Kontakt z nami

Technologia cyfrowa

Sztuczna inteligencja: UE musi przyspieszyć

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Inwestycje UE w sztuczną inteligencję nie dotrzymują kroku światowym liderom, a wyniki finansowanych przez UE projektów w zakresie sztucznej inteligencji nie są systematycznie monitorowane. Jak wynika ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, koordynacja między UE a państwami członkowskimi jest nieskuteczna ze względu na brak narzędzi zarządzania, a UE odniosła jak dotąd niewielkie sukcesy w rozwijaniu europejskiego ekosystemu sztucznej inteligencji.


Od 2018 r. Komisja Europejska podjęła wiele działań i pracowała nad kluczowymi elementami służącymi rozwojowi unijnego ekosystemu sztucznej inteligencji, takimi jak regulacje, infrastruktura, badania i inwestycje. Ponadto UE podjęła już pierwsze kroki w celu zbadania zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją, co doprowadziło do opracowania pierwszych na świecie ogólnych przepisów dotyczących stosowania sztucznej inteligencji.

Działania UE nie były jednak dobrze skoordynowane ze środkami państw członkowskich, a monitorowanie inwestycji nie było systematyczne. Idąc dalej, silniejsze zarządzanie oraz więcej – i lepiej ukierunkowanych – inwestycji publicznych i prywatnych w UE będą miały ogromne znaczenie, jeśli UE ma osiągnąć swoje ambicje w zakresie sztucznej inteligencji.

UE stoi przed wyzwaniami w światowym wyścigu o inwestycje w sztuczną inteligencję. Od 2015 r. inwestycje venture capital są niższe niż w innych regionach wiodących w dziedzinie sztucznej inteligencji: Stanach Zjednoczonych i Chinach. Według szacunków ogólna luka w inwestycjach w sztuczną inteligencję między USA a UE wzrosła ponad dwukrotnie w latach 2018–2020 (przy czym UE pozostaje w tyle o ponad 10 miliardów euro).

W tym kontekście UE stopniowo podejmowała kroki w celu opracowania ram koordynacji sztucznej inteligencji w całym bloku poprzez zwiększanie inwestycji i dostosowywanie przepisów. W latach 2018 i 2021 Komisja i państwa członkowskie UE uzgodniły środki mające na celu rozwój ekosystemu sztucznej inteligencji charakteryzującego się doskonałością i zaufaniem, co umożliwi UE wejście na ścieżkę światowego lidera w dziedzinie najnowocześniejszej, etycznej i bezpiecznej sztucznej inteligencji.

„Znaczne i ukierunkowane inwestycje w sztuczną inteligencję zmieniają zasady gry, jeśli chodzi o ustalanie tempa wzrostu gospodarczego UE w nadchodzących latach” – powiedział członek Trybunału Mihails Kozlovs, który kierował kontrolą. „6W wyścigu AI istnieje ryzyko, że zwycięzca zgarnie wszystko. Jeśli UE chce odnieść sukces w realizacji swoich ambicji, Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą skuteczniej połączyć siły, przyspieszyć i uwolnić potencjał UE, aby odnieść sukces w tej trwającej wielkiej rewolucji technologicznej.

Plany Komisji dotyczące sztucznej inteligencji na lata 2018 i 2021 są kompleksowe i zasadniczo zgodne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami. Jednak ponad pięć lat od pierwszego planu prace nad ramami koordynacji i regulacji inwestycji UE w sztuczną inteligencję nadal trwają. Kontrolerzy krytycznie oceniają koordynację Komisji z państwami członkowskimi, która przyniosła jedynie „ograniczone skutki”. Stało się tak, ponieważ władza wykonawcza nie posiadała niezbędnych narzędzi zarządzania i informacji.

reklama

Wiarygodność planów UE uległa dalszemu pogorszeniu, ponieważ Komisja nie ustanowiła odpowiedniego systemu monitorowania realizacji inwestycji w sztuczną inteligencję. Nie było też jasne, w jaki sposób państwa członkowskie przyczynią się do osiągnięcia ogólnych celów inwestycyjnych UE, co oznacza, że ​​nie przeprowadzono przeglądu UE. 

Cele inwestycyjne UE pozostają zbyt niejasne i przestarzałe: nie zmieniły się od 2018 r., a brak ambicji w zakresie celów inwestycyjnych kontrastuje z celem, jakim jest budowanie konkurencyjnego w skali światowej ekosystemu sztucznej inteligencji. Chociaż Komisji ogólnie udało się zwiększyć wydatki z budżetu UE na projekty badawcze w zakresie sztucznej inteligencji, nie zwiększyło to znacząco współfinansowania prywatnego. Komisja musi również zrobić więcej, aby zapewnić pełną komercjalizację lub wykorzystanie wyników finansowanych przez UE projektów badawczych w zakresie sztucznej inteligencji. 

Komisja podjęła działania, aby zapewnić środki finansowe i infrastrukturalne umożliwiające rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji. Jednak infrastruktura finansowana przez UE – taka jak obiekty testowe, przestrzenie danych czy platforma sztucznej inteligencji na żądanie – powoli zaczyna działać. Rzeczywiście plany dotyczące sztucznej inteligencji zapewniły jak dotąd jedynie skromne wsparcie kapitałowe UE (takie jak finansowanie kapitałowe) dla innowatorów. Niedawne środki UE mające na celu utworzenie jednolitego rynku danych są wciąż w fazie początkowej i nie mogą od razu pobudzić inwestycji w sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja obejmuje nowe technologie w szybko rozwijających się obszarach, w tym robotykę, duże zbiory danych i przetwarzanie w chmurze, obliczenia o wysokiej wydajności, fotonikę i neuronaukę. Stany Zjednoczone od dawna przodują w dziedzinie sztucznej inteligencji, podczas gdy Chiny planują zostać światowym liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji do 2030 r., przy czym oba kraje polegają na znacznych inwestycjach prywatnych za pośrednictwem swoich gigantów technologicznych.

Cele UE dotyczące sztucznej inteligencji w zakresie inwestycji publicznych i prywatnych wyniosły 20 miliardów euro na lata 2018–2020 i 20 miliardów euro rocznie w następnej dekadzie; Komisja postanowiła zwiększyć finansowanie UE w zakresie sztucznej inteligencji do 1.5 mld euro w latach 2018–2020 i 1 miliarda euro rocznie w latach 2021–2027.

Odsetek przedsiębiorstw w UE korzystających ze sztucznej inteligencji różni się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich. Francja i Niemcy ogłosiły największe publiczne inwestycje w sztuczną inteligencję, podczas gdy cztery kraje nadal nie posiadają żadnych strategii w zakresie sztucznej inteligencji. UE postawiła sobie ambitny cel, jakim jest osiągnięcie do 75 r. poziomu 2030% firm korzystających ze sztucznej inteligencji. W 2021 r. Europa i Azja Środkowa były łącznie odpowiedzialne za zaledwie 4% zgłoszeń patentowych na sztuczną inteligencję na całym świecie.

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy