RSSEdukacja

# Erasmus + 2021-2027 - Więcej osób do wymiany doświadczeń w Europie

# Erasmus + 2021-2027 - Więcej osób do wymiany doświadczeń w Europie

| Marzec 29, 2019

Eurodeputowani potwierdzili w czwartek (28 March), że środki na kolejny program Erasmus + należy potroić, aby umożliwić większej liczbie osób wzięcie udziału, lepsze dostosowanie dotacji do ich potrzeb. W przypadku kolejnej generacji programu Erasmus + jednym z głównych celów Parlamentu jest zwiększenie udziału młodych ludzi w różnych programach mobilności edukacyjnej. […]

Kontynuuj czytanie

#EYE - Erasmus dla młodych przedsiębiorców: Nagroda dla przedsiębiorcy dekady

#EYE - Erasmus dla młodych przedsiębiorców: Nagroda dla przedsiębiorcy dekady

| Marzec 21, 2019

W 10-lecie programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców (EYE) dwóch przedsiębiorców otrzymało nagrodę „Przedsiębiorca dekady” na 18 March w Brukseli. Nelly Davtyan z Armenii została wybrana na „nowego przedsiębiorcę dekady”, a Ioannis Polychronakis z Grecji został wybrany „przedsiębiorcą-gospodarzem dekady”. EYE pomogło […]

Kontynuuj czytanie

#EuropeanEducationArea - sojusze 54 rywalizujące o pierwsze europejskie uniwersytety

#EuropeanEducationArea - sojusze 54 rywalizujące o pierwsze europejskie uniwersytety

| Marzec 12, 2019

Pierwsze połączenie pilotażowe w ramach inicjatywy European Universities Initiative zaowocowało aplikacjami z sojuszy 54, w których uczestniczyło więcej niż instytucje szkolnictwa wyższego 300 z krajów europejskich 31, w tym wszystkich państw członkowskich UE. Instytucje obejmują wszechstronne i oparte na badaniach uniwersytety, uniwersytety nauk stosowanych, uniwersytety techniczne, a także szkoły artystyczne i medyczne. Około 80% proponowanego […]

Kontynuuj czytanie

Nowe #Erasmus: Więcej możliwości dla młodzieży w niekorzystnej sytuacji

Nowe #Erasmus: Więcej możliwości dla młodzieży w niekorzystnej sytuacji

| Luty 20, 2019

Nowy program Erasmus koncentruje się na młodych ludziach z mniejszymi szansami, co pozwala na udział większej liczby osób. © AP Images / EU-EP Erasmus powinien potroić swoje fundusze, umożliwić udział większej liczbie osób i dostosować dotacje do potrzeb uczestników. Komitet Kultury i Edukacji zatwierdził w środę (20 luty) program Erasmus następnej generacji, proponując [...]

Kontynuuj czytanie

Forum na #FutureOfLearning adresuje kluczowe wyzwania stojące przed #Edukacją

Forum na #FutureOfLearning adresuje kluczowe wyzwania stojące przed #Edukacją

| Styczeń 28, 2019

W związku z pierwszym Międzynarodowym Dniem Edukacji, Forum na temat Przyszłości Kształcenia zgromadziło ponad 300 edukację, szkolenia oraz decydentów i interesariuszy ds. Młodzieży w Brukseli, aby omówić sześć kluczowych wyzwań i możliwości, z jakimi europejscy systemy edukacji i szkolenia będą musieli się zmierzyć w następnym dekada. Obszary - analizowane przez europejską edukację [...]

Kontynuuj czytanie

# Edukacja - nowy raport na temat integracji uczniów ze środowisk migracyjnych w szkołach

# Edukacja - nowy raport na temat integracji uczniów ze środowisk migracyjnych w szkołach

| Styczeń 18, 2019

W raporcie sieć Eurydice przedstawiła dokładne, porównawcze mapowanie krajowych polityk i środków służących integracji uczniów-imigrantów ze szkołami w Europie. Obejmuje dostęp do edukacji; uczenie się, wsparcie psychospołeczne i wsparcie językowe; role nauczycieli i dyrektorów szkół; i zarządzanie. Ten przegląd wielu różnych podejść i narzędzi w europejskich systemach edukacji zapewnia ważne [...]

Kontynuuj czytanie

#SELFIE_EU - Komisja uruchamia nowe narzędzie wspierające #DigitalTeaching i uczenie się w szkołach

#SELFIE_EU - Komisja uruchamia nowe narzędzie wspierające #DigitalTeaching i uczenie się w szkołach

| Październik 31, 2018

Komisja Europejska przedstawiła nowe narzędzie, aby pomóc wszystkim szkołom w UE, a także w Rosji, Gruzji i Serbii, ocenić, w jaki sposób wykorzystują cyfrową technologię do nauczania i uczenia się. W UE SELFIE (autorefleksja na temat skutecznego uczenia się poprzez promowanie korzystania z innowacyjnych technologii edukacyjnych) zostanie zaoferowana studentom 76.7-u [...]

Kontynuuj czytanie