Kontakt z nami

Biznes

Belgijski rynek fuzji i przejęć kurczy się drugi rok z rzędu

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Wyniki M&A Monitor 2024 pokazują, że światowy rynek fuzji i przejęć spadł w 2023 roku i trend ten zaobserwowano także w Belgii. Nie tylko było mniej transakcji, ale średnia cena transakcyjna nieznacznie spadła we wszystkich segmentach wielkości.

Głównymi przyczynami były rosnące stopy procentowe, zmiany makroekonomiczne i niestabilność geopolityczna. Warto jednak zauważyć, że udział transakcji zagranicznych pozostał stabilny. Prawie 75% twierdzi, że proces transakcji staje się coraz wolniejszy i obecnie trwa średnio sześć miesięcy. Wreszcie, ESG zyskało na znaczeniu w polityce inwestycyjnej, a firmy coraz częściej korzystają z analizy danych, aby pomóc w procesie decyzyjnym.

To najważniejsze wnioski płynące z 11. edycja M&A Monitor, corocznego badania przeprowadzonego wśród 138 belgijskich specjalistów ds. fuzji i przejęć, w tym doradcy ds. finansów przedsiębiorstw, inwestorzy private equity, doradcy strategiczni, bankierzy i prawnicy, którzy łącznie reprezentują wszystkie sektory i rozmiary transakcji. W badaniu zbadano ich doświadczenia związane z transakcjami, w które byli zaangażowani w 2023 r., a także ich oczekiwania na rok 2024. 

Monitor M&A przeprowadził: Profesor Mathieu Luypaert oraz badacze Sarah Muller i Tom Floru z Centrum Fuzji, Przejęć i Wykupów w Vlerick Business Schoolwe współpracy z BDO, Bank Van Breda, Van Olmen & Wynant i Wallonie Entreprendre. Na rynku przejęć utrzymuje się tendencja spadkowa w porównaniu z rekordowym rokiem 2021, kiedy na całym świecie na przejęcia wydano prawie 6 miliardów dolarów, rok 2023 – podobnie jak 2022 – charakteryzował się znaczącym spadkiem.

Całkowity wolumen transakcji w 2023 r. wyniósł około 3 miliardy dolarów, czyli mniej więcej tyle samo, co około dziesięć lat temu. Ten ogólnoświatowy spadek znalazł także odzwierciedlenie na belgijskim rynku fuzji i przejęć. Dwie trzecie respondentów odnotowało spadek liczby transakcji w 2023 r., z czego 45% odnotowało spadek o ponad 10%. Tendencja spadkowa była najbardziej widoczna w przypadku dużych transakcji (> 50 mln euro) oraz transakcji finansowanych przez private equity.

Jednak małe transakcje (< 5 mln euro) również okazały się podatne na rosnące stopy procentowe, zmiany makroekonomiczne i niestabilność geopolityczną w 2023 r. 46% w tym segmencie odnotowało spadek w porównaniu z 33% w 2022 r. Odsetek pozyskanych celów zagranicznych pozostawały zaskakująco stabilne (32% całkowitego wolumenu transakcji), co oznacza, że ​​rosnące ryzyko zewnętrzne nie przeważyło nad korzyściami wynikającymi z transakcji międzynarodowych. Możliwości na lepiej radzących sobie rynkach są dla inwestorów potencjalnym sposobem na dywersyfikację swoich portfeli. 

reklama

Alexi Vangerven, Partner w BDO Belgia"W 2023 roku rzeczywiście zaobserwowaliśmy większą ostrożność na rynku przejęć. Wpłynęło to nie tylko na liczbę transakcji, ale także na procesy za nimi stojące. Najnowsze dane pokazują rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne wsparcie. W 2024 roku widzimy, jak wiele firm nadrabia zaległości – po raz kolejny widać duży entuzjazm do inwestycji i dostępne są niezbędne środki. Najbardziej poszukiwane są przedsiębiorstwa posiadające silną pozycję w łańcuchu wartości. Wyniki badania również potwierdzają tę poprawę: 81% nie przewiduje dalszego spadku w 2024 r., a w segmencie dużych transakcji aż 75% spodziewa się zawarcia znacznie większej liczby transakcji".

Wyceny również nieznacznie spadły we wszystkich segmentach wielkości, za przejęcie biznesu w 6.4 roku zapłacono średnio 2023-krotność wyceny EBITDA (czyli przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej). To nieco mniej niż w rekordowym roku 2022 (6.7-krotność). Spadek ten był widoczny we wszystkich segmentach transakcji, z wyjątkiem mniejszych transakcji (< 5 mln euro), w przypadku których mnożniki utrzymywały się na wyjątkowo stabilnym poziomie przez ostatnie cztery lata. W przypadku transakcji powyżej 100 mln euro w 2023 r. faktycznie odnotowano wzrost: średnio 10.2-krotność zapłacono wycenę EBITDA wobec 9.1 w 2022 roku. 

Najwyższe mnożniki nadal odnajdujemy w technologii (9.2) i farmacji (8.9), chociaż wartości te nieznacznie spadły. Handel detaliczny, logistyka i budownictwo potwierdzają tę listę, ze średnią wielokrotnością 5. Dominic Dhaene, ekspert ds. przenoszenia własności i sukcesji w Bank Van Breda"Okres „sky's the limit” dobiegł końca, a zarówno kupujący, jak i sprzedający dostosowują swoje oczekiwania. Choć rosnące koszty finansowania dłużnego miały negatywny wpływ na wycenę, mnożniki pozostały takie same w przypadku przyzwoitego celu. Natomiast w przypadku spółki docelowej o stabilnej lub rosnącej EBITDA spółki nadal mogą znaleźć finansowanie przejęć. Badanie wykazało, że aby sfinansować przejęcie w 2023 r., można pożyczyć około 3.2-krotność EBITDA przy średniej stopie procentowej wynoszącej 4.7%.".

Prawie 3 na 4 respondentów twierdzi, że średni czas osiągnięcia porozumienia w 2023 r. był dłuższy niż 6 miesięcy (wobec 53% w 2021 r. i 60% w 2022 r.).Luc Wynant, partner w firmie Van Olmen & Wynant"Dzięki naszej działalności w zakresie prawa spółek zaobserwowaliśmy zauważalny wzrost czasu potrzebnego na zawarcie transakcji w Belgii. Jest to strategiczna konsekwencja rosnącej złożoności regulacyjnej oraz niepewności rynku. Aby poradzić sobie ze zmienionymi warunkami rynkowymi, kluczowe znaczenie ma szeroko zakrojone badanie due diligence i ostrożne negocjacje".

Coraz ważniejsze stają się ESG i analityka danych. 84% inwestorów private equity uwzględnia ESG w swojej polityce inwestycyjnej, w porównaniu do zaledwie 38% dwa lata temu. Jeśli chodzi o analizę danych, respondenci dostrzegają wartość dodaną głównie w początkowych fazach procesu transakcji: w wyszukiwaniu i sprawdzaniu celów, dane mogą zapewnić wgląd w trendy sektorowe, sytuację finansową celów i potencjalne synergie. 42% twierdzi, że brak wiedzy specjalistycznej utrudnia wdrażanie narzędzi i technik analizy danych w fuzjach i przejęciach.

Mathieu Luypaert, profesor finansów przedsiębiorstw w Vlerick Business SchoolChociaż korzyści płynące z analityki danych są oczywiste, dla wielu respondentów pozostaje to niezbadany obszar. 80% twierdzi, że ma z tym pewną wiedzę, ale swoje kompetencje w tym zakresie ocenia jako raczej ograniczone. Wartość dodana wydaje się większa dla kupujących, którzy dostrzegają korzyści, jakie może przynieść analiza danych pod względem czasu, kosztów i dokładności, a także jako narzędzie w procesie decyzyjnym. W przypadku sprzedawców dane mogą pomóc w identyfikacji potencjalnych nabywców, a także – w mniejszym stopniu – wpłynąć pozytywnie na cenę sprzedaży. Największą przeszkodą jest ograniczony dostęp do istotnych danych, a w dalszej kolejności problemy z jakością dostępnych danych, które czasami okazują się niewystarczające, niespójne lub nieprawidłowe."

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy