Kontakt z nami

Belgia

Pierwszy prezydent #Kazachstanu Nursultan Nazarbayev's 80. urodziny i jego rola w stosunkach międzynarodowych

Opublikowany

on

Aigul Kuspan, ambasador Kazachstanu w Królestwie Belgii i szef misji Republiki Kazachstanu przy Unii Europejskiej, przygląda się życiu i osiągnięciom pierwszego prezydenta Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa.

Aigul Kuspan, ambasador Kazachstanu

Ambasador Kuspan

6 lipca 2020 r. Przypadły 80. urodziny Pierwszego Prezydenta Republiki Kazachstanu - Elbasy Nursultan Nazarbayev. Powstanie mojego kraju z zaledwie kawałka Związku Radzieckiego w zaufanego partnera w stosunkach międzynarodowych - w tym UE i Belgii - to historia sukcesu przywódczego, za który należy przyznać Pierwszemu Prezydentowi. Musiał zbudować kraj, założyć armię, własną policję, nasze życie wewnętrzne, wszystko od dróg po konstytucję. Elbasy musiał zmienić zdanie narodu kazachskiego o 180 stopni, od reżimu totalitarnego do demokracji, z własności państwowej do własności prywatnej.


Kazachstan w stosunkach międzynarodowych

Pierwszy prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbayev podjął historyczną decyzję w 1991 r. O rezygnacji z czwartego co do wielkości arsenału nuklearnego na świecie, umożliwiając Kazachstanowi i całemu regionowi Azji Środkowej uwolnienie się od broni jądrowej. Ze względu na swoje silne pragnienie uczynienia świata miejscem pokojowym dla nas wszystkich, jest uznawany za wybitnego męża stanu w Kazachstanie i na całym świecie.

Dyplomacja proaktywna stała się jednym z kluczowych narzędzi zapewniających suwerenność i bezpieczeństwo Kazachstanu oraz konsekwentną promocję interesów narodowych. Opierając się na zasadach wielowektorowej współpracy i pragmatyzmu, Nursułtan Nazarbajew nawiązał konstruktywne relacje z naszymi najbliższymi sąsiadami: Chinami, Rosją, krajami Azji Środkowej i resztą świata.

Z perspektywy europejskiej i międzynarodowej dziedzictwo Pierwszego Prezydenta jest równie imponujące: Nursułtan Nazarbajew poświęcił swoje życie na rzecz pokoju, stabilności i dialogu w regionie i na świecie. Wraz ze swoimi europejskimi odpowiednikami stworzył podwaliny pod przełomową Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (EPCA). Zainicjował wiele międzynarodowych procesów integracyjnych i dialogowych, w tym rozmowy pokojowe w Astanie w sprawie Syrii, rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą do Międzynarodowego Dnia Przeciw Próby Jądrowej, Konferencję na temat interakcji i środków budowy zaufania w Azji (CICA), Szanghajską Organizację Współpracy ( SCO) i Rada Współpracy Państw Tureckojęzycznych (Rada Turecka).

Nursultan Nazarbayev na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, 2018

Przewodnictwo Kazachstanu w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w 2010 r. Oraz w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w styczniu 2018 r. (Które stanowią agendę dla kwestii bezpieczeństwa dla całego świata) pokazały sukces i żywotność ścieżki obranej przez Nursultana. Nazarbajewa na arenie międzynarodowej.

Szczyt OBWE w Nur-Sultan, 2010

Relacje Kazachstan-UE

Kazachstan jest ważnym i zaufanym partnerem dla Unii Europejskiej. Wraz ze swoimi europejskimi odpowiednikami pierwszy prezydent położył podwaliny pod przełomową Umowę o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (EPCA), która weszła w życie 1 marca 2020 r. Umowa wyznacza początek zupełnie nowego etapu stosunków kazachsko-europejskich i daje szerokie możliwości budowania długoterminowej współpracy na pełną skalę. Jestem przekonany, że skuteczna realizacja Umowy pozwoli nam zdywersyfikować handel, poszerzyć więzi gospodarcze, przyciągnąć inwestycje i nowe technologie. Znaczenie współpracy znajduje również odzwierciedlenie w stosunkach handlowych i inwestycyjnych. UE jest głównym partnerem handlowym Kazachstanu, reprezentującym 40% handlu zagranicznego. Jest również głównym inwestorem zagranicznym w moim kraju, odpowiadającym za 48% całości (brutto) bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Nursultan Nazarbayev i Donald Tusk

Stosunki dwustronne między Belgią a Kazachstanem

Mając akredytację jako ambasador w Królestwie Belgii, cieszę się, że stosunki między Kazachstanem a Belgią są stale zacieśniane od czasu uzyskania przez mój kraj niepodległości. 31 grudnia 1991 roku Królestwo Belgii oficjalnie uznało suwerenność Republiki Kazachstanu. Podstawę stosunków dwustronnych zapoczątkowała oficjalna wizyta prezydenta Nazarbajewa w Belgii w 1993 roku, gdzie spotkał się z królem Boudewijnem I i premierem Jeanem-Lucem Dehaene.

Nursultan Nazarbayev ośmiokrotnie odwiedził Brukselę, ostatnio w 2018 r. Poza wizytami na wysokim szczeblu miały miejsce wymiany kulturalne między Belgią a Kazachstanem. W 2017 roku nasze kraje obchodziły 25-lecie stosunków dwustronnych. Odbyło się również kilka wizyt na wysokim szczeblu ze strony belgijskiej w Kazachstanie. Pierwsza wizyta premiera Jeana-Luca Dehaene w 1998 r. Oraz dwie wizyty księcia koronnego i króla Belgii Filipa w latach 2002, 2009 i 2010. Pozytywnie rozwijają się stosunki międzyparlamentarne jako skuteczne narzędzie wzmacniania dialogu politycznego.

Spotkanie z królem Filipem

Silne stosunki dyplomatyczne stale się rozwijają, wspierając wzajemnie korzystne stosunki handlowe. Wymiana gospodarcza między Belgią a Kazachstanem również uległa znacznemu wzrostowi od 1992 r., Przy czym priorytetowe obszary współpracy w dziedzinie energetyki, opieki zdrowotnej, rolnictwa, portów morskich i nowych technologii. W 2019 roku wartość wymian handlowych wzrosła do ponad 636 mln euro. Od 1 maja 2020 roku w Kazachstanie zarejestrowanych było 75 przedsiębiorstw z aktywami belgijskimi. Wielkość belgijskich inwestycji w gospodarkę Kazachstanu osiągnęła 7.2 mld euro w latach 2005-2019.

Oficjalne przyjęcie w Pałacu Egmont

Dziedzictwo pierwszego prezydenta

Pierwszy prezydent Nursultan Nazarbayev kierował moim krajem od 1990 do 2019 roku. Na początku lat 1990-tych Elbasy kierowało krajem w czasie kryzysu finansowego, który dotknął cały obszar poradziecki. Dalsze wyzwania czekały, gdy Pierwszy Prezydent musiał zmierzyć się z kryzysem wschodnioazjatyckim z 1997 roku i rosyjskim z 1998 roku, który wpłynął na rozwój naszego kraju. W odpowiedzi Elbasy wdrożyło szereg reform gospodarczych, aby zapewnić niezbędny wzrost gospodarki. W tym czasie Nursultan Nazarbayev nadzorował prywatyzację przemysłu naftowego i sprowadzał niezbędne inwestycje z Europy, Stanów Zjednoczonych, Chin i innych krajów.

Ze względu na okoliczności historyczne Kazachstan stał się krajem zróżnicowanym etnicznie. Pierwszy Prezydent zapewnił równość praw wszystkich ludzi w Kazachstanie, niezależnie od przynależności etnicznej i wyznaniowej, jako naczelną zasadę polityki państwa. Była to jedna z wiodących reform, która doprowadziła do trwałej stabilności politycznej i pokoju w polityce wewnętrznej. W trakcie dalszych reform gospodarczych i modernizacji dobrobyt społeczny w kraju wzrósł i wyłoniła się rosnąca klasa średnia. Co ważniejsze, przeniesienie stolicy z Ałmaty do Nur-Sultanu jako nowego administracyjno-politycznego centrum Kazachstanu, doprowadziło do dalszego rozwoju gospodarczego całego kraju.

Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie Nursultan Nazarbayev postawił przed tym krajem, była strategia Kazachstanu do 2050 roku. Celem tego programu jest promowanie Kazachstanu jako jednego z 30 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Zapoczątkowała kolejny etap modernizacji kazachskiej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego. Program ten doprowadził do wdrożenia pięciu reform instytucjonalnych oraz narodowego planu 100 konkretnych kroków w celu modernizacji gospodarki i instytucji państwowych. Zdolność Pierwszego Prezydenta do budowania konstruktywnych stosunków międzynarodowych i dyplomatycznych była głównym czynnikiem rozwoju kraju i doprowadziła do napływu miliardów euro inwestycji do Kazachstanu. W międzyczasie mój kraj dołączył do 50 najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata.

Punktem kulminacyjnym spuścizny Pierwszego Prezydenta była jego decyzja o zaprzestaniu tworzenia państwa nuklearnego. Potwierdzeniem tej obietnicy było zamknięcie największego na świecie miejsca testów jądrowych w Semipałatyńsku, a także całkowite porzucenie programu broni jądrowej Kazachstanu. Elbasy był także jednym z liderów promujących procesy integracyjne w Eurazji. Integracja ta doprowadziła do powstania Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która rozwinęła się w duże stowarzyszenie państw członkowskich zapewniających swobodny przepływ towarów, usług, siły roboczej i kapitału, i przyniosła korzyści Kazachstanowi i jego sąsiadom.

W 2015 r. Pierwszy prezydent Nursułtan Nazarbajew ogłosił, że wybory będą jego ostatnimi i że „po przeprowadzeniu reform instytucjonalnych i dywersyfikacji gospodarczej; kraj powinien przejść reformę konstytucyjną, która zakłada przekazanie władzy z prezydenta do parlamentu i rządu."

Po ustąpieniu ze stanowiska w 2019 r., Które zostało szybko zastąpione przez Kassyma-Jomarta Tokajewa, nowe kierownictwo nadal działało w duchu rozwoju gospodarczego i konstruktywnej współpracy międzynarodowej pierwszego prezydenta.

Jak wspomniał prezydent Tokajew w swoim niedawnym artykule: „Niewątpliwie tylko prawdziwy polityk, mądry i wybiegający w przyszłość, może wybrać własną drogę, będąc pomiędzy dwoma częściami świata - Europą i Azją, dwiema cywilizacjami - zachodnią i wschodnią, dwoma systemami - totalitarne i demokratyczne. Dzięki tym wszystkim elementom Elbasy był w stanie stworzyć nowy typ państwa łączącego tradycje azjatyckie i zachodnie innowacje. Dziś cały świat zna nasz kraj jako pokojowo nastawione, przejrzyste państwo, które aktywnie uczestniczy w procesach integracyjnych ”.

Wizyta w Belgii na 12. szczycie ASEM, 2018

Belgia

Belgia zaostrza środki dotyczące COVID-19, ma nadzieję uniknąć blokady

Opublikowany

on

By

Belgia, jeden z krajów europejskich najbardziej dotkniętych COVID-19, zaostrzyła ograniczenia w kontaktach społecznych, zakazując kibicom udziału w meczach sportowych i ograniczając liczbę w przestrzeniach kulturalnych, podczas gdy urzędnicy w Walonii nałożyli na mieszkańców ostrzejszą godzinę policyjną, napisać , i

Władze lokalne w regionie francuskojęzycznym, jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem w kraju, nakazały ludziom pozostać w domu od 10:6 do 19:XNUMX i nałożyły na uczniów obowiązek pracy zdalnej do XNUMX listopada.

Belgia, która ma drugi w Europie pod względem wskaźnika wskaźnik infekcji na mieszkańca po Czechach, zamknęła już kawiarnie, bary i restauracje oraz wprowadziła krótszą godzinę policyjną. W czwartek liczba nowych infekcji osiągnęła szczyt 10,500.

Ale rząd oparł się wezwaniom ekspertów medycznych, aby zarządzili nową blokadę, aby uniknąć większego bólu gospodarczego.

Ograniczenia - obowiązujące do 19 listopada - obejmują również bardziej rygorystyczny dystans społeczny. Mają one na celu uniknięcie tłoku w transporcie publicznym i nałożenie limitu 200 osób w teatrach, salach koncertowych i kinach.

„Naciskamy przycisk pauzy… mamy jeden cel, którym jest ograniczenie kontaktów, które nie są absolutnie konieczne” - powiedział na konferencji prasowej belgijski premier Alexander de Croo. „Nie ma prawa, które mogłoby powstrzymać wirusa, jedynymi, którzy mogą to powstrzymać, jesteśmy my… wszyscy razem”.

Epidemiolog Marius Gilbert napisał na Twitterze, że szpitale są na skraju upadku.

Wzywając ludzi do odpowiedzialnego działania, powiedział, że maską ochronną jest „prezerwatywa” koronawirusa - „coś… mamy w kieszeni i wyjmujemy, kiedy kochamy lub szanujemy osobę, z którą rozmawiamy”.

Oczekuje się, że Belgia odnotuje dzienny wskaźnik 20,000 nowych infekcji do przyszłego tygodnia, powiedział rzecznik instytutu zdrowia Sciensano.

Naród liczący 11 milionów ludzi miał 1,013 nowych zakażeń COVID-19 na 100,000 10,588 mieszkańców w ciągu ostatniego tygodnia, a według oficjalnych danych liczba zgonów od czasu wybuchu pandemii wynosi XNUMX XNUMX.

Kontynuuj czytanie

Belgia

Koronawirus prawdopodobnie wpłynie na apelację Belgium Poppy Remembrance

Opublikowany

on

Istnieje obawa, że ​​pandemia zdrowia może wpłynąć na tegoroczne obchody Niedzieli Pamięci w Belgii. Kryzys koronawirusa prawdopodobnie będzie miał wpływ finansowy na lokalny Apel Poppy, biorąc pod uwagę, że istnieje obawa, że ​​opinia publiczna może być ostrożna co do ryzyka dotknięcia puszek zbiorczych i samych maków.

Mimo to brukselska filia Legionu planuje zorganizować społeczną ceremonię zdystansowania / zamaskowania na cmentarzu Komisji Grobów Wojennych Heverlee Commonwealth w Leuven w dniu 8 listopada (11 rano).

Odbędzie się to w obecności brytyjskiego ambasadora Martina Shearmana, ambasadora Wielkiej Brytanii przy NATO, Dame Sarah Macintosh, a także czołowej kadry z USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Polski i Belgii.

Przepisy belgijskie pozwalają obecnie na kontynuowanie wydarzenia.

Oddział w Brukseli, który obchodzi swoje stulecie w 2022 r., Reprezentować będzie Zoe White MBE (na zdjęciu), byłego majora armii brytyjskiej i pierwszego żeńskiego krzesła w jej historii.

White dołączyła do międzynarodowego personelu w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli jako oficer wykonawczy w 2017 roku. Powiedziała, że ​​przeniosła się do NATO „w celu pogłębienia mojej wiedzy politycznej na temat obronności i bezpieczeństwa oraz, co najważniejsze, aby nadal służyć w organizacji, której etos i wartości Naprawdę wierzę ”.

Wstąpiła do Królewskiej Akademii Wojskowej Sandhurst w 2000 roku, po krótkim pobycie w swojej macierzystej jednostce, Królewskim Pułku Gibraltarskim. Została powołana do Royal Signals i służyła w armii przez 17 lat.

White ma duże doświadczenie operacyjne. Rozlokowała się w Kosowie na Op Agricola, w Iraku na Op Telic (trzy razy), w Afganistanie na Op Herrick (trzy razy) i Irlandii Północnej na Op Banner (przez dwa lata).

Specjalizowała się w zapewnianiu środków ratujących życie w celu zwalczania kontrolowanych radiowo urządzeń wybuchowych i została nagrodzona MBE za pracę w Iraku, Afganistanie i Irlandii Północnej.

Podczas swojej ostatniej dziewięciomiesięcznej podróży operacyjnej w Afganistanie była osadzona w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i między innymi była odpowiedzialna za mentoring i szkolenie dyrektorów łączności lokalnych służb mundurowych (wojsko, policja, straż graniczna) w Helmand - rola Mówi, że nauczyło ją to wiele o wartości autentycznego dialogu (i pozostawiło jej zamiłowanie do kardamonu i daktyli).

Patrząc wstecz na swoją karierę wojskową, mówi: „Miałam przywilej dowodzenia żołnierzami, którzy byli ekspertami technicznymi i absolutnymi siłami natury. Służenie z nimi było przyjemnością”.

Zoe, która przyznała się, że jest „maniakiem obrony”, studiowała technologię Battlespace na Uniwersytecie Cranfield, gdzie poszerzyła swoją wiedzę na temat ciężkiej zbroi i „znakomitej” broni. Obecnie w wolnym czasie studiuje MBA.

Zoe, której mąż David jest również emerytowanym oficerem Royal Signals, została wybrana przewodniczącą brukselskiego oddziału Królewskiego Legionu Brytyjskiego we wrześniu 2020 r., Zastępując Commodore Darren Bone RN. Jest pierwszą kobietą przewodniczącą oddziału od momentu jego powstania w 1922 roku.

Książę Walii i przyszły król Edward VIII spotkali się z założycielami oddziału w czerwcu 1922 roku.

White dodaje: „Cieszę się, że mogę przejąć pieczę nad rolą przewodniczącego oddziału. Jest to zarówno sposób na znaczące kontynuowanie mojej służby weteranom i tym, którzy nadal służą, a także kontynuowanie tradycji Pamięci w kraju, w którym tak wielu złożyło ostateczne poświęcenie za życie, jakim żyjemy dzisiaj ”.

Strona internetowa oddziału i dane kontaktowe.

Kontynuuj czytanie

Belgia

Komisja zatwierdza 15.8 mln euro belgijskiego programu wsparcia hoteli i aparthoteli w Brukseli w kontekście epidemii koronawirusa

Opublikowany

on

Komisja Europejska zatwierdziła belgijski program o wartości 15.8 mln euro na wsparcie hoteli i hoteli apartamentowych w regionie stołecznym Brukseli w kontekście epidemii koronawirusa. Środek został zatwierdzony w ramach pomocy publicznej Tymczasowe ramy. Wsparcie publiczne przyjmie formę bezpośrednich dotacji w wysokości minimum 20,000 200,000 EUR lub maksymalnie XNUMX XNUMX EUR na hotel lub aparthotel. Celem dotacji jest wsparcie dotkniętych hoteli i hoteli apartamentowych w zakresie utraconych dochodów i bieżących kosztów operacyjnych, takich jak koszty ubezpieczenia, utrzymania i bezpieczeństwa.

Celem środka jest złagodzenie nagłych niedoborów płynności, z którymi borykają się te przedsiębiorstwa z powodu restrykcyjnych środków nałożonych przez rząd w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i zapewnienia ciągłości ich działalności gospodarczej. Komisja stwierdziła, że ​​środek belgijski jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności wsparcie (i) nie przekroczy 800,000 31 EUR na firmę; oraz (ii) zostaną przyznane nie później niż 2020 grudnia XNUMX r.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z zasadami pomocy państwa UE. Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu przeciwdziałania ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj. Nieopatrzona klauzulą ​​poufności wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.58763 w rejestr pomocy państwa Komisji konkurencja strona internetowa po rozwiązaniu wszelkich problemów związanych z poufnością.

Kontynuuj czytanie
reklama

Facebook

Twitter

Trendy