Kontakt z nami

Azerbejdżan

Deklaracja historyczna: podstawa państwowości Azerbejdżanu

DZIELIĆ:

Opublikowany

on

Azerbejdżan będzie obchodził jeden z najważniejszych dni w swojej historii: 106. rocznicę powstania Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej (ADR), pierwszego demokratycznego i świeckiego państwa w świecie muzułmańskim z parlamentarną formą rządów. To jedna z najlepszych stron w historii narodu azerbejdżańskiego, przywołująca na myśl jego jedność, pisze Mazahir Afandiyev, Członek Milli Majlis Republiki Azerbejdżanu.

Nasi dzielni dziadkowie, którzy nade wszystko kochali swój kraj, oraz Rada Narodowa Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej podpisali Deklarację Niepodległości 28 maja 1918 roku. Doprowadziło to do powstania pierwszego parlamentu i rządu Azerbejdżanu, wytyczenia granice narodu, utworzenie atrybutów państwowych, ogłoszenie języka narodowego jako języka urzędowego, utworzenie Instytutu Obywatelstwa Azerbejdżanu i wzrost poczucia niepodległości narodu.

Ustawodawstwo przyjęte przez niedawno utworzony parlament odegrało kluczową rolę w tworzeniu wartości demokratycznych, gwarantując postęp polityczny, gospodarczy i kulturalny narodu oraz wzmacniając niezależność narodową.

Główny nacisk na zasady uczestnictwa demokratycznego położono na reprezentację w parlamencie wszystkich krajowych partii politycznych, narodów oraz grup etnicznych i religijnych. Bez wątpienia głównym prognostykiem przyszłego demokratycznego i wielokulturowego państwa jest wysoki stopień reprezentacji w parlamencie. Rząd ADR uchwalił kilka ustaw i w ciągu dwudziestu trzech miesięcy przeprowadził reformy polityczne, wojskowe, sądownicze i gospodarcze.

W wyniku początkowych działań nowo powstałej Republiki poziom alfabetyzacji i wykształcenia ludności został podniesiony do odpowiedniego poziomu. W tym celu w 1919 roku założono Uniwersytet Państwowy w Baku i wiele innych instytucji edukacyjnych. W tym samym okresie nastąpił impuls do rozwoju otwartego systemu prawnego i sądowniczego.

Podjęto znaczny wysiłek, aby zabezpieczyć interesy narodowe w sferze dyplomatycznej i uznać Republikę w kontekście stosunków międzynarodowych. Nasz kraj mógł stać się podmiotem prawa międzynarodowego w okresie odbudowy porządku politycznego świata. Było to efektem działań podjętych przez Republikę Demokratyczną, które zostały docenione przez społeczność międzynarodową. Dodatkowo po okupacji bolszewickiej udało się zapobiec całkowitemu usunięciu Azerbejdżanu jako państwa z politycznej mapy świata.

reklama

28 maja powinien być znaczącym dniem dla narodu Azerbejdżanu, a także dla wszystkich innych narodów honorujących zasady republikańskie i demokratyczne. Wartości, jakie wyznawała ADR w czasie swojego powstania, pozostają zgodne z obecnymi celami globalnymi, które ludzkość stara się zrealizować.

Mimo że ADR, oparta na ideach władzy ludu i równości, przetrwała zaledwie 23 miesiące, pragnienie niepodległości społeczeństwa nie zmieniło się od chwili jej powstania. I tak 18 października 1991 r., 71 lat później, ratyfikowano ustawę konstytucyjną „O niepodległości państwowej Republiki Azerbejdżanu”. Akt konstytucyjny nawiązał do Deklaracji Niepodległości z 1918 maja 28 r. i ogłosił, że Azerbejdżańska Republika Demokratyczna została zastąpiona Republiką Azerbejdżanu.

Jak podkreślał wielki przywódca Hejdar Alijew„Utrzymanie i ochrona niepodległości jest znacznie trudniejsze niż jej zdobycie”. Założycielem i architektem niezależnego współczesnego Azerbejdżanu jest Hejdar Alijew, który powrócił do władzy dzięki nieugiętym żądaniom narodu azerbejdżańskiego w trudnym okresie, w którym decydowały się nasze losy.

Po raz pierwszy przywódca narodowy przewodniczył sesji Najwyższego Madżlisu Nachiczewańskiej Republiki Autonomicznej w dniu 17 listopada 1990 r. Na salę posiedzeń w ówczesnym państwie sowieckim zabrał naszą trójkolorową flagę, którą uzyskaliśmy od Republiki Demokratycznej. Ta flaga reprezentuje naszą tożsamość, narodowość i moralność. Zatwierdził ją bez wahania jako oficjalną flagę państwową.

Nasza trójkolorowa flaga, która obejmuje ponad 30 lat niepodległości Azerbejdżanu, dodała nam siły moralnej na wszystkich frontach i jeszcze bardziej umocniła naszą determinację w obronie niepodległości Azerbejdżanu, przywróceniu jego suwerenności i zagwarantowaniu naszych sukcesów.

Prezydent Ilham Alijew zapewnił przyszłym pokoleniom trwałe świadectwo państwowości, podnosząc flagę Azerbejdżanu w Szuszy, Khankendi i wszystkich innych suwerennych obszarach Azerbejdżanu.

Rok 2018 został ogłoszony przez głowę państwa „Rokiem Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej” w naszym narodzie. Pokazuje to, jak wysoko cenione są tradycje państwowości i pierwszej republiki parlamentarnej na Wschodzie, a także jak znaczący i zaszczytny jest ten właśnie rozdział w historii naszego narodu.

15 października 2021 r. ustawa Republiki Azerbejdżanu „O Dniu Niepodległości” została zatwierdzona przez Milli Madżlis szóstej kadencji, co jest wyrazem poszanowania przez zgromadzenie zwyczajów państwowości. Ustawa ta ustanowiła 28 maja Dniem Niepodległości Azerbejdżanu, a 18 października Dniem Przywrócenia Niepodległości. Świadczy to o tym, że utworzona w 1918 r. Azerbejdżańska Republika Demokratyczna jest w pełni następcą obecnego Azerbejdżanu, który odzyskał suwerenność państwową i integralność terytorialną.

Naród Azerbejdżanu zjednoczy się wokół swojego przywódcy w czasie globalnych zmian politycznych i zadba o to, aby zdobycze i Triumf trwały wiecznie. Jak powiedział prezydent Ilham Alijew: „Nasza niepodległość jest wieczna, nieodwracalna, niezniszczalna! Niech żyje silny, niezależny Azerbejdżan!”

Udostępnij ten artykuł:

EU Reporter publikuje artykuły z różnych źródeł zewnętrznych, które wyrażają szeroki zakres punktów widzenia. Stanowiska zajęte w tych artykułach niekoniecznie są stanowiskami EU Reporter.

Trendy