RSSDobrostan zwierząt

Rygorystyczny dobrostan zwierząt chroni przed owadami i chorobami

Rygorystyczny dobrostan zwierząt chroni przed owadami i chorobami

| Marzec 29, 2019

Strzyżenie owiec jest procesem wysoko wykwalifikowanym i niezbędnym co roku w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia chorób i infekcji pasożytniczych, które mogą powodować problemy ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt. Obecnie Związek Rolników Walii dołączył do innych organizacji branżowych, aby opracować wspólne wytyczne dotyczące strzyżenia owiec, przypominając rolnikom i profesjonalnym wykonawcom o […]

Kontynuuj czytanie

Globalny przemysł #fur ogłasza wojnę w grupach #animalrights nad "fałszywym" filmem pokazującym brutalnie oskórowane zwierzę żywe

Globalny przemysł #fur ogłasza wojnę w grupach #animalrights nad "fałszywym" filmem pokazującym brutalnie oskórowane zwierzę żywe

| Marzec 10, 2019

Handel futrami, warty 30 miliardów rocznie, obarcza wideo za modne zakazy futra. Światowy handel futrami odbija się przeciwko twierdzeniom, że zwierzęta są żywcem obdarte ze skóry w celu zaopatrzenia przemysłu modowego. Zespół najlepszych prawników i konsultantów medialnych został zatrudniony, by "eksplodować mit", że futro pochodzi od zwierząt. [...]

Kontynuuj czytanie

Eurodeputowani wzywają państwa UE do zapewnienia lepszej opieki nad #TransportedZabytkami

Eurodeputowani wzywają państwa UE do zapewnienia lepszej opieki nad #TransportedZabytkami

| Luty 15, 2019

UE i jej państwa członkowskie muszą skuteczniej egzekwować istniejące przepisy dotyczące ochrony transportowanych zwierząt i karać wszystkich przestępców - powiedział Parlament w czwartek (14 luty). W rezolucji przyjętej w głosowaniu 411 na korzyść 43 przeciwko, przy braku głosów na 110, eurodeputowani odnowili wezwanie Parlamentu 2012 do silnego i jednolitego egzekwowania prawa 2005 UE [...]

Kontynuuj czytanie

Dobrostan zwierząt: Parlament chce lepszej ochrony transportowanych zwierząt

Dobrostan zwierząt: Parlament chce lepszej ochrony transportowanych zwierząt

| Luty 12, 2019

Długie podróże powodują stres i cierpienie zwierząt hodowlanych. Eurodeputowani chcą ściślejszych kontroli, surowszych kar i krótszych czasów podróży, aby zwiększyć dobrostan zwierząt w całej UE. Każdego roku miliony zwierząt przewożone są na duże odległości w całej UE oraz do krajów nienależących do UE, które hodowane, hodowane lub ubijane, a także do konkursów i [...]

Kontynuuj czytanie

Walka z #AnimalDiseases i #PlantPests: € 154 mln przeznaczone na 2019

Walka z #AnimalDiseases i #PlantPests: € 154 mln przeznaczone na 2019

| Styczeń 31, 2019

W przypadku 2019 Komisja postanowiła przeznaczyć około 154 mln EUR na walkę z chorobami zwierzęcymi i chorobami zakaźnymi zwierząt, które mogą być przenoszone na ludzi, a także na wsparcie badań agrofagów. "Walki z afrykańskim pomorem świń i Xylellą są codziennymi przykładami działań UE w zakresie chorób i szkodników, które [...]

Kontynuuj czytanie

Przyjęcie nowych przepisów dla #VeterinaryMedicinalProducts and medicated feed

Przyjęcie nowych przepisów dla #VeterinaryMedicinalProducts and medicated feed

| Listopada 28, 2018

Rada przyjęła rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i pasz leczniczych. Parlament Europejski już zatwierdził teksty 25 z października 2018 z bardzo dużym wsparciem. Komisarz ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenis Andriukaitis powiedział: "Dzisiejsze zatwierdzenie przez ministrów UE nowych przepisów dotyczących weterynaryjnych produktów leczniczych i pasz leczniczych [...]

Kontynuuj czytanie

#CBDCOP14 - UE wzywa do wznowienia międzynarodowych działań na rzecz ochrony przyrody na lądzie i na morzu

#CBDCOP14 - UE wzywa do wznowienia międzynarodowych działań na rzecz ochrony przyrody na lądzie i na morzu

| Listopada 19, 2018

Wśród niedawnych alarmujących doniesień o dramatycznej utracie fauny i ekosystemów na całym świecie Unia Europejska wzywa do silniejszej globalnej reakcji na problemy związane z różnorodnością biologiczną na Konferencji Różnorodności Biologicznej 2018. Na X. X. Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych o różnorodności biologicznej w Sharm-el-Sheikh w Egipcie UE będzie przewodzić [...]

Kontynuuj czytanie