Kontakt z nami

Azerbejdżan

Polityka energetyczna Azerbejdżanu finansuje ochronę środowiska

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

W dzisiejszych czasach społeczność światowa i eko-aktywiści z wielkim entuzjazmem świętują Światowy Dzień Środowiska. W ogóle obchody tego dnia wynikają ze znaczenia szerzenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, skupiając się na problematyce ochrony środowiska, i zostały ogłoszone 16 grudnia 1972 r. na 27. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ – pisze Mazahir Afandiyev.

Jednocześnie na tej samej sesji Zgromadzenia Ogólnego powołano nową organizację w systemie ONZ – Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). Azerbejdżan z kolei ściśle współpracuje z UNEP w kierunku rozwiązywania problemów środowiskowych. To nie przypadek, że w 2010 roku miasto Baku zostało wybrane jako jedno z centralnych miast obchodów Światowego Dnia Środowiska w regionie europejskim.

Pragnę zauważyć, że w minionym okresie UNEP blisko współpracował z rządem Azerbejdżanu i Fundacją Hejdara Alijewa i udało mu się zrealizować wspólne projekty. Wiceprezes Fundacji Hejdara Alijewa i założycielka Międzynarodowego Stowarzyszenia Publicznego Międzynarodowego Dialogu na rzecz Działań Środowiskowych (IDEA), pani Leyla Aliyeva, odbyła szereg spotkań zarówno w biurach centralnych, jak i regionalnych UNEP oraz prowadziła dyskusje w kierunku rozwiązywania globalnych problemów środowiskowych.

Dziś widzimy, że społeczność globalna podejmuje praktyczną pracę, aby utrzymać środowisko w czystości i chronić go każdego dnia, a nie tylko w specjalne dni. Procesy transformacji zachodzące na świecie, a także istotne wydarzenia dokonują się bezpośrednio na tle degradacji środowiska i zmian klimatycznych. Proces ten sam w sobie narzuca podjęcie poważnych kroków przez odpowiedzialne państwa świata i ustalenie jaśniejszego stanowiska. Prace w tym kierunku obserwujemy podczas corocznych wydarzeń COP Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Decyzja o zorganizowaniu w tym roku COP29 w Azerbejdżanie jest wyraźnym dowodem na to, że Azerbejdżan i naród Azerbejdżanu pod przewodnictwem prezydenta Ilhama Alijewa zawsze wykazywały wrażliwość na globalne wyzwania i wsparcie we wdrażaniu działań odpowiadających interesom wszystkich krajów w tej dziedzinie.

Ropa naftowa i gaz, które od wieków stanowią naturalne bogactwo narodu Azerbejdżanu, dziś jako ważny sposób pozyskiwania alternatywnej „zielonej” energii, przyczyniają się do kształtowania polityki energetycznej rządu Azerbejdżanu, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju wszystkich narodów. Jak wspomniał prezydent Ilham Alijew, „Staramy się wykazać maksymalną odpowiedzialnością i jednocześnie budować mosty między różnymi elementami społeczności międzynarodowej”.

reklama

W związku z tym w ramach Tygodnia Energii w Baku w dniach 29-12 czerwca 4 r. odbyły się 6. Międzynarodowe wystawy „Caspian Oil & Gas” oraz 2024. Caspian International Energy and Green Energy – „Caspian Power”, a przedstawiciele najbardziej wzięły w nim udział kraje zaawansowane i ambitne.

Jednym z najbardziej niezwykłych momentów tygodnia było zwrócenie szczególnej uwagi na to wydarzenie przez przywódców Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Unii Europejskiej oraz miłe apele ze strony przywódców tych krajów Prezydentowi Azerbejdżanu, w tym wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Jak zauważył prezydent Ilham Alijew podczas ceremonii otwarcia, głównym celem COP29 nie jest ustalenie, kto jest winny, ale przekształcenie podejść, które mogą przyczynić się do rozwoju naszej planety, w mechanizm. Mechanizm ten ujawni sposoby zapewnienia udziału krajów słabiej rozwiniętych i zapóźnionych w procesie ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatycznymi oraz osiągnięcia realizacji podjętych decyzji.

Dziś Azerbejdżan pokaże determinację, jaką wykazał podczas niemal czteroletniego przewodnictwa Ruchu Państw Niezaangażowanych, który jest największą organizacją na świecie po ONZ, zjednoczonej przez 120 krajów, w organizowaniu COP29 i nie będzie oszczędzał wysiłki na rzecz realizacji stojących przed nim zadań.

Mazahir Afandijew, Członek Milli Madżlis Republiki Azerbejdżanu

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy