Kontakt z nami

Belgia

Pierwszy prezydent #Kazachstanu Nursultan Nazarbayev's 80. urodziny i jego rola w stosunkach międzynarodowych

Współpracownikiem Gość

Opublikowany

on

Aigul Kuspan, ambasador Kazachstanu w Królestwie Belgii i szef misji Republiki Kazachstanu przy Unii Europejskiej, przygląda się życiu i osiągnięciom pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa.

Aigul Kuspan, ambasador Kazachstanu

Ambasador Kuspan

6 lipca 2020 r. Przypadły 80. urodziny Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstanu - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Powstanie mojego kraju z zaledwie kawałka Związku Radzieckiego w zaufanego partnera w stosunkach międzynarodowych - w tym UE i Belgii - to historia sukcesu przywódczego, za który należy przyznać Pierwszemu Prezydentowi. Musiał zbudować kraj, założyć armię, własną policję, nasze życie wewnętrzne, wszystko od dróg po konstytucję. Elbasy musiał zmienić zdanie narodu kazachskiego o 180 stopni, od reżimu totalitarnego do demokracji, z własności państwowej do własności prywatnej.


Kazachstan w stosunkach międzynarodowych

Pierwszy prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbayev podjął historyczną decyzję w 1991 r. O rezygnacji z czwartego co do wielkości arsenału nuklearnego na świecie, umożliwiając Kazachstanowi i całemu regionowi Azji Środkowej uwolnienie się od broni jądrowej. Ze względu na swoje silne pragnienie uczynienia świata miejscem pokojowym dla nas wszystkich, jest uznawany za wybitnego męża stanu w Kazachstanie i na całym świecie.

Dyplomacja proaktywna stała się jednym z kluczowych narzędzi zapewniających suwerenność i bezpieczeństwo Kazachstanu oraz konsekwentną promocję interesów narodowych. Opierając się na zasadach wielowektorowej współpracy i pragmatyzmu, Nursułtan Nazarbajew nawiązał konstruktywne relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami: Chinami, Rosją, krajami Azji Środkowej i resztą świata.

Z perspektywy europejskiej i międzynarodowej dziedzictwo Pierwszego Prezydenta jest równie imponujące: Nursułtan Nazarbajew poświęcił swoje życie na rzecz pokoju, stabilności i dialogu w regionie i na świecie. Wraz ze swoimi europejskimi odpowiednikami stworzył podwaliny pod przełomową Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (EPCA). Zainicjował wiele międzynarodowych procesów integracyjnych i dialogowych, w tym rozmowy pokojowe w Astanie w sprawie Syrii, rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą do Międzynarodowego Dnia Przeciw Próby Jądrowej, Konferencję na temat interakcji i środków budowy zaufania w Azji (CICA), Szanghajską Organizację Współpracy ( SCO) i Rada Współpracy Państw Tureckojęzycznych (Rada Turecka).

Nursultan Nazarbayev na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, 2018

Przewodnictwo Kazachstanu w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w 2010 r. Oraz w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w styczniu 2018 r. (Które stanowią agendę dla kwestii bezpieczeństwa dla całego świata) pokazały sukces i żywotność ścieżki obranej przez Nursultana. Nazarbajewa na arenie międzynarodowej.

Szczyt OBWE w Nur-Sultan, 2010

Relacje Kazachstan-UE

Kazachstan jest ważnym i zaufanym partnerem dla Unii Europejskiej. Wraz ze swoimi europejskimi odpowiednikami pierwszy prezydent położył podwaliny pod przełomową Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (EPCA), która weszła w życie 1 marca 2020 r. Umowa wyznacza początek zupełnie nowego etapu stosunków kazachsko-europejskich i daje szerokie możliwości budowania długoterminowej współpracy na pełną skalę. Jestem przekonany, że skuteczna realizacja Umowy pozwoli nam zdywersyfikować handel, poszerzyć więzi gospodarcze, przyciągnąć inwestycje i nowe technologie. Znaczenie współpracy znajduje również odzwierciedlenie w stosunkach handlowych i inwestycyjnych. UE jest głównym partnerem handlowym Kazachstanu, reprezentującym 40% handlu zagranicznego. Jest również głównym inwestorem zagranicznym w moim kraju, odpowiadającym za 48% całości (brutto) bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Nursultan Nazarbayev i Donald Tusk

Stosunki dwustronne między Belgią a Kazachstanem

Mając akredytację jako ambasador w Królestwie Belgii, cieszę się, że stosunki między Kazachstanem a Belgią są stale zacieśniane od czasu uzyskania przez mój kraj niepodległości. 31 grudnia 1991 roku Królestwo Belgii oficjalnie uznało suwerenność Republiki Kazachstanu. Podstawę stosunków dwustronnych zapoczątkowała oficjalna wizyta prezydenta Nazarbajewa w Belgii w 1993 roku, gdzie spotkał się z królem Boudewijnem I i premierem Jeanem-Lucem Dehaene.

Nursultan Nazarbayev ośmiokrotnie odwiedził Brukselę, ostatnio w 2018 r. Poza wizytami na wysokim szczeblu miały miejsce wymiany kulturalne między Belgią a Kazachstanem. W 2017 roku nasze kraje obchodziły 25-lecie stosunków dwustronnych. Odbyło się również kilka wizyt na wysokim szczeblu ze strony belgijskiej w Kazachstanie. Pierwsza wizyta premiera Jeana-Luca Dehaene w 1998 r. Oraz dwie wizyty księcia koronnego i króla Belgii Filipa w latach 2002, 2009 i 2010. Pozytywnie rozwijają się stosunki międzyparlamentarne jako skuteczne narzędzie wzmacniania dialogu politycznego.

Spotkanie z królem Filipem

Silne stosunki dyplomatyczne stale się rozwijają, wspierając wzajemnie korzystne stosunki handlowe. Wymiana gospodarcza między Belgią a Kazachstanem również uległa znacznemu wzrostowi od 1992 r., Przy czym priorytetowe obszary współpracy w dziedzinie energetyki, opieki zdrowotnej, rolnictwa, portów morskich i nowych technologii. W 2019 roku wartość wymian handlowych wzrosła do ponad 636 mln euro. Od 1 maja 2020 roku w Kazachstanie zarejestrowanych było 75 przedsiębiorstw z aktywami belgijskimi. Wielkość belgijskich inwestycji w gospodarkę Kazachstanu osiągnęła 7.2 mld euro w latach 2005-2019.

 Oficjalne przyjęcie w Pałacu Egmont

Dziedzictwo pierwszego prezydenta

Pierwszy prezydent Nursultan Nazarbayev kierował moim krajem od 1990 do 2019 roku. Na początku lat 1990-tych Elbasy kierowało krajem w czasie kryzysu finansowego, który dotknął cały obszar poradziecki. Dalsze wyzwania czekały, gdy Pierwszy Prezydent musiał zmierzyć się z kryzysem wschodnioazjatyckim z 1997 roku i rosyjskim z 1998 roku, który wpłynął na rozwój naszego kraju. W odpowiedzi Elbasy wdrożyło szereg reform gospodarczych, aby zapewnić niezbędny wzrost gospodarki. W tym czasie Nursultan Nazarbayev nadzorował prywatyzację przemysłu naftowego i sprowadzał niezbędne inwestycje z Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin i innych krajów.

Ze względu na okoliczności historyczne Kazachstan stał się krajem zróżnicowanym etnicznie. Pierwszy Prezydent zapewnił równość praw wszystkich ludzi w Kazachstanie, niezależnie od przynależności etnicznej i wyznaniowej, jako naczelną zasadę polityki państwa. Była to jedna z wiodących reform, która doprowadziła do trwałej stabilności politycznej i pokoju w polityce wewnętrznej. W trakcie dalszych reform gospodarczych i modernizacji dobrobyt społeczny w kraju wzrósł i wyłoniła się rosnąca klasa średnia. Co ważniejsze, przeniesienie stolicy z Ałmaty do Nur-Sultanu jako nowego administracyjno-politycznego centrum Kazachstanu, doprowadziło do dalszego rozwoju gospodarczego całego kraju.

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie Nursultan Nazarbayev postawił przed tym krajem, była strategia Kazachstanu do 2050 roku. Celem tego programu jest promowanie Kazachstanu jako jednego z 30 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Zapoczątkowała kolejny etap modernizacji kazachskiej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Program ten doprowadził do wdrożenia pięciu reform instytucjonalnych oraz narodowego planu 100 konkretnych kroków w celu modernizacji gospodarki i instytucji państwowych. Zdolność Pierwszego Prezydenta do budowania konstruktywnych stosunków międzynarodowych i dyplomatycznych była głównym czynnikiem rozwoju kraju i doprowadziła do napływu miliardów euro inwestycji do Kazachstanu. W międzyczasie mój kraj dołączył do 50 najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata.

Punktem kulminacyjnym spuścizny Pierwszego Prezydenta była jego decyzja o zaprzestaniu tworzenia państwa nuklearnego. Potwierdzeniem tej obietnicy było zamknięcie największego na świecie miejsca testów jądrowych w Semipałatyńsku, a także całkowite porzucenie programu broni jądrowej Kazachstanu. Elbasy był także jednym z liderów promujących procesy integracyjne w Eurazji. Integracja ta doprowadziła do powstania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która rozwinęła się w duże stowarzyszenie państw członkowskich zapewniających swobodny przepływ towarów, usług, siły roboczej i kapitału, i przyniosła korzyści Kazachstanowi i jego sąsiadom.

W 2015 r. Pierwszy prezydent Nursułtan Nazarbajew ogłosił, że wybory będą jego ostatnimi i że „po przeprowadzeniu reform instytucjonalnych i dywersyfikacji gospodarczej; kraj powinien przejść reformę konstytucyjną, która zakłada przekazanie władzy z prezydenta do parlamentu i rządu."

Po ustąpieniu ze stanowiska w 2019 r., Które zostało szybko zastąpione przez Kassyma-Jomarta Tokajewa, nowe kierownictwo nadal działało w duchu rozwoju gospodarczego i konstruktywnej współpracy międzynarodowej pierwszego prezydenta.

Jak wspomniał prezydent Tokajew w swoim niedawnym artykule: „Niewątpliwie tylko prawdziwy polityk, mądry i wybiegający w przyszłość, może wybrać własną drogę, będąc pomiędzy dwoma częściami świata - Europą i Azją, dwiema cywilizacjami - zachodnią i wschodnią, dwoma systemami - totalitarne i demokratyczne. Dzięki tym wszystkim elementom Elbasy był w stanie stworzyć nowy typ państwa łączącego tradycje azjatyckie i zachodnie innowacje. Dziś cały świat zna nasz kraj jako pokojowo nastawione, przejrzyste państwo, które aktywnie uczestniczy w procesach integracyjnych ”.

Wizyta w Belgii na 12. szczycie ASEM, 2018

Belgia

Klejnot Art Nouveau: Hotel Solvay otwarty dla publiczności

UE Korespondent Reporter

Opublikowany

on

Doskonała wiadomość dla miłośników architektury, kultowy hotel Solvay w Brukseli zostaje otwarty dla publiczności! Alexandre Wittamer, właściciel budynku, oraz Pascal Smet, sekretarz stanu ds. Urbanistyki i dziedzictwa, ogłosili dzisiaj, że Solvay House będzie otwarty dla publiczności od soboty 23 stycznia 2021 r. Ten zabytkowy i kultowy budynek w stylu Art Nouveau został zaprojektowany zbudowany przez Victora Hortę w latach 1894 - 1903 i jest częścią Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.

„Cieszę się, że Solvay House będzie często otwierany dla publiczności. Daje to nadzieję sektorowi kultury i turystyki, obaj bardzo cierpiący z powodu kryzysu zdrowotnego. Od teraz zarówno mieszkańcy Brukseli, jak i turyści będą mogli całkowicie bezpiecznie odwiedzić to arcydzieło secesji i cieszyć się dawką kultury podczas podróży w przeszłość. Dzięki temu otwarciu Bruksela będzie mogła jeszcze bardziej wzbogacić swoją bogatą ofertę kulturalną, zabytkową i turystyczną. Jestem przekonany, że w ten sposób ożywienie kulturalne i turystyczne naszego Regionu zostanie pobudzone, gdy tylko pozwolą na to środki zdrowotne ”, wyjaśnia Rudi Vervoort, Minister-Prezydent Regionu Stołecznego Brukseli.

Sekretarz stanu ds. Urbanistyki i dziedzictwa, Pascal Smet, był zadowolony, że ten klejnot w stylu Art Nouveau będzie teraz otwarty dla wszystkich mieszkańców Brukseli i wszystkich odwiedzających Brukselę. „Ten klejnot zawdzięczamy oczywiście Victorowi Horta i Armandowi Solvayowi, ale także rodzinie Wittamer, która uratowała dom przed wyburzeniem w latach pięćdziesiątych i przez cały ten czas dobrze go utrzymywał. Właśnie dlatego Region Brukseli daje dziś rodzinie szczególne uznanie. Otwarcie Solvay House dla ogółu społeczeństwa było dla mnie absolutnym priorytetem i dziękuję Alexandre Wittamerowi za to, że odważył się zrobić z nami ten krok ”.

Biorąc pod uwagę historię budynku i inicjatywy podjęte przez rodzinę Wittamer w celu zachowania tego klejnotu dziedzictwa, Region Bruksela przyznał parze Wittamer Brązowe Zinneke.

Właściciel Alexandre Wittamer podzielił się swoją opinią: „To dla nas ważny moment. Moi dziadkowie kupili budynek w 1957 roku i uratowali go przed wyburzeniem. Chcieli przekazać swoją miłość do Victora Horta i belgijskiej secesji przyszłym pokoleniom. To, co robimy teraz z urban.brussels jest kontynuacją tego, co zaczęliśmy w ubiegłym wieku. To wspaniałe, że zarówno młodzi, jak i starzy mogą odkrywać i na nowo odkrywać secesję. Bruksela może być dumna ze swoich ówczesnych architektów i rzemieślników ”.

„Jestem bardzo szczęśliwy, mogąc nagrodzić Alexandre'a Wittamera brązowym Zinneke. Ten posąg, miniaturowy odlew pomnika Toma Frantzena na Karthuizerstraat, jest hołdem dla mieszkańców Brukseli, którzy są nieformalnymi ambasadorami naszego miasta. Powitanie ludzi w kosmopolitycznym, otwartym, wielojęzycznym i zorientowanym na ludzi mieście. Taki Zinneke, bękart: silny, uliczny, przedsiębiorczy, złożony i ciekawy świata. Odnajduję te cechy u Alexandre'a i jego rodziny. Jego dziadkowie zostali właścicielami wymienionego na liście hoteli Solvay naszego słynnego na całym świecie mieszkańca Brukseli Victora Horty. Rodzina przekształciła go w dom haute couture i pomogła zachować go dla przyszłych pokoleń ”- powiedział Image brukselskiego ministra Sven Gatz.

Rząd Brukseli chce podnieść wartość swojego dziedzictwa, w szczególności poprzez uczynienie go bardziej dostępnym, co wyjaśnia decyzję o otwarciu Domu Solvaya dla publiczności. W związku z tym Region Brukseli sfinansował utworzenie strony internetowej i sprzedaż biletów online dla Solvay House z inicjatywy Sekretarza Stanu ds. Urbanistyki i Dziedzictwa Pascala Smeta.

Każdy może teraz odwiedzić dom, rezerwując bilet na stronie internetowej www.hotelsolvay.be za przystępną opłatą 12 euro. Aby miłośnicy Horta mogli łatwo zaplanować swoją wizytę, powstaje bilet łączony z Muzeum Horta i Hotelem Hannon.

Secesja i Horta to bardzo atrakcyjna, specyficzna oferta turystyczna, która do tej pory nie miała charakteru strukturalnego, a budynki nie zawsze były łatwo dostępne. To się zmienia. Przecież Bruksela jest stolicą Art Nouveau i chce zachować ten tytuł.

Odwiedź Brukselę chce nadal korzystać z tego atutu zarówno na arenie międzynarodowej, jak i z gośćmi z Belgii i Brukseli.

„Dom Solvay to jeden z absolutnych architektonicznych klejnotów secesji. Otwarcie go dla szerokiej publiczności wzbogaci ofertę muzealną i zapewni Brukseli ważny atut turystyczny. Jesteśmy przekonani, że poprawi to międzynarodową reputację naszego regionu ”- mówi Patrick Bontinck dla Visit Brusssels

„Dla kultury i turystyki w Brukseli to wspaniała wiadomość, że opinia publiczna może teraz podziwiać ten klejnot secesji. Miasto Bruksela ceni ten ruch artystyczny przez cały rok, wspierając wiele powtarzających się wydarzeń. Należą do nich Festiwal BANAD, Artonov i Arkadia asbl oraz jego przewodnicy ”, wyjaśnia Delphine Houba, wójtka ds. Kultury i Turystyki w Brukseli.

Teraz, gdy opinia publiczna może go odwiedzić, Dom Solvay ujawnia ukryty skarb. Został w całości chroniony w 1977 roku i jest jednym z najlepiej zachowanych budynków Horta, dzięki trosce i renowacji trzech pokoleń rodziny Wittamer, która kupiła go w 1957 roku, aby założyć dom haute couture. Renowacje odbywały się pod nadzorem „Commission royale des Monuments et des Sites” (brukselskiej instancji dziedzictwa kulturowego) oraz służb dziedzictwa urban.brussels. Od 1989 roku region wydał nie mniej niż… euro na remont tego budynku. Urban.brussels niedawno uznało Solvay House za instytucję muzealną, w ten sposób coraz bardziej podkreślając to dziedzictwo.

Źródło: Region Brukseli

Kontynuuj czytanie

Belgia

Komisja zatwierdza środki o wartości 23 mln euro dla Belgii wspierające produkcję produktów związanych z koronawirusem

UE Korespondent Reporter

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła dwa belgijskie środki na łączną kwotę 23 mln euro w celu wsparcia produkcji produktów związanych z wybuchem koronawirusa w regionie Walonii. Oba środki zostały zatwierdzone w ramach pomocy państwa Tymczasowe ramy. Pierwszy program (SA.60414), z szacowanym budżetem 20 mln euro, będzie otwarty dla przedsiębiorstw produkujących produkty związane z koronawirusem i działających we wszystkich sektorach z wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz sektora finansowego. W ramach programu wsparcie publiczne będzie miało formę dotacji bezpośrednich, pokrywających do 50% kosztów inwestycji.

Drugi środek (SA.60198) to pomoc inwestycyjna w wysokości 3.5 mln euro w formie dotacji bezpośredniej dla Uniwersytetu w Liège, która ma na celu wsparcie produkcji przez instytucję narzędzi diagnostycznych związanych z koronawirusem oraz niezbędnych surowców. . Dotacja bezpośrednia pokryje 80% kosztów inwestycji. Komisja stwierdziła, że ​​środki są zgodne z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.

W szczególności: (i) pomoc pokryje tylko do 80% kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych niezbędnych do stworzenia zdolności produkcyjnych do wytwarzania produktów związanych z koronawirusem; (ii) kwalifikowalne będą tylko projekty inwestycyjne, które rozpoczęły się 1 lutego 2020 r., oraz (iii) kwalifikowalne projekty inwestycyjne muszą zostać zakończone w ciągu sześciu miesięcy od przyznania pomocy inwestycyjnej. Komisja stwierdziła, że ​​te dwa środki są konieczne, odpowiednie i proporcjonalne do walki z kryzysem zdrowia publicznego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środki zgodnie z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa. Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia ekonomicznemu wpływowi pandemii koronawirusa tutaj. Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerami spraw SA.60198 i SA.60414 w rejestr pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkursowi.

Kontynuuj czytanie

Belgia

Odkryto historię Królewskiego Legionu Brytyjskiego w Brukseli

Awatar

Opublikowany

on

Czy wiesz, że około 6,000 brytyjskich żołnierzy poślubiło belgijskie kobiety i osiedliło się tutaj po drugiej wojnie światowej? Albo że rozwódca się kochanka księżniczki Małgorzaty, Peter Townsend, został bezceremonialnie wysłany do Brukseli, aby uniknąć skandalu? Jeśli takie rzeczy są dla Ciebie nowe, fascynujące nowe badania przeprowadzone przez Dennisa Abbotta z Belgii z Wielkiej Brytanii będą na Twojej ulicy, pisze Martin Banks.

W tym, co było czymś w rodzaju pracy z miłością, Dennis, były czołowy dziennikarz (na zdjęciu poniżej, kiedy służył jako rezerwista w operacji TELIC Irak w 2003 roku, kiedy był przydzielony do 7.Brygady Pancernej i 19.Brygady Zmechanizowanej) zagłębił się w bogatą i zróżnicowaną historię Królewskiego Legionu Brytyjskiego, aby pomóc oznaczyć 100 RBLth rocznicę później w tym roku.

Rezultatem jest wspaniała kronika działalności charytatywnej, która od wielu lat wykonuje nieocenioną pracę na rzecz mężczyzn i kobiet, weteranów i ich rodzin.

Impulsem do projektu była prośba ze strony siedziby Królewskiego Legionu Brytyjskiego, aby oddziały upamiętniły setną rocznicę powstania RBL w 100 roku, opowiadając swoją historię.

Sam brukselski oddział RBL ma 99 lat w 2021 roku.

Badania i pisanie historii zajęły Dennisowi nieco ponad cztery miesiące. Jak sam przyznaje: „Nie było to takie łatwe”.

Powiedział: „Biuletyn oddziału w Brukseli (znany jako The Wipers Times) był bogatym źródłem informacji, ale sięga tylko do 2008 roku.

„Istnieją protokoły posiedzeń komisji z lat 1985-1995, ale z wieloma lukami”.

Jednym z jego najlepszych źródeł informacji, aż do 1970 roku, była belgijska gazeta Le Soir.

„Udało mi się przeszukać archiwa cyfrowe w Bibliotece Narodowej Belgii (KBR) w celu znalezienia artykułów o tej branży”.

Dennis był wcześniej dziennikarzem w Niedz The Daily Mirror w Wielkiej Brytanii i były redaktor European Voice w Brukseli.

W trakcie swoich badań odkrył wiele intrygujących fragmentów informacji o wydarzeniach związanych z RBL.

Na przykład przyszły Edward VIII (który został księciem Windsoru po jego abdykacji) i feldmarszałek z I wojny światowej Earl Haig (który pomógł założyć Legion Brytyjski) przybyli z wizytą do oddziału w Brukseli w 1 roku.

Dennis mówi również, że fani Korona Seria Netflix może odkryć, poprzez historię RBL, co stało się z kochankiem księżniczki Małgorzaty, kapitanem grupy, Peterem Townsendem, po tym, jak został bezceremonialnie wysłany do Brukseli, aby uniknąć skandalu na początku panowania królowej Elżbiety II.

Czytelnicy mogą również dowiedzieć się o tajnych agentach, którzy po drugiej wojnie światowej założyli swoją bazę w Brukseli - zwłaszcza podpułkownik George Starr DSO MC i kapitan Norman Dewhurst MC.

Dennis powiedział: „Lata pięćdziesiąte XX wieku były niewątpliwie najbardziej efektownym okresem w historii branży, gdzie odbywały się premiery filmowe, koncerty i tańce.

„Ale historia dotyczy głównie zwykłych żołnierzy z II wojny światowej, którzy osiedlili się w Brukseli po ślubie z belgijskimi dziewczynami. The Daily Express obliczył, że po drugiej wojnie światowej było takich małżeństw 6,000!

Powiedział: „Peter Townsend napisał serię artykułów dla Le Soir około 18-miesięcznej solowej światowej trasy, którą odbył swoim Land-Roverem po przejściu na emeryturę z RAF. Domyślam się, że to był jego sposób na zerwanie z księżniczką Małgorzatą. Była pierwszą osobą, którą odwiedził po powrocie do Brukseli.

„W końcu poślubił 19-letnią belgijską dziedziczkę, która była uderzająco podobna do Margaret. Historia zawiera materiał wideo, na którym ogłaszają swoje zaręczyny ”.

Na przykład w tym tygodniu spotkał 94-letnią Claire Whitfield, jedną z 6,000 belgijskich dziewcząt, które wyszły za mąż za brytyjskich żołnierzy.

Claire, wówczas 18-letnia, poznała swojego przyszłego męża RAF Flight Sgt Stanley Whitfield we wrześniu 1944 roku po wyzwoleniu Brukseli. „To była miłość od pierwszego wejrzenia” - wspomina. Stanley często zabierał ją na tańce do 21 Club i RAF Club (na zdjęciu, główne zdjęcie). Pobrali się w Brukseli.

Historia została przekazana w tym tygodniu do krajowej siedziby Królewskiego Legionu Brytyjskiego w Londynie jako część ich stuletniego archiwum.

Pełna historia RBL zebrana przez Dennisa to dostępne tutaj.

Kontynuuj czytanie

Twitter

Facebook

Trendy