Kontakt z nami

Technologia cyfrowa

Wzmacnianie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie sztucznej inteligencji

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Rada Europejska osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia rozszerzającego cele Wspólnego Przedsięwzięcia w sprawie Europejskich Komputerów o dużej wydajności (EuroHPC), którego celem jest wzmocnienie wiodącej pozycji Europy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI). W rozporządzeniu dodaje się dodatkowy cel Wspólnego Przedsięwzięcia: rozwój i obsługę fabryk sztucznej inteligencji w celu wsparcia ekosystemu sztucznej inteligencji w Unii.

Fabrykami AI będą podmioty zapewniające infrastrukturę usług superkomputerowych AI. Rozporządzenie sprawi również, że unijna moc obliczeniowa w większym stopniu będzie dostępna dla innowacyjnych europejskich start-upów zajmujących się sztuczną inteligencją w celu szkolenia swoich modeli.

W jedności siła Europy i razem osiągnęliśmy wielkie cele. Widzieliśmy to w rozwoju naszych światowej klasy superkomputerów, a teraz chcemy zwiększyć wydajność tych potężnych maszyn dzięki godnej zaufania sztucznej inteligencji. Główne cele naszego porozumienia politycznego to wprowadzenie naszych start-upów zajmujących się sztuczną inteligencją do pierwszego działu tej kluczowej technologii, wspieranie wysoce konkurencyjnego i innowacyjnego ekosystemu sztucznej inteligencji oraz wzmocnienie autonomii technologicznej UE.
Willy Borsus, Wiceprezydent Walonii, Minister Gospodarki, Badań Naukowych i Innowacji, Cyfryzacji, Rolnictwa, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Zmiana zaproponowana przez Komisję poszerza zakres rozporządzenia wyznaczającego cele Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC – struktury utworzonej w 2018 r., aby przewodzić europejskim superkomputerom. Obecnie Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC zakupiło dziewięć superkomputerów zlokalizowanych w całej Europie. 

Wniosek Komisji opiera się na pracach istniejącego wspólnego przedsięwzięcia poprzez włączenie fabryk sztucznej inteligencji. Podmioty te powinny świadczyć usługi superkomputerowe AI wraz z infrastrukturą składającą się m.in. z superkomputera AI, powiązanego centrum danych oraz usług superkomputerowych zorientowanych na sztuczną inteligencję, która zostanie udostępniona innowacyjnym europejskim start-upom AI szkolić swoje modele.

Rada popiera główne cele wniosku, ale wprowadza kilka poprawek. W szczególności porozumienie Rady zapewnia, że ​​działania objęte fabrykami sztucznej inteligencji zapewniają sprawiedliwy dostęp do superkomputerów zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji, otwierając je dla większej liczby użytkowników publicznych i prywatnych. W rozporządzeniu wyraźnie wymieniono start-upy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa jako potencjalnych beneficjentów superkomputerów AI. Będą mogli korzystać z punktu kompleksowej obsługi tworzonego przez każdą jednostkę przyjmującą, aby ułatwić dostęp do jej usług wsparcia.

reklama

W swoim stanowisku Rada wzywa Radę Zarządzającą EuroHPC do określenia specjalnych warunków dostępu dla superkomputerów AI, w tym specjalnego dostępu dla przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. W następstwie osiągniętego dzisiaj porozumienia politycznego podmioty przyjmujące mogą otrzymać wkład finansowy Unii pokrywający do 50 % kosztów nabycia superkomputerów AI i do 50 % ich kosztów operacyjnych (w tym koszty usług superkomputerowych zorientowanych na sztuczną inteligencję ). Własność superkomputerów zoptymalizowanych pod kątem sztucznej inteligencji może zostać przeniesiona na podmioty przyjmujące pięć lat po przejściu przez maszynę testu akceptacyjnego.

Wreszcie w rozporządzeniu stwierdza się, że superkomputery oparte na sztucznej inteligencji powinny być wykorzystywane przede wszystkim do opracowywania, testowania, oceny i walidacji wielkoskalowych, uniwersalnych modeli szkoleniowych w zakresie sztucznej inteligencji oraz powstających zastosowań sztucznej inteligencji, a także do dalszego rozwijania rozwiązań w zakresie sztucznej inteligencji na uniwersytecie EuroHPC Wspólne Przedsięwzięcie koordynuje wysiłki swoich członków, aby uczynić Europę światowym liderem w dziedzinie superkomputerów. Główne cele Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC to rozwój, wdrażanie, rozszerzanie i utrzymywanie unijnego ekosystemu superkomputerów, obliczeń kwantowych i infrastruktury danych; wspieranie rozwoju komponentów, technologii i wiedzy systemów superkomputerowych; poszerzyć wykorzystanie tej infrastruktury superkomputerowej; oraz wspierać rozwój kluczowych umiejętności HPC dla europejskiej nauki i przemysłu. 

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy