich, które wspólnie ponoszą odpowiedzialność za skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących jednolitego rynku. 

W grudniu 2022 roku, podczas inauguracji cyklu imprez z okazji 30th rocznicę powstania jednolitego rynku Komisja przedstawiła papier analityczny w sprawie stanu jednolitego rynku 30 lat po jego ustanowieniu i jego roli jako siły napędowej odporności UE. W 2023 r. odbędzie się wiele debat, wystaw i kampanii współorganizowanych z zainteresowanymi stronami w całej UE, aby promować sukcesy jednolitego rynku i angażować obywateli w dyskusje na temat jego przyszłości. W tym kontekście Komisja wyda komunikat przedstawiający znaczące osiągnięcia i korzyści płynące z jednolitego rynku, wskazując jednocześnie luki we wdrażaniu i przyszłe priorytety, aby jednolity rynek nadal odgrywał kluczową rolę.

tło

reklama

Jednolity Rynek powstał 1 stycznia 1993 r. Nastąpił po podpisaniu Traktatu z Maastricht 7 lutego 1992 r. Początkowo Jednolity Rynek tworzyło 12 krajów UE: Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Wielka Brytania. Obecnie jednolity rynek obejmuje 27 państw członkowskich oraz Islandię, Liechtenstein i Norwegię, a Szwajcaria ma częściowy dostęp.

Aby uzyskać więcej informacji 

30th rocznica Jednolitego Rynku

Arkusz

Zbiór filmów o jednolitym rynku

Jednolity rynek to największy na świecie blok handlowy. Od trzydziestu lat jest fundamentem UE. Daje możliwości milionom przedsiębiorstw, a także konsumentom w Europie. Ostatnie dwa lata pokazały nam, że zdolność Europy do amortyzacji wstrząsów i przezwyciężania kryzysów zależy od silnego jednolitego rynku. Dlatego zaproponowaliśmy instrument nadzwyczajny jednolitego rynku, aby móc wspólnie podejmować działania. Aby zapewnić jej działanie również w czasach kryzysu.Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej – 01 r.

Jednolity rynek to znacznie więcej niż tylko ramy prawne – a właściwie rynek. Musimy stale chronić, ulepszać i odkrywać na nowo ten potężny atut. Po pierwsze, poprzez zapewnienie zbiorowego stosowania zasad, które wspólnie uzgodniliśmy. Po drugie, umieszczając MŚP w centrum europejskiej konkurencyjności. Po trzecie, zapewniając obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp do towarów i usług, których potrzebują, wtedy, gdy ich potrzebują. Jednolity rynek dał Unii Europejskiej zasięg kontynentalny, a tym samym zdolność do zaistnienia na arenie światowej. Dziś, w 30. rocznicę swojego istnienia, jednolity rynek daje mi pewność siebie i determinację, by stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom.Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego – 01

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.
reklama

Trendy