Kontakt z nami

Ochrona konsumenta

Ochrona konsumentów: Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące sprzedaży konsumenckich usług finansowych na odległość

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Używamy Twojej rejestracji, aby dostarczać treści w sposób, na który wyraziłeś zgodę, i aby lepiej zrozumieć Ciebie. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące sprzedaży usług finansowych oferowanych konsumentom na odległość. UE ma reguły w celu ochrony konsumentów, którzy podpisują umowę z dostawcą detalicznych usług finansowych na odległość, na przykład przez telefon lub internet. Wszelkie usługi o charakterze bankowym, kredytowym, hipotecznym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, inwestycyjnym lub płatniczym są objęte zakresem Dyrektywa w sprawie sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość zawsze, gdy usługa finansowa jest kupowana na odległość.

Komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders powiedział: „Nadszedł czas, aby dostosować nasze przepisy UE do obecnych czasów. Konsumenci coraz częściej kupują usługi finansowe w Internecie. Te konsultacje społeczne pomogą nam zidentyfikować potrzeby obywateli i przedsiębiorstw, dzięki czemu będziemy mogli przygotować dyrektywę na przyszłość”.

 Wyniki konsultacji publicznych zostaną uwzględnione w rozważaniach Komisji dotyczących ewentualnej zmiany dyrektywy, która ma nastąpić w 2022 r. W ramach konsultacji publicznych zgromadzone zostaną doświadczenia i opinie konsumentów, specjalistów ds. detalicznych usług finansowych, organów krajowych i wszelkich innych zainteresowanych stron dotyczących dyrektywy . Dostępne są konsultacje społeczne tutaj i będzie czynna do 28 września 2021 roku.

reklama

Ochrona konsumenta

W jaki sposób UE zamierza wzmocnić ochronę konsumentów

Opublikowany

on

Dowiedz się, w jaki sposób UE zamierza wzmocnić ochronę konsumentów i dostosować ją do nowych wyzwań, takich jak zielona transformacja i transformacja cyfrowa. Społeczeństwo 

W miarę jak gospodarka staje się bardziej globalna i cyfrowa, UE szuka nowych sposobów ochrony konsumentów. Podczas majowej sesji plenarnej posłowie będą debatować na temat cyfrowa przyszłość Europy. W sprawozdaniu skupiono się na usunięciu barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku cyfrowego i poprawie wykorzystania sztucznej inteligencji przez konsumentów.

Infografika ilustracja dotycząca ochrony konsumentów w Unii Europejskiej
Wzmocnienie ochrony konsumentów  

Nowy program konsumencki

Parlament pracuje również nad nowy program konsumencki sstrategia na lata 2020-2025, skupiająca się na pięciu obszarach: transformacja ekologiczna, transformacja cyfrowa, skuteczne egzekwowanie praw konsumentów, specyficzne potrzeby niektórych grup konsumentów oraz współpraca międzynarodowa.

reklama

Ułatwienie zrównoważonej konsumpcji

Pandemia Cel neutralności klimatycznej do 2050 r jest priorytetem dla UE, a kwestie konsumenckie mają do odegrania rolę - poprzez zrównoważoną konsumpcję i okrągły gospodarka.

Infografika przedstawiająca wsparcie Europejczyków w walce ze zmianami klimatycznymi
Zrównoważona konsumpcja  

W listopadzie 2020 posłowie przyjęli raport na temat zrównoważonego singla rynek wzywając Komisję Europejską do ustanowienia tzw prawo do naprawy aby naprawy były systematyczne, efektywne kosztowo i atrakcyjne. Członkowie zaapelowali również o oznaczanie okresu przydatności do spożycia produktów, a także o środki promujące kulturę ponownego użycia, w tym gwarancje na towary używane.

Chcą też środków przeciwko celowe projektowanie produktów w sposób, który czyni je przestarzałymi po pewnym czasie i powtórzył wymagania dotyczące wspólnej ładowarki.

reklama

Komisja pracuje nad przepisami dotyczącymi prawa do naprawy elektroniki i przepisami dotyczącymi śladu środowiskowego produktów, aby umożliwić konsumentom dokonywanie porównań.

Recenzja Dyrektywa dotycząca sprzedaży towarów, planowana na 2022 r., zbada, czy obecna dwuletnia gwarancja prawna może zostać przedłużona na towary nowe i używane.

We wrześniu 2020 r.Komisja uruchomiła inicjatywa dotycząca zrównoważonych produktów, pod nowym Circular Plan Gospodarka Działanie. Jego celem jest dostosowanie produktów do neutralnej dla klimatu, zasobooszczędnej gospodarki o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym ograniczeniu ilości odpadów. Zajmie się również obecnością szkodliwych chemikaliów w produktach, takich jak elektronika i sprzęt ICT, tekstylia i meble.

Bezpieczna transformacja cyfrowa dla konsumentów

Pandemia transformacja cyfrowy radykalnie zmienia nasze życie, w tym sposób robienia zakupów. Aby pomóc unijnym przepisom konsumenckim nadrobić zaległości, w grudniu 2020 r.Komisja zaproponowała nowy Ustawa o usługach cyfrowych, zbiór przepisów mających na celu poprawę bezpieczeństwa konsumentów na platformach internetowych w UE, w tym na internetowych platformach handlowych.

Posłowie chcą, aby konsumenci byli równie bezpieczny podczas zakupów online i offline i chcą, aby platformy takie jak eBay i Amazon zintensyfikowały wysiłki w celu zwalczania handlowców sprzedających fałszywe lub niebezpieczne produkty i powstrzymywania oszukańczych firm przed korzystaniem z ich usług.

Posłowie zaproponowali również zasady chroniące użytkowników szkodliwe i nielegalne treści w Internecie chroniąc jednocześnie wolność słowa, i wezwał do wprowadzenia nowych przepisów dotyczących reklam internetowych, dających użytkownikom większą kontrolę.

Biorąc pod uwagę wpływ sztucznej inteligencji, UE przygotowuje zasady zarządzania nią szanse i zagrożenia. Parlament powołał specjalną komisję i podkreśla potrzebę ustawodawstwa ukierunkowanego na człowieka. Parlament zaproponował system odpowiedzialności cywilnej za sztuczną inteligencję, który określa, kto jest odpowiedzialny, gdy systemy SI powodują szkody lub szkody.

Wzmocnienie egzekwowania praw konsumentów

Kraje UE są odpowiedzialne za egzekwowanie praw konsumentów, ale UE pełni rolę koordynującą i wspierającą. Wśród wprowadzonych przez nią zasad jest dyrektywa w sprawie lepsze egzekwowanie i modernizacja prawa konsumenckiego i przepisy dotyczące roszczeń zbiorowych.

Odpowiadanie na konkretne potrzeby konsumentów

Wrażliwi konsumenci, np. Dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, a także osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub konsumenci z ograniczonym dostępem do internetu potrzebują specjalnych zabezpieczeń. W nowej agendzie konsumenckiej Komisja planuje skupić się na problemach z dostępem do internetu, konsumentach w trudnej sytuacji finansowej oraz produktach dla dzieci.

Plany Komisji obejmują więcej porad offline dla konsumentów bez dostępu do internetu, a także finansowanie w celu poprawy dostępności i jakości usług doradztwa w zakresie zadłużenia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Ponieważ dzieci są szczególnie narażone na szkodliwe reklamy, Parlament zaaprobował surowsze przepisy dotyczące audiowizualnych usług medialnych dla medialnych usług audiowizualnych.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa produktów sprzedawanych na terenie UE

Konsumenci często kupują towary wyprodukowane poza UE. Według Komisji zakupy od sprzedawców spoza domeny UE wzrosła z 17% w 2014 r. Do 27% w 2019 a nowy program na rzecz konsumentów podkreśla potrzebę międzynarodowej współpracy w celu zapewnienia ochrony konsumentów. Chiny były największy dostawca towarów do UE w 2020 roku, dlatego Komisja będzie pracować z nimi w 2021 r. nad planem działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa produktów sprzedawanych w Internecie.

W listopadzie 2020 r.Parlament uchwalił rozkład wzywając do podjęcia większych wysiłków w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich produktów sprzedawanych w UE, niezależnie od tego, czy są wytwarzane w UE, czy poza nią, czy też są sprzedawane online lub offline.

Następne kroki

Komisja ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu pracuje nad wnioskiem Komisji dla nowej agendy konsumenckiej. Oczekuje się, że eurodeputowani zagłosują nad tym we wrześniu.

Dowiedz się więcej 

Kontynuuj czytanie

Informacje o działalności

# Zgodność z GDPR: Manetu na ratunek?

Opublikowany

on

11 marca szwedzkie organy nadzoru spoliczkował Google z grzywną w wysokości 7.6 miliona USD za brak odpowiedniej odpowiedzi na prośby klientów o usunięcie ich danych osobowych z wykazów wyszukiwarki. Kara była dziewiątą najwyższą karą od czasu wejścia w życie przełomowego unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w maju 2018 r. - ale bladła w porównaniu z kwotą 50 mln euro grzywny, jaką francuskie organy ochrony danych uderzyły w Google w styczniu 2019 r.

Co gorsza, niecały tydzień po szwedzkiej decyzji, jeden z mniejszych rywali Google wniesiony skarga RODO do irlandzkich organów regulacyjnych. Rywalizująca firma, przeglądarka internetowa Brave o otwartym kodzie źródłowym, twierdzi, że gigant technologiczny nie zebrał konkretnej zgody na udostępnianie danych konsumentów w różnych usługach i że jej polityka prywatności  „Beznadziejnie niejasne”. Najnowsza skarga oznacza, że ​​praktyki gromadzenia danych Google są obecnie przedmiotem trzech otwartych dochodzeń prowadzonych przez irlandzkie organy ds. Prywatności.

Google nie jest też jedyną firmą, która twarz zwiększona kontrola zarządzania danymi klientów. Podczas gdy RODO zarobiło do tej pory około 114 milionów euro grzywien, organy regulacyjne w całej Unii Europejskiej  swędzenie w celu dokładniejszego egzekwowania obszernych przepisów dotyczących prywatności. Firmy ze swojej strony po prostu nie są przygotowane. Niektóre prawie dwa lata po wejściu w życie RODO 30% europejskich firm wciąż nie jest w kontakcie z rozporządzeniem, podczas gdy sondaże wśród menedżerów z Europy i Ameryki Północnej mają zidentyfikowane monitorowanie ryzyka prywatności jako jeden z najpoważniejszych problemów dotykających ich firmy.

reklama

Mimo wydatki miliardy euro na prawników i konsultantów ds. ochrony danych, wiele firm przetwarzających i przechowujących dane konsumentów - w praktyce prawie wszystkie firmy - nie mają rozwinięty jasny plan zapewniający ich pełną zgodność z najnowocześniejszymi przepisami dotyczącymi prywatności, takimi jak RODO. Nawet większość firm, które uzyskały certyfikat zgodności, obawiają się, że nie będą w stanie utrzymać swojej zgodności w perspektywie długoterminowej.

Wśród szczególnie trudnych problemów, z jakimi zmagają się firmy, jest to, jak zebrać wszystkie dane, które posiadają na temat danego konsumenta, oraz jak zmodyfikować lub usunąć te dane na żądanie klienta na mocy RODO lub podobnych przepisów, takich jak California Privacy Privacy Act ( CCPA).

Pojawiają się jednak różne start-upy, które oferują innowacyjne rozwiązania, aby zmniejszyć ciężar przestrzegania coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących prywatności. Najnowsze, Manetu, ma wprowadzić na rynek oprogramowanie do zarządzania prywatnością konsumentów (CPM) w kwietniu. Oprogramowanie zastosowania algorytmy uczenia maszynowego i korelacji w celu zebrania wszelkich danych osobowych, które posiadają firmy, w tym niektórych danych, o których być może nawet nie wiedzą. Konsumenci mogą następnie uzyskać dostęp do systemu w celu zarządzania uprawnieniami, które udzielili dla swoich danych, w tym na bardzo szczegółowym poziomie.

reklama
U podstaw podejścia Manetu leży przekonanie, że zapewnienie konsumentom większej kontroli nad ich danymi - filarem przepisów takich jak RODO - jest dobre zarówno dla klientów, jak i dla firm. Jak wyjaśnił CEO Moiz Kohari: „Zapewnienie kontroli konsumentom nie jest po prostu właściwą rzeczą. Ostatecznie to dobry interes. Traktuj swoich klientów dobrze, to stara mantra i wciąż jest świetna. Ale w dzisiejszym świecie musimy również odpowiednio traktować ich dane. Zrób to, a zyskasz więź zaufania, która przez długi czas będzie spłacać dywidendy. ”

Oprócz zdobywania zaufania klientów, bardziej skoncentrowana na konsumentach metoda zarządzania danymi może pomóc firmom w optymalizacji czasu i zasobów - zarówno podczas przetwarzania danych, jak i podczas potwierdzania zgodności z RODO lub innymi przepisami dotyczącymi prywatności. Automatyzacja próśb klientów o dostęp, modyfikowanie lub usuwanie ich danych drastycznie zmniejsza koszty, jakie obecnie ponoszą firmy, ręcznie odpowiadając na te żądania.

W podobny sposób jak technologia blockchain sprawia, że wprowadza na rynek większą przejrzystość, rejestrując wszystkie transakcje w stałej księdze. Platforma Manetu łączy automatyzację z niezmiennym dziennikiem tego, jakie dokładnie uprawnienia zostały udzielone przez konsumentów oraz kiedy i jak je zmieniły.

Dokumentacja ta może być bezcenna dla firm, które muszą wykazać organom regulacyjnym, że przestrzegają przepisów dotyczących prywatności, takich jak RODO. Przepisy UE ustanawiają między innymi „prawo do bycia zapomnianym”. Dziennik Manetu pozwala firmom zarówno spełnić żądania „zapomnij o mnie”, jak i udowodnić, że to zrobiły - bez zachowania dostępu do informacji, o które prosił ich konsument. Firmy będą mogły wskazać kompleksowy rejestr wszystkich uprawnień, które użytkownicy nadali lub cofnęli.

Bliźniacze ciosy przeciwko Google - grzywna nałożona przez szwedzkie władze na RODO i nowe dochodzenie irlandzkich organów regulujących prywatność - potwierdzają, że prywatność danych będzie jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją firmy działające w Europie w dającej się przewidzieć przyszłości. Coraz bardziej konieczne będzie usprawnienie procesów zarządzania danymi przez firmy, aby umożliwić im nadzór, jakiego oczekują teraz zarówno organy regulacyjne, jak i konsumenci.

Kontynuuj czytanie

Ochrona konsumenta

#FemTech - Miliony kobiet mogą skorzystać na nowym nieinwazyjnym leczeniu dysfunkcji dna miednicy

Opublikowany

on

Dr Elan Ziv opracował urządzenie, które może zmienić życie kobiet żyjących z wypadaniem narządów miednicy (POP). Odwiedzając Brukselę, skorzystaliśmy z okazji, aby przeprowadzić z nim wywiad i dowiedzieć się więcej o zupełnie nowej, niechirurgicznej i jednorazowej opcji leczenia kobiet z POP. ConTIPI opracowuje nieinwazyjne i jednorazowe urządzenia dopochwowe do różnych dysfunkcji dna miednicy u kobiet. Pierwsze urządzenie do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet zostało zakupione przez Kimberly Clark Worldwide i jest już na półkach w Ameryce Północnej. Drugie urządzenie do POP jest gotowe do wprowadzenia na rynek i posiada znak CE do sprzedaży w Europie oraz pozwolenie FDA 510 (k) na sprzedaż w USA. 

Czy możesz mi powiedzieć więcej o swoim najnowszym wynalazku?

Opracowaliśmy urządzenie do wypadania narządów miednicy u kobiet. To urządzenie przeznaczone do niechirurgicznego i jednorazowego leczenia wypadania narządów miednicy mniejszej u kobiet, co oznacza urządzenie niechirurgiczne, które będzie rozwiązaniem dla większości kobiet.

Wokół 80% kobiet na całym świecie nie potrzebuje żadnego leczenia chirurgicznego, a jedynie leczenie nie chirurgiczne. I udostępniliśmy im nowe urządzenie.

Co to jest POP? Jakbyś to opisał?

Cóż, to bardzo powszechne. Bardzo częstym stanem u kobiet jest uczucie, że coś wypływa z pochwy. Główną przyczyną tego jest poród, zaparcia, a także starość i brak estrogenu. To bardzo powszechne, zdarza się około 50% kobiet na całym świecie.
Kobiety bardzo się tym przejmują. Ale większość kobiet, szacowanych na około 93%, niechętnie występuje i mówi, że mam problem. Tylko około sześciu do siedmiu procent kobiet zgłasza się i mówi: „Mam problem, proszę, pomóż mi lub przynajmniej powiedz mi, co mam robić i jak sobie z nim radzić”.

Czy to dlatego, że są zawstydzeni, czy też boją się leczenia, zwłaszcza jeśli mówisz, że może to obejmować interwencję chirurgiczną? 
Cóż, myślę, że głównie zawstydzenie, nadal jest to trochę tabu. To jedno z pozostałych tabu dla kobiet, o którym nie rozmawiasz, ponieważ pasuje do obrazu ciała. To dotyczy czegoś takiego jak starzenie się, być może słyszałeś, że twoja babcia cierpiała na to. To jest część tego, ale druga część to fakt, że dzisiejsze leczenie nie jest zbyt przydatne. Operacja nie jest wystarczająco dobra, a inne sposoby leczenia również są niewystarczające.
Czy możesz nam powiedzieć, ile osób może skorzystać na Europie? Albo procent?
W Europie szacujemy, że około 28% kobiet w Europie ma jakieś problemy, ale z nimi. Ponad 50% kobiet na całym świecie ma co najmniej jedno z 3 zaburzeń. W przypadku wypadania narządów miednicy oszacowano, że na świecie jest około 135 milionów kobiet z tym schorzeniem, około 28% w Europie. Liczba dotkniętych nią kobiet jest ogromna, zabieg chirurgiczny jest tylko częściowo zadowalający ze względu na wysoki wskaźnik działań niepożądanych, a obecnie nieinwazyjnym sposobem postępowania jest pessar - wkładka gumowo-silikonowa wielokrotnego użytku, którą w większości przypadków zakłada się lekarza do pochwy na 3 miesiące, a następnie wyjęty, wyczyszczony i ponownie włożony na kolejne 3 miesiące - i tak przez wiele lat. Towarzyszy temu ból / dyskomfort / wydzielina /infekcje i niezdolność do współżycia.
Czy jesteś na etapie, na którym ten produkt będzie dostępny? Czy wiadomo o tym w zawodzie ginekologa wśród lekarzy ogólnych?
Właśnie zakończyliśmy prace nad urządzeniem. Jesteśmy firmą zajmującą się opracowywaniem urządzeń ogólnych, które są przeznaczone do niechirurgicznego i jednorazowego leczenia takich dysfunkcji dna miednicy. Więc jednym z nich jest wypadanie narządów miednicy, które właśnie zakończyliśmy. Urządzenie jest gotowe do wprowadzenia na rynek. Posiada znak CE, który oznacza możliwość wprowadzania na rynek w ramach Wspólnoty Europejskiej. Właśnie otrzymaliśmy zezwolenie FDA (US Federal Drug Administration). Teraz idziemy naprzód w kierunku komercjalizacji urządzenia.
Skoro jest to powszechny stan, dlaczego coś takiego nie zostało opracowane wcześniej? A może jest to kwestia badań nad sytuacją kobiet, które są zaniedbywane i przeoczane?
Absolutnie tak. Właśnie tak. To niesamowite, ale ostatnia niechirurgiczna innowacja na tej arenie pojawiła się na rynku około 23 lata temu. A jeśli chodzi o twoje pytanie, tak, władze nie są zbytnio świadome potrzeb kobiet i dlatego właśnie teraz rozwija się nowy ruch, który próbuje popchnąć do przodu ideę technologii FEM opracowanej dla kobiet. Jesteśmy częścią tego ruchu.
Jaki jest twój produkt?
Nasze urządzenia znajdują się w zapieczętowanym opakowaniu, takim jak ten, wystarczy otworzyć opakowanie i wyjąć urządzenie. To nasze urządzenia, jak widać bardzo podobnie do tamponu, który kobieta wkłada do pochwy, kiedy tylko zechce. Nie ma znaczenia, gdzie ona jest, ona może być na wakacjach, żaden lekarz nie jest potrzebny. Urządzenie pozostaje w pochwie do siedmiu dni, aż chce je wyjąć, a następnie wystarczy pociągnąć za sznurek, a urządzenie kurczy się z powrotem i wysuwa się z pochwy w celu usunięcia. Istnieją dwie główne koncepcje. Pierwsza to zmiana kontroli. Po pierwsze, przeniesienie kontroli nad stanem zdrowia w ręce kobiety. Druga to wolność decydowania. Oznacza to, że kobieta może zdecydować, kiedy chce włożyć urządzenie, kiedy chce je wyjąć. To zależy od niej.

tło

Dr Elan Ziv, MD, OBGYN, FPMRS, CEO & Medical Director
Dr Ziv ukończył Sackler School of Medicine na Tel-Aviv University w Izraelu i uzyskał stopień MD w 1979. Poświęcił 5 lata służby jako lekarz w izraelskich siłach obronnych, a następnie przebywał w rezydencji Obstetrics and Gynecology (OBGYN) w Rabin Medical Center (kampus Beilinson), którą ukończył w 1990. W tym czasie miał także stypendium w FPMRS (Urogynecology), jako pracownik naukowy w St Georges Hospital w Londynie, w Wielkiej Brytanii, pod kierunkiem prof. Stuarta Stantona (1987-88).
Do 2014 dr Ziv pełnił funkcję dyrektora instytutu uroginekologii w Assuta Medical Centers w Tel Awiwie, Izrael.
Jako uroginekolog dr Ziv od dawna interesuje się nieinwazyjnym leczeniem nietrzymania moczu i wypadaniem narządów miednicy mniejszej u kobiet. Jest aktywnym uczestnikiem i prezenterem na wielu międzynarodowych spotkaniach zawodowych, brał udział jako główny badacz w wielu badaniach klinicznych i posiada patenty 19 na ponad 100.
Po wynalezieniu różnych urządzeń dopochwowych założył ConTIPI Ltd w 2002. Pierwszy flagowy produkt - urządzenie Impressa do wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, został sprzedany firmie Kimberly-Clark Worldwide Inc. i obecnie znajduje się na półce jako produkt OTC.
Oznakowanie CE - Oznakowanie CE to znak certyfikacyjny, który wskazuje na zgodność z normami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Kontynuuj czytanie
reklama
reklama
reklama

Trendy